Ngân hàng chung tay kích cầu thị trường địa ốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thị trường địa ốc đang ấm dần lên với những con số thống kê ấn tượng. Những tín hiệu tích cực không dừng lại khi nhiều gói kích cầu, nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng giao dịch được các ngân hàng đưa ra…
Ngân hàng chung tay kích cầu thị trường địa ốc

CBRE Việt Nam thống kê, lượng giao dịch căn hộ thành công tại Tp.HCM trong quý II/ 2014 là 5.783 căn, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái, và hơn cả năm 2012, 2013 cộng lại. Tại thị trường Hà Nội, con số là trên 400 căn, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.


Cùng với gói 30.000 tỉ đồng của Chính phủ, việc đẩy mạnh bơm vốn vào các dự án bất động sản có tiềm năng cộng với các chính sách khuyến khích vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà/căn hộ của các ngân hàng đang chung tay kích cầu thị trường địa ốc.


Nhiều gói kích cầu bất động sản


Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có tổng số khoảng 4.015 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới với tổng mức đầu tư ước tính gần 4,5 triệu tỷ đồng. Cả nước hiện có 3.258 dự án (chiếm 81%) được tiếp tục triển khai, 455 dự án cần điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp với quy hoạch. Các ngân hàng không những đẩy mạnh giải ngân qua gói 30.000 tỉ đồng mà còn đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng như mở rộng kênh tư vấn tạo điều kiện bơm vốn cho một số dự án BĐS có khả năng phục hồi tốt.


 


Ngân hàng chung tay kích cầu thị trường địa ốc (1)


Với những chính sách hợp lý, ngân hàng đang chung tay kích cầu thị trường địa ốc 


Bên cạnh đó, nhà băng cũng đang triển khai nhiều gói cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc liên kết với các chủ đầu tư bất động sản để đưa ra những chương trình hỗ trợ kích cầu hiệu quả. Chẳng hạn, gần đây, VIB triển khai gói 2.000 tỷ đồng cho vay từ 24 tháng trở lên với lãi suất từ 7,99%/ năm trong 6 tháng đầu và gói 1.000 tỷ đồng cho vay không quá 12 tháng với lãi suất từ 9,99%/năm trong 6 tháng đầu.


Đồng thời, VIB còn có chính sách cố định biên độ lãi suất 3,5%/năm khi tính lãi suất cho vay trong suốt thời gian vay/sau thời gian ưu đãi cho những khoản vay thỏa điều kiện. Những chính sách lãi suất hấp dẫn, minh bạch như trên sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý sợ áp lực lãi suất của người có nhu cầu vay mua bất động sản.


Tối ưu hóa dịch vụ


Việc mua bất động sản có thành công hay không phụ thuộc khá nhiều vào việc huy động vốn nhanh hay chậm. Thủ tục hồ sơ, xác minh tài chính và giải ngân nếu không nhanh thì cũng dễ làm lỡ mất “thời cơ”. Đó là kinh nghiệm vay mua nhà của anh Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) khi vay mua thành công căn hộ 88m2 trong dự án Royal City.


 


Ngân hàng chung tay kích cầu thị trường địa ốc (2)


Nhân viên VIB tư vấn cho khách hàng 


Thực tế, dịch vụ cho vay của ngân hàng cũng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng huy động vốn nhanh, nắm bắt cơ hội. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều ngân hàng cải tiến để thủ tục vay đơn giản hơn. Ví dụ, trong dịch vụ “Vay 3 không” đang được VIB triển khai, lo lắng về thủ tục rườm rà và kế hoạch chi trả được ngân hàng giải quyết bằng đội ngũ hơn 500 tư vấn viên giàu kinh nghiệm tại 160 chi nhánh trên toàn quốc, hệ thống tư vấn 24/7, cũng như công cụ tính toán số tiền vay và kế hoạch chi trả, chính sách cố định biên độ lãi suất là 3,5%/năm áp dụng toàn thời gian vay/sau thời gian ưu đãi. Những ưu điểm này giúp khách hàng chọn sản phẩm vay phù hợp, tiết kiệm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để vay thành công nhanh nhất.


Cần nhiều thời gian để thị trường địa ốc phục hồi và đi vào quĩ đạo ổn định. Nhưng với những chính sách kích cầu hợp lý từ phía ngân hàng và chủ đầu tư để cho ra những gói vay mua bất động sản phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chờ đợi sự phục hồi của thị trường địa ốc.


Ngân hàng VIB vừa ra mắt dịch vụ “Vay 3 không”, giúp khách hàng không ngại nợ, không lo thủ tục rườm rà, không áp lực lãi suất. Với đội ngũ 500 chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống tư vấn 24/7 chuyên nghiệp và kênh tư vấn vay ngân hàng trực tuyến hữu ích (www.vaychinhdang.vib.com.vn), khách hàng có thể tự tính toán số tiền vay và kế hoạch trả nợ từng tháng, tính toán mức lãi suất cho cả quá trình vay để giảm tâm lý ngại nợ, lo thủ tục rườm rà. Đồng thời nhiều chương trình ưu đãi lãi suất, việc niêm yết mức trần lãi suất giúp khách hàng không áp lực lãi suất khi vay tại VIB.


