Ngân hàng có sẵn lòng nắm người “không có tóc”?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Câu hỏi mà tôi đặt lại cho bạn, đáng quan tâm hơn. Hiện còn có bao nhiêu doanh nghiệp có thể vay được vốn mà không cần tài sản đảm bảo?
Ngân hàng có sẵn lòng nắm người “không có tóc”?

“Nắm người có tóc, không nắm kẻ trọc đầu”. Sự chắc chắn này được dân gian đúc kết khá gần gũi với hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. Tài sản đảm bảo được xem như phần “tóc” - biện pháp cuối cùng để ngân hàng nắm lấy, khi có rủi ro xẩy ra.

Chính vì vậy, nhiều khách hàng vẫn có tâm lý e ngại khi vay vốn ngân hàng nếu không có tài sản đảm bảo. Ngược lại, có suy tính ỷ lại giá trị tài sản đảm bảo lớn mà nhầm tưởng sẽ vay được nhiều.

Mới rồi, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5342/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai một số biện pháp đẩy mạnh cho vay, trong đó có hướng xem xét tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng quy trình thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng từ các tổ chức hoạt động chính thức, kết hợp với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của mình để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay nhằm tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, đơn giản hóa thủ tục cho vay…

Về định hướng này, ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nói với chúng tôi: “Nếu tín dụng tiếp tục chật vật như hiện nay sẽ khó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hoàn thành chỉ tiêu. Yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là một hướng đi tốt, nhưng còn tùy thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan và chủ quan”.

Trong bản tin cập nhật tới nhà đầu tư, Công ty Chứng khoán VCBS cũng nhìn nhận: “Yêu cầu trên tiếp tục cho thấy quyết tâm và nỗ lực đẩy nhanh tín dụng đầu ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng khá chậm chạp trong thời gian vừa qua”.

Nhưng, hướng đi này có dễ mở rộng không, hay những khách hàng không có tài sản đảm bảo có dễ vay vốn ngân hàng hay không?

Có lẽ là suy tính của số đông, cho vay thường đối diện với rủi ro, nhất là trong môi trường kinh doanh chưa thực sự tốt lên, ngân hàng càng phải chọn “người có tóc” để nắm; hay, tài sản đảm bảo sẽ là yêu cầu hàng đầu.

Nếu vậy, diện có thể vay vốn ngân hàng hiện rất hẹp. Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Nhà Bè (Tp.HCM) nói với chúng tôi rằng: Thông thường các ngân hàng ưa nhận thế chấp bằng bất động sản, thế nhưng không nhiều doanh nghiệp có nhiều bất động sản để thế chấp. Việc thế chấp tài sản là hàng hóa, nguyên vật liệu cũng có những trở ngại, như sự luân chuyển, vòng quay sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là cả rủi ro bị rút ruột rồi rủi ro pháp lý như nhiều vụ việc xẩy ra thời gian qua…

Theo đó, nếu mở rộng được hình thức cho vay không có tài sản đảm bảo, ngân hàng sẽ thúc đẩy được tín dụng, doanh nghiệp có thêm cơ hội vay vốn. Ngân hàng Nhà nước cũng đã bật đèn xanh. Vấn đề còn lại là có sự ái ngại khi cho vay “người không có tóc” hay không?

Trả lời chúng tôi, tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết, tại ngân hàng ông hiện nhiều khách hàng tốt đều được vay không có tài sản đảm bảo. Thay vào đó là cơ chế giám sát, quản lý dòng tiền để đảm bảo an toàn; mặt khác, yếu tố “tốt” tự thân cũng đã là một cơ sở khi xem xét cho vay.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại khác cũng nhấn mạnh đến yếu tố tự thân của mỗi khách hàng khi vay vốn. Và khá bất ngờ khi ông cho rằng, tài sản đảm bảo chỉ là yếu tố/điều kiện cuối cùng, thậm chí là thứ yếu.

“Khi cho vay ngân hàng sẽ phải trả lời bốn câu hỏi cơ bản: Khách hàng là ai? Họ vay để làm gì? Khả năng tài chính của họ như thế nào? Rồi mới đến câu hỏi cuối là tài sản đảm bảo như thế nào? Đó cũng là các điều kiện, nếu điều kiện này thấp thì điều kiện kia phải cao. Nếu trả lời tốt những câu hỏi đầu thì không nhất thiết phải là câu hỏi cuối - cần phải có tài sản đảm bảo mới vay được vốn”, lãnh đạo ngân hàng trên tư vấn.

