Chứng khoán BSC: "Tỷ giá sẽ có xu hướng ổn định và tăng nhẹ"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tỷ giá trong những tháng tới có xu hướng ổn định và tăng nhẹ do chính sách tỷ giá nhất quán hỗ trợ xuất khẩu của NHNN. Nửa cuối năm cũng là thời gian mà nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp gia tăng.
Chứng khoán BSC:

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố báo cáo tháng 7/2014. Nhận xét về tình hình vĩ mô, trong tháng qua, tỷ giá là một vấn đề đáng chú ý.


Kết thúc tháng 7/2014, tỷ giá chuyển động theo chiều hướng giảm và ổn định quanh mốc tỷ giá bình quân liên ngân hàng do SBV công bố tháng trước. Trong tháng 7/2014 tỷ giá liên ngân hàng giảm 0,42% từ 21.330 VND/USD đầu tháng xuống 21.240 VND/USD cuối tháng. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 0,51% từ mức 21.360 VND/USD xuống 21.150 VND/USD.


Trong nửa đầu tháng 7, tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá tự do có xu hướng giảm đáng kể thậm chí thấp hơn cả mức bình quân liên ngân hàng. Điều này được giải thích là do:


Thứ nhất, dòng vốn FDI, FII, ODA mạnh mẽ trong tháng với tâm điểm là dự án Samsung Display với số vốn đăng ký 1 tỷ USD. Ngoài ra là các dự án khác như dự án CTCP Xi măng Thăng Long (352 triệu USD), bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam (225 triệu USD) và dự án khu công nghiệp Texhong Hải Hà Việt Nam (215 triệu USD)…


Theo dự báo của BSC, FDI trong năm 2014 vẫn còn khả năng tiến xa khi sau dự án Samsung Display còn có dự án quy mô vốn 2 tỷ USD do Lotte và các nhà đầu tư Nhật Bản triển khai xây dựng khu đô thị phức hợp Thủ Thiêm (khả năng cao là được thông qua vào tháng 8/2014). Bên cạnh đó là một số dự án tỷ đô khác của Samsung vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội dự kiến 21,5 tỷ USD của Thái Lan (Bình Định).


Xuất phát từ lãi suất VND và USD đều có xu hướng giảm trong khi NHNN phát ra thông điệp rất rõ ràng về bình ổn ngoại hối, tập trung nguồn lực VND nhằm thúc đẩy giải ngân tín dụng nội tệ.


Từ đó, hệ quảtâm lý đầu tư âm trạng thái ngoại tệ của các doanh nghiệp cũng như tổ chức tín dụng đã giảm đáng kể.


Thứ ba, tín dụng ngoại tệ ở mức cao đang được NHNN kiểm soát chặt chẽ nên nhu cầu mua ngoại tệ của các doanh nghiệp có dư nợ tín dụng ngoại tệ giảm mạnh bởi nguồn cung ngoại tệ được đánh giá là khó có khả năng căng thẳng trong tương lai


Các chuyên gia BSC kết luận, diễn biến giảm của tỷ giá trong nửa đầu tháng 7 chỉ mang tính chất tạm thời, tỷ giá trong những tháng tới sẽ có xu hướng ổn định và tăng nhẹ do chính sách tỷ giá nhất quán hỗ trợ xuất khẩu của NHNN. Đồng thời nửa cuối năm là thời gian mà nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp gia tăng.


“Tỷ giá nếu có biến động thì chỉ thay đổi trong ngắn hạn rồi sớm ổn định trở lại trên mốc tỷ giá bình quân do NHNN xác định”.


>> Điều hành tỷ giá linh hoạt, tránh gây "sốc” cho nền kinh tế


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/BSC

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chứng khoán BSC: "Tỷ giá sẽ có xu hướng ổn định và tăng nhẹ"

Tỷ giá trong những tháng tới có xu hướng ổn định và tăng nhẹ do chính sách tỷ giá nhất quán hỗ trợ xuất khẩu của NHNN. Nửa cuối năm cũng là thời gian mà nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp gia tăng.


Chung khoan BSC: "Ty gia se co xu huong on dinh va tang nhe"


Ty gia trong nhung thang toi co xu huong on dinh va tang nhe do chinh sach ty gia nhat quan ho tro xuat khau cua NHNN. Nua cuoi nam cung la thoi gian ma nhu cau ngoai te cua cac doanh nghiep gia tang.


Cong ty chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BSC) vua cong bo bao cao thang 7/2014. Nhan xet ve tinh hinh vi mo, trong thang qua, ty gia la mot van de dang chu y.


Ket thuc thang 7/2014, ty gia chuyen dong theo chieu huong giam va on dinh quanh moc ty gia binh quan lien ngan hang do SBV cong bo thang truoc. Trong thang 7/2014 ty gia lien ngan hang giam 0,42% tu 21.330 VND/USD dau thang xuong 21.240 VND/USD cuoi thang. Ty gia tren thi truong tu do cung giam 0,51% tu muc 21.360 VND/USD xuong 21.150 VND/USD.


Trong nua dau thang 7, ty gia lien ngan hang va ty gia tu do co xu huong giam dang ke tham chi thap hon ca muc binh quan lien ngan hang. Dieu nay duoc giai thich la do:


Thu nhat, dong von FDI, FII, ODA manh me trong thang voi tam diem la du an Samsung Display voi so von dang ky 1 ty USD. Ngoai ra la cac du an khac nhu du an CTCP Xi mang Thang Long (352 trieu USD), benh vien quoc te Dai An Viet Nam (225 trieu USD) va du an khu cong nghiep Texhong Hai Ha Viet Nam (215 trieu USD)…


Theo du bao cua BSC, FDI trong nam 2014 van con kha nang tien xa khi sau du an Samsung Display con co du an quy mo von 2 ty USD do Lotte va cac nha dau tu Nhat Ban trien khai xay dung khu do thi phuc hop Thu Thiem (kha nang cao la duoc thong qua vao thang 8/2014). Ben canh do la mot so du an ty do khac cua Samsung vao khu cong nghe cao thanh pho Ho Chi Minh (SHTP), du an loc hoa dau Nhon Hoi du kien 21,5 ty USD cua Thai Lan (Binh Dinh).


Xuat phat tu lai suat VND va USD deu co xu huong giam trong khi NHNN phat ra thong diep rat ro rang ve binh on ngoai hoi, tap trung nguon luc VND nham thuc day giai ngan tin dung noi te.


Tu do, he qua la tam ly dau tu am trang thai ngoai te cua cac doanh nghiep cung nhu to chuc tin dung da giam dang ke.


Thu ba, tin dung ngoai te o muc cao dang duoc NHNN kiem soat chat che nen nhu cau mua ngoai te cua cac doanh nghiep co du no tin dung ngoai te giam manh boi nguon cung ngoai te duoc danh gia la kho co kha nang cang thang trong tuong lai


Cac chuyen gia BSC ket luan, dien bien giam cua ty gia trong nua dau thang 7 chi mang tinh chat tam thoi, ty gia trong nhung thang toi se co xu huong on dinh va tang nhe do chinh sach ty gia nhat quan ho tro xuat khau cua NHNN. Dong thoi nua cuoi nam la thoi gian ma nhu cau ngoai te cua cac doanh nghiep gia tang.


“Ty gia neu co bien dong thi chi thay doi trong ngan han roi som on dinh tro lai tren moc ty gia binh quan do NHNN xac dinh”.


>> Dieu hanh ty gia linh hoat, tranh gay "soc” cho nen kinh te


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/BSC

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000