Tài sản của các ngân hàng tăng gần 206 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vốn tự có của hệ thống giảm 627 tỷ đồng trong vòng 1 tháng, chủ yếu do vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần và nhóm công ty tài chính, cho thuê sụt mạnh.
Tài sản của các ngân hàng tăng gần 206 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất về hoạt động của các tổ chức tín dụng.


Theo đó, đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 5,96 triệu tỷ đồng, tăng gần 206 nghìn tỷ tương đương 3,74% so với cuối năm 2013.


Trong 5 nhóm các tổ chức tín dụng thì tổng tài sản của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank) tăng mạnh nhất với hơn 160 nghìn tỷ, tương đương tăng 6,4% sau 6 tháng. Tổng tài sản của các ngân hàng thương mại cổ phần tăng hơn 35 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,8%. Tổng tài sản của các công ty tài chính, cho thuê vẫn giảm, mức giảm hơn 2.500 tỷ đồng tức xấp xỉ 17%.


Vốn tự có của hệ thống hết tháng 6 đạt hơn 472,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,16% so với cuối năm 2013 nhưng giảm 627 tỷ đồng so với cuối tháng 5. Trong tổng mức giảm của tháng 6 so với tháng 5 thì vốn tự có của các công ty tài chính, cho thuê “bốc hơi” 820 tỷ đồng (tức giảm gần 27% xuống còn 2.220 tỷ đồng) và của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm 416 tỷ đồng trong khi của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng được 524 tỷ đồng.


Vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng tính tới hết tháng 6 đạt hơn 428,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,21% so với cuối năm 2013, trong đó nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước có vốn điều lệ 130.634 tỷ đồng, ngân hàng TMCP là 190.314 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), toàn hệ thống ngân hàng là 12,94%, giảm so với mức 13,28% cuối tháng 5, trong đó cả CAR của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần đều giảm.
Tùng LâmTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tài sản của các ngân hàng tăng gần 206 nghìn tỷ đồng sau 6 tháng

Vốn tự có của hệ thống giảm 627 tỷ đồng trong vòng 1 tháng, chủ yếu do vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần và nhóm công ty tài chính, cho thuê sụt mạnh.


Tai san cua cac ngan hang tang gan 206 nghin ty dong sau 6 thang


Von tu co cua he thong giam 627 ty dong trong vong 1 thang, chu yeu do von cua cac ngan hang thuong mai co phan va nhom cong ty tai chinh, cho thue sut manh.


Ngan hang Nha nuoc vua cong bo so lieu moi nhat ve hoat dong cua cac to chuc tin dung.


Theo do, den thoi diem 30/6, tong tai san cua toan he thong dat hon 5,96 trieu ty dong, tang gan 206 nghin ty tuong duong 3,74% so voi cuoi nam 2013.


Trong 5 nhom cac to chuc tin dung thi tong tai san cua nhom ngan hang thuong mai Nha nuoc (bao gom ca Vietinbank va Vietcombank) tang manh nhat voi hon 160 nghin ty, tuong duong tang 6,4% sau 6 thang. Tong tai san cua cac ngan hang thuong mai co phan tang hon 35 nghin ty dong, tuong duong 1,8%. Tong tai san cua cac cong ty tai chinh, cho thue van giam, muc giam hon 2.500 ty dong tuc xap xi 17%.


Von tu co cua he thong het thang 6 dat hon 472,4 nghin ty dong, tang 2,16% so voi cuoi nam 2013 nhung giam 627 ty dong so voi cuoi thang 5. Trong tong muc giam cua thang 6 so voi thang 5 thi von tu co cua cac cong ty tai chinh, cho thue “boc hoi” 820 ty dong (tuc giam gan 27% xuong con 2.220 ty dong) va cua nhom ngan hang thuong mai co phan giam 416 ty dong trong khi cua cac ngan hang lien doanh, nuoc ngoai tang duoc 524 ty dong.


Von dieu le cua cac to chuc tin dung tinh toi het thang 6 dat hon 428,7 nghin ty dong, tang 2,21% so voi cuoi nam 2013, trong do nhom cac ngan hang thuong mai Nha nuoc co von dieu le 130.634 ty dong, ngan hang TMCP la 190.314 ty dong.

Ty le an toan von toi thieu (CAR), toan he thong ngan hang la 12,94%, giam so voi muc 13,28% cuoi thang 5, trong do ca CAR cua nhom ngan hang thuong mai nha nuoc va co phan deu giam.
Tung LamTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000