Trường hợp vay không có tài sản đảm bảo, ngoài việc thẩm định tốt những câu hỏi đầu, ngân hàng thường áp cơ chế giám sát, quản lý dòng tiền của khách hàng để phòng ngừa rủi ro. Chuyện còn lại là khách hàng có thực sự minh bạch để trả lời trung thực những câu hỏi trên, có ngại khi dòng tiền bị người ngoài dòm ngó và quản lý hay không mà thôi.

Cùng nhìn nhận ở khía cạnh yêu cầu trên của Ngân hàng Nhà nước là một nỗ lực nữa để có thể góp phần thúc đẩy tín dụng, vị lãnh đạo ngân hàng mà chúng tôi tham vấn nêu quan điểm: tín dụng thấp hiện nay không còn là nguyên nhân từ hoạt động cho vay, cũng không nên cứng nhắc ở những con số mục tiêu tăng trưởng.

“Những gì có thể mở Ngân hàng Nhà nước đã mở. Cũng như câu chuyện ở đây, yêu cầu xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo, không yêu cầu thì các ngân hàng cũng đã và đang làm. Câu hỏi mà tôi đặt lại cho bạn, đáng quan tâm hơn. Hiện còn có bao nhiêu doanh nghiệp có thể vay được vốn mà không cần tài sản đảm bảo?”, lãnh đạo ngân hàng này hỏi, như gián tiếp đề cập đến tình hình sức khỏe của các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn hiện nay.

>> Bên thế chấp có quyền tự bán tài sản: Hệ thống ngân hàng… thất kinh

Theo Minh ĐứcVnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng có sẵn lòng nắm người “không có tóc”?

Câu hỏi mà tôi đặt lại cho bạn, đáng quan tâm hơn. Hiện còn có bao nhiêu doanh nghiệp có thể vay được vốn mà không cần tài sản đảm bảo?


Ngan hang co san long nam nguoi “khong co toc”?


Cau hoi ma toi dat lai cho ban, dang quan tam hon. Hien con co bao nhieu doanh nghiep co the vay duoc von ma khong can tai san dam bao?


“Nam nguoi co toc, khong nam ke troc dau”. Su chac chan nay duoc dan gian duc ket kha gan gui voi hoat dong cho vay cua cac ngan hang thuong mai. Tai san dam bao duoc xem nhu phan “toc” - bien phap cuoi cung de ngan hang nam lay, khi co rui ro xay ra.

Chinh vi vay, nhieu khach hang van co tam ly e ngai khi vay von ngan hang neu khong co tai san dam bao. Nguoc lai, co suy tinh y lai gia tri tai san dam bao lon ma nham tuong se vay duoc nhieu.

Moi roi, Ngan hang Nha nuoc co van ban so 5342/NHNN-TTGSNH yeu cau cac to chuc tin dung trien khai mot so bien phap day manh cho vay, trong do co huong xem xet tang cuong kha nang cho vay khong co bao dam bang tai san.

Cu the, Ngan hang Nha nuoc yeu cau cac to chuc tin dung xay dung quy trinh thu thap, khai thac thong tin ve danh gia tin nhiem, hoat dong cua khach hang tu cac to chuc hoat dong chinh thuc, ket hop voi he thong xep hang tin dung noi bo cua minh de nang cao hieu qua tham dinh va danh gia muc do tin nhiem cua khach hang vay nham tang cuong kha nang cho vay khong co bao dam bang tai san, don gian hoa thu tuc cho vay…

Ve dinh huong nay, ong Truong Van Phuoc, Pho chu tich Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia, noi voi chung toi: “Neu tin dung tiep tuc chat vat nhu hien nay se kho ho tro tang truong kinh te hoan thanh chi tieu. Yeu cau cua Ngan hang Nha nuoc la mot huong di tot, nhung con tuy thuoc nhieu vao cac yeu to khach quan va chu quan”.

