NHNN: Các ngân hàng đều chấp hành nghiêm túc quy định trần lãi suất

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng..
NHNN: Các ngân hàng đều chấp hành nghiêm túc quy định trần lãi suất

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động hiện nay tiếp tục ổn định, các TCTD nghiêm túc chấp hành quy định về lãi suất của NHNN.


Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-8,3%/năm.


Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư.


Lãi suất cho vay cũng tương đối ổn định. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn.


Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.


Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.


>>> Nhìn lại thị trường tiền tệ tháng 7 và dự báo


Ngọc ToànTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

NHNN: Các ngân hàng đều chấp hành nghiêm túc quy định trần lãi suất

Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng..


NHNN: Cac ngan hang deu chap hanh nghiem tuc quy dinh tran lai suat


Hien lai suat huy dong bang VND pho bien o muc 0,8-1%/nam doi voi tien gui khong ky han va co ky han duoi 1 thang; 5-6%/nam doi voi tien gui co ky han 1 thang..


Theo bao cao ve hoat dong ngan hang tuan cuoi thang 7 dau thang 8 cua Ngan hang Nha nuoc, lai suat huy dong hien nay tiep tuc on dinh, cac TCTD nghiem tuc chap hanh quy dinh ve lai suat cua NHNN.


Hien lai suat huy dong bang VND pho bien o muc 0,8-1%/nam doi voi tien gui khong ky han va co ky han duoi 1 thang; 5-6%/nam doi voi tien gui co ky han 1 thang va co ky han duoi 6 thang; 6-7,5%/nam doi voi tien gui co ky han tu 6 thang den duoi 12 thang, ky han tren 12 thang 7,5-8,3%/nam.


Lai suat huy dong USD pho bien bang muc tran do NHNN quy dinh la 0,25%/nam doi voi tien gui cua to chuc va 1%/nam doi voi tien gui cua dan cu.


Lai suat cho vay cung tuong doi on dinh. Hien nay, lai suat cho vay pho bien doi voi linh vuc nong nghiep, nong thon, xuat khau, doanh nghiep nho va vua, cong nghiep ho tro, doanh nghiep ung dung cong nghe cao o muc 7-8%/nam, lai suat cho vay cac linh vuc san xuat kinh doanh thong thuong o muc khoang 9-10%/nam doi voi ngan han; 10,5-12%/nam doi voi trung va dai han.


Mot so NHTM tiep tuc ap dung lai suat cho vay doi voi mot so doanh nghiep co tinh hinh tai chinh lanh manh, minh bach, phuong an, du an san xuat kinh doanh hieu qua chi o muc 6-7%/nam.


Lai suat cho vay USD pho bien o muc 3-7%/nam; trong do lai suat cho vay ngan han pho bien o muc 3-6%/nam, 5,5-7%/nam doi voi trung va dai han.


>>> Nhin lai thi truong tien te thang 7 va du bao


Ngoc ToanTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000