Ngân hàng ACB: Vợ Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1,36 triệu cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 8/9/2014.
Ngân hàng ACB: Vợ Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1,36 triệu cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Cúc
- Mã chứng khoán: ACB- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.356.183 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Toại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 23.016 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.356.183 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/08/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/09/2014.


Theo Trí Thức Trẻ/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng ACB: Vợ Phó tổng giám đốc đăng ký bán 1,36 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 8/9/2014.


Ngan hang ACB: Vo Pho tong giam doc dang ky ban 1,36 trieu co phieu


Giao dich du kien thuc hien tu 12/8 den 8/9/2014.


- Ten ca nhan thuc hien giao dich: Le Thi Cuc
- Ma chung khoan: ACB- Ngan hang Thuong mai Co phan A Chau
- So luong co phieu nam giu truoc khi thuc hien giao dich: 2.356.183 CP (ty le 0,26%)
- Ten cua nguoi co lien quan tai TCNY: Nguyen Thanh Toai
- Chuc vu hien nay cua NCLQ tai to chuc niem yet: Pho Tong Giam doc
- Quan he cua ca nhan thuc hien giao dich voi NCLQ: Vo
- So luong co phieu NCLQ dang nam giu: 23.016 CP (ty le 0%)
- So luong co phieu dang ky ban: 1.356.183 CP
- Muc dich thuc hien giao dich: Tieu dùng cá nhan.
- Phuong thuc giao dich: Thoa thuan
- Ngay du kien bat dau giao dich: 12/08/2014
- Ngay du kien ket thuc giao dich: 08/09/2014.


Theo Tri Thuc Tre/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000