Trong ban tin cap nhat toi nha dau tu, Cong ty Chung khoan VCBS cung nhin nhan: “Yeu cau tren tiep tuc cho thay quyet tam va no luc day nhanh tin dung dau ra trong boi canh tang truong tin dung kha cham chap trong thoi gian vua qua”.

Nhung, huong di nay co de mo rong khong, hay nhung khach hang khong co tai san dam bao co de vay von ngan hang hay khong?

Co le la suy tinh cua so dong, cho vay thuong doi dien voi rui ro, nhat la trong moi truong kinh doanh chua thuc su tot len, ngan hang cang phai chon “nguoi co toc” de nam; hay, tai san dam bao se la yeu cau hang dau.

Neu vay, dien co the vay von ngan hang hien rat hep. Giam doc mot chi nhanh ngan hang tai Nha Be (Tp.HCM) noi voi chung toi rang: Thong thuong cac ngan hang ua nhan the chap bang bat dong san, the nhung khong nhieu doanh nghiep co nhieu bat dong san de the chap. Viec the chap tai san la hang hoa, nguyen vat lieu cung co nhung tro ngai, nhu su luan chuyen, vong quay san xuat kinh doanh, va dac biet la ca rui ro bi rut ruot roi rui ro phap ly nhu nhieu vu viec xay ra thoi gian qua…

Theo do, neu mo rong duoc hinh thuc cho vay khong co tai san dam bao, ngan hang se thuc day duoc tin dung, doanh nghiep co them co hoi vay von. Ngan hang Nha nuoc cung da bat den xanh. Van de con lai la co su ai ngai khi cho vay “nguoi khong co toc” hay khong?

Tra loi chung toi, tong giam doc mot ngan hang co phan cho biet, tai ngan hang ong hien nhieu khach hang tot deu duoc vay khong co tai san dam bao. Thay vao do la co che giam sat, quan ly dong tien de dam bao an toan; mat khac, yeu to “tot” tu than cung da la mot co so khi xem xet cho vay.

Lanh dao mot ngan hang thuong mai khac cung nhan manh den yeu to tu than cua moi khach hang khi vay von. Va kha bat ngo khi ong cho rang, tai san dam bao chi la yeu to/dieu kien cuoi cung, tham chi la thu yeu.

“Khi cho vay ngan hang se phai tra loi bon cau hoi co ban: Khach hang la ai? Ho vay de lam gi? Kha nang tai chinh cua ho nhu the nao? Roi moi den cau hoi cuoi la tai san dam bao nhu the nao? Do cung la cac dieu kien, neu dieu kien nay thap thi dieu kien kia phai cao. Neu tra loi tot nhung cau hoi dau thi khong nhat thiet phai la cau hoi cuoi - can phai co tai san dam bao moi vay duoc von”, lanh dao ngan hang tren tu van.

Truong hop vay khong co tai san dam bao, ngoai viec tham dinh tot nhung cau hoi dau, ngan hang thuong ap co che giam sat, quan ly dong tien cua khach hang de phong ngua rui ro. Chuyen con lai la khach hang co thuc su minh bach de tra loi trung thuc nhung cau hoi tren, co ngai khi dong tien bi nguoi ngoai dom ngo va quan ly hay khong ma thoi.

Cung nhin nhan o khia canh yeu cau tren cua Ngan hang Nha nuoc la mot no luc nua de co the gop phan thuc day tin dung, vi lanh dao ngan hang ma chung toi tham van neu quan diem: tin dung thap hien nay khong con la nguyen nhan tu hoat dong cho vay, cung khong nen cung nhac o nhung con so muc tieu tang truong.

“Nhung gi co the mo Ngan hang Nha nuoc da mo. Cung nhu cau chuyen o day, yeu cau xem xet cho vay khong co tai san dam bao, khong yeu cau thi cac ngan hang cung da va dang lam. Cau hoi ma toi dat lai cho ban, dang quan tam hon. Hien con co bao nhieu doanh nghiep co the vay duoc von ma khong can tai san dam bao?”, lanh dao ngan hang nay hoi, nhu gian tiep de cap den tinh hinh suc khoe cua cac doanh nghiep co nhu cau vay von hien nay.

>> Ben the chap co quyen tu ban tai san: He thong ngan hang… that kinh

Theo Minh DucVnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000