Thông tin chi tiết về các sản phẩm vay, lãi suất ưu đãi, truy cập tại www.vaychinhdang.vib.com.vn.A.D

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng chung tay kích cầu thị trường địa ốc

Thị trường địa ốc đang ấm dần lên với những con số thống kê ấn tượng. Những tín hiệu tích cực không dừng lại khi nhiều gói kích cầu, nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng giao dịch được các ngân hàng đưa ra…


Ngan hang chung tay kich cau thi truong dia oc


Thi truong dia oc dang am dan len voi nhung con so thong ke an tuong. Nhung tin hieu tich cuc khong dung lai khi nhieu goi kich cau, nhieu chuong trinh ho tro khach hang giao dich duoc cac ngan hang dua ra…


CBRE Viet Nam thong ke, luong giao dich can ho thanh cong tai Tp.HCM trong quy II/ 2014 la 5.783 can, gap 2 lan cung ky nam ngoai, va hon ca nam 2012, 2013 cong lai. Tai thi truong Ha Noi, con so la tren 400 can, tang 70% so voi cung ky nam ngoai.


Cung voi goi 30.000 ti dong cua Chinh phu, viec day manh bom von vao cac du an bat dong san co tiem nang cong voi cac chinh sach khuyen khich vay mua, xay dung, sua chua nha/can ho cua cac ngan hang dang chung tay kich cau thi truong dia oc.


Nhieu goi kich cau bat dong san


Theo Bao cao cua Bo Xay dung, ca nuoc co tong so khoang 4.015 du an phat trien nha o, khu do thi moi voi tong muc dau tu uoc tinh gan 4,5 trieu ty dong. Ca nuoc hien co 3.258 du an (chiem 81%) duoc tiep tuc trien khai, 455 du an can dieu chinh co cau cho phu hop voi quy hoach. Cac ngan hang khong nhung day manh giai ngan qua goi 30.000 ti dong ma con dua ra nhieu hinh thuc ho tro khach hang nhu mo rong kenh tu van tao dieu kien bom von cho mot so du an BDS co kha nang phuc hoi tot.


 


Ngan hang chung tay kich cau thi truong dia oc (1)


Voi nhung chinh sach hop ly, ngan hang dang chung tay kich cau thi truong dia oc 


Ben canh do, nha bang cung dang trien khai nhieu goi cho vay voi lai suat uu dai hoac lien ket voi cac chu dau tu bat dong san de dua ra nhung chuong trinh ho tro kich cau hieu qua. Chang han, gan day, VIB trien khai goi 2.000 ty dong cho vay tu 24 thang tro len voi lai suat tu 7,99%/ nam trong 6 thang dau va goi 1.000 ty dong cho vay khong qua 12 thang voi lai suat tu 9,99%/nam trong 6 thang dau.


Dong thoi, VIB con co chinh sach co dinh bien do lai suat 3,5%/nam khi tinh lai suat cho vay trong suot thoi gian vay/sau thoi gian uu dai cho nhung khoan vay thoa dieu kien. Nhung chinh sach lai suat hap dan, minh bach nhu tren se gop phan xoa bo tam ly so ap luc lai suat cua nguoi co nhu cau vay mua bat dong san.


Toi uu hoa dich vu


Viec mua bat dong san co thanh cong hay khong phu thuoc kha nhieu vao viec huy dong von nhanh hay cham. Thu tuc ho so, xac minh tai chinh va giai ngan neu khong nhanh thi cung de lam lo mat “thoi co”. Do la kinh nghiem vay mua nha cua anh Nguyen Tuan Anh (34 tuoi, Thanh Xuan, Ha Noi) khi vay mua thanh cong can ho 88m2 trong du an Royal City.


 


Ngan hang chung tay kich cau thi truong dia oc (2)


Nhan vien VIB tu van cho khach hang 


Thuc te, dich vu cho vay cua ngan hang cung la yeu to quan trong giup khach hang huy dong von nhanh, nam bat co hoi. Dap ung nhu cau nay, nhieu ngan hang cai tien de thu tuc vay don gian hon. Vi du, trong dich vu “Vay 3 khong” dang duoc VIB trien khai, lo lang ve thu tuc ruom ra va ke hoach chi tra duoc ngan hang giai quyet bang doi ngu hon 500 tu van vien giau kinh nghiem tai 160 chi nhanh tren toan quoc, he thong tu van 24/7, cung nhu cong cu tinh toan so tien vay va ke hoach chi tra, chinh sach co dinh bien do lai suat la 3,5%/nam ap dung toan thoi gian vay/sau thoi gian uu dai. Nhung uu diem nay giup khach hang chon san pham vay phu hop, tiet kiem thoi gian chuan bi, hoan thien ho so de vay thanh cong nhanh nhat.


Can nhieu thoi gian de thi truong dia oc phuc hoi va di vao qui dao on dinh. Nhung voi nhung chinh sach kich cau hop ly tu phia ngan hang va chu dau tu de cho ra nhung goi vay mua bat dong san phu hop, chung ta hoan toan co the tu tin cho doi su phuc hoi cua thi truong dia oc.


Ngan hang VIB vua ra mat dich vu “Vay 3 khong”, giup khach hang khong ngai no, khong lo thu tuc ruom ra, khong ap luc lai suat. Voi doi ngu 500 chuyen gia giau kinh nghiem, he thong tu van 24/7 chuyen nghiep va kenh tu van vay ngan hang truc tuyen huu ich (www.vaychinhdang.vib.com.vn), khach hang co the tu tinh toan so tien vay va ke hoach tra no tung thang, tinh toan muc lai suat cho ca qua trinh vay de giam tam ly ngai no, lo thu tuc ruom ra. Dong thoi nhieu chuong trinh uu dai lai suat, viec niem yet muc tran lai suat giup khach hang khong ap luc lai suat khi vay tai VIB.


Thong tin chi tiet ve cac san pham vay, lai suat uu dai, truy cap tai www.vaychinhdang.vib.com.vn.A.D

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000