Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố.
Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang

Ngày 5-8, Viện KSND TP Cần Thơ đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH An Khang, trong đó có 8 người nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang.


Công ty An Khang nằm tại Khu chế xuất- công nghiệp Trà Nóc do ông Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc. Ông Quân giao cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương (làm phó giám đốc) điều hành mọi hoạt động.


Do hoạt động không hiệu quả, Sương đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương 87 tỉ đồng).


Ngoài ra, Sương đã ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 75,1 tỉ đồng; làm khống ba bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng.


Sương còn kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.


Để mọi việc trôi chảy, Sương đã “bôi trơn” một số cán bộ ngân hàng (đã bị truy tố) mỗi người từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng cùng hàng chục ngàn USD.


Những cán bộ ngân hàng "dính chàm" tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc).


Còn tại VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang có Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).


Bị can Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương bị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng). Còn các cán bộ ngân hàng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố, trong đó các cán bộ của VDB được thay đổi tội danh từ vi phạm quy định cho vay sang tội thiếu trách nhiệm.

Cũng cần nhắc lại trong thời gian cơ quan điều tra đang điều tra, ông Lương Quang Minh đã mang quà đến nhà biếu cho một thiếu tá đội trưởng cảnh sát kinh tế (PC46) trong lúc người này vắng nhà, trong đó có một chai rượu và 100 triệu đồng. Ngay sau đó cán bộ này đã trình báo lãnh đạo và mang nộp lại phần quà trên.

>>> Khởi tố 8 cán bộ ngân hàng Việt Á

Theo Phương NguyênTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang

Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố.


Truy to 8 can bo ngan hang VDB va Vietinbank trong vu an Cong ty An Khang


Mac du co toi 5 ngan hang bi lua dao voi so tien rat lon nhung den thoi diem nay chi co 8 can bo cua hai ngan hang bi truy to.


Ngay 5-8, Vien KSND TP Can Tho da tong dat cao trang truy to 14 bi can lien quan den vu lua dao xay ra tai Cong ty TNHH An Khang, trong do co 8 nguoi nguyen la can bo thuoc Ngan hang VietinBank chi nhanh Tra Noc (Can Tho) va Ngan hang Phat trien Viet Nam (VDB) khu vuc Can Tho - Hau Giang.


Cong ty An Khang nam tai Khu che xuat- cong nghiep Tra Noc do ong Nguyen Hong Quan lam giam doc. Ong Quan giao cho con gai la Nguyen Thi Thu Suong (lam pho giam doc) dieu hanh moi hoat dong.


Do hoat dong khong hieu qua, Suong da lam khong 44 bo chung tu xuat khau de chiet khau tai VietinBank Tra Noc voi so tien hon 6,4 trieu USD, chiem doat gan 4,4 trieu USD (tuong duong 87 ti dong).


Ngoai ra, Suong da ky khong hop dong mua nguyen lieu, hop dong xuat khau de lam thu tuc vay, lua dao chiem doat cua VDB khu vuc Can Tho - Hau Giang hon 75,1 ti dong; lam khong ba bo chung tu xuat khau de chiet khau tai Ngan hang TMCP An Binh chi nhanh Can Tho hon 4,9 ti dong, chiem doat hon 3,9 ti dong.


Suong con ke khong hang ton kho, lam thu tuc khong vay tien de lua dao, chiem doat cua Ngan hang TMCP Dong Nam A chi nhanh Can Tho hon 14,9 ti dong; ke khong hang ton kho, lam thu tuc khong vay tien de lua dao, chiem doat cua Ngan hang Xuat nhap khau Viet Nam chi nhanh Tay Do hon 11 ti dong.


De moi viec troi chay, Suong da “boi tron” mot so can bo ngan hang (da bi truy to) moi nguoi tu vai chuc trieu den vai ti dong cung hang chuc ngan USD.


Nhung can bo ngan hang "dinh cham" tai VietinBank chi nhanh Tra Noc gom: Tran Thi Phuong (nguyen giam doc), Vo Van Phi (nguyen truong phong khach hang), Nguyen Hoai Phuong (nguyen can bo phong khach hang) cung Tran Viet Hai (nguyen pho giam doc).


Con tai VDB khu vuc Can Tho- Hau Giang co Luong Quang Minh (nguyen giam doc), Nguyen Thi Mai (nguyen truong phong tin dung xuat khau), Lam Chi Cong (nguyen pho truong phong tin dung xuat khau) va Nguyen Minh Phuc (nguyen can bo tin dung).


Bi can Nguyen Hong Quan va Nguyen Thi Thu Suong bi Vien KSND TP Can Tho truy to toi lua dao chiem doat tai san (tong so tien hon 200 ti dong). Con cac can bo ngan hang bi truy to toi vi pham quy dinh ve cho vay trong hoat dong cua cac to chuc tin dung va thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.


Mac du co toi 5 ngan hang bi lua dao voi so tien rat lon nhung den thoi diem nay chi co 8 can bo cua hai ngan hang bi truy to, trong do cac can bo cua VDB duoc thay doi toi danh tu vi pham quy dinh cho vay sang toi thieu trach nhiem.

Cung can nhac lai trong thoi gian co quan dieu tra dang dieu tra, ong Luong Quang Minh da mang qua den nha bieu cho mot thieu ta doi truong canh sat kinh te (PC46) trong luc nguoi nay vang nha, trong do co mot chai ruou va 100 trieu dong. Ngay sau do can bo nay da trinh bao lanh dao va mang nop lai phan qua tren.

>>> Khoi to 8 can bo ngan hang Viet A

Theo Phuong NguyenTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000