Hợp nhất, sáp nhập ngân hàng: Không nên để "tự nguyện"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, trong quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, NHNN nên đứng ra "chủ trì" việc sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng yếu kém bởi NHNN hiểu thực trạng của từng ngân hàng.
Hợp nhất, sáp nhập ngân hàng: Không nên để
Tại sao ông lại cho rằng, không nên để các ngân hàng yếu kém được tự nguyện hợp nhất, sáp nhập?
Như chúng ta thấy, NHNN đã xác định ra được nhóm ngân hàng "có vấn đề". Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã chỉ rõ những giải pháp để tái cấu trúc lại những ngân hàng này. Trong đó trước mắt tập trung vào đảm bảo khả năng chi trả của những ngân hàng này. Sau khi áp dụng các biện pháp đảm bảo khả năng chi trả, các TCTD sẽ được sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở tự nguyện. Nếu không thể thực hiện một cách tự nguyện, NHNN Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở bắt buộc.
Tuy nhiên, theo tôi không nên để các ngân hàng yếu kém được hợp nhất, sáp nhập, mua lại theo cơ chế "tự nguyện". Bởi, việc cơ cấu lại ngân hàng yếu kém là việc làm rất cần thiết, song Đề án lại chưa đưa ra được thời hạn tự nguyện đến khi nào; và nếu cứ đợi vào sự "tự nguyện" thì chuyện hợp nhất khó mà làm được khi xung quanh vấn đề sáp nhập còn hàng loạt các lợi ích cần cân đối như quyền lợi của cổ đông lớn, vấn đề định giá doanh nghiệp... Hơn thế, bản thân NHNN sẽ khó quản lý được việc ngân hàng đó "tự nguyện" như thế nào.
Trong khi, là cơ quan quản lý, NHNN hiểu hơn ai hết thực trạng của từng ngân hàng. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ nắm được khả năng ngân hàng nào hợp nhất, sáp nhập với ngân hàng nào là tốt nhất để có thể xử lý được những yếu kém mà vẫn phát huy những mặt mạnh sẵn có. Ví như một ngân hàng yếu về quản trị nhưng mạnh về tài chính có thể tìm một đối tác mạnh về quản trị, nhưng năng lực tài chính hạn chế... Nghĩa là việc hợp nhất phải căn cứ vào thực trạng của từng ngân hàng.
Chính vì vậy, trong mỗi vụ sáp nhập, hợp nhất ngân hàng cần có sự vào cuộc của NHNN. Theo tôi NHNN nên "chủ trì", chỉ ra các nhóm ngân hàng cần sáp nhập với nhau và đưa ra lộ trình để họ chủ động lập phương án và thực thi theo lộ trình và theo thời hạn nhất định. Đồng thời NHNN cần có biện pháp xử lý đối với các ngân hàng không chấp hành. Liệu làm như thế có "quá tải" đối với NHNN trong khi hiện cơ quan này còn đang gánh trên vai khá nhiều trọng trách: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế?
Tôi cho rằng, câu chuyện xử lý các ngân hàng yếu kém ở nước ta không có gì lớn. Bởi với các nước phát triển, hệ thống ngân hàng có vài chục ngân hàng đều yếu cả mới đáng ngại. Còn ở Việt Nam hiện chỉ khoảng "mươi" ngân hàng yếu kém thì hoàn toàn có thể xử lý từng trường hợp cụ thể một. Tất nhiên, mỗi trường hợp phải đi theo bài toán riêng chứ không có bài toán chung cho tất cả. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng, chúng ta có thể thừa sức sắp xếp lại hệ thống ngân hàng. Và quan trọng hơn cả là NHNN phải ôm vào mà làm vì nói cho cùng hơn ai hết, không ai hiểu hệ thống ngân hàng bằng NHNN. Nếu không có TCTD nào chịu sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD yếu kém thì theo ông cần phải làm thế nào?
Nhiều ý kiến cho rằng, NHNN nên đứng ra mua lại các TCTD yếu kém. Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc xử lý là đúng nhưng không phải NHNN "ôm" lấy những ngân hàng đó, mà là đưa ra phương án để xử lý. Giải pháp lý tưởng nhất hiện nay là tạo cơ chế để ngân hàng mạnh phải mua lại ngân hàng yếu và khi đó toàn bộ câu chuyện xử lý là thuộc về ngân hàng mạnh.
Lẽ đương nhiên, vì mục tiêu lợi nhuận, các TCTD chỉ muốn mua những tài sản "ngon ăn" chứ không ai dại gì đi "mua nợ vào người". Nhất là những "món nợ này" chưa biết tương lai thế nào, rủi ro đến đâu. Trường hợp này, NHNN cần trực tiếp vào cuộc, mua lại các TCTD yếu kém để chấn chỉnh, củng cố và lành mạnh hóa những TCTD này; biến những TCTD này sẽ trở thành những "tài sản có giá". 
Khi đó, lo gì không tìm được đối tác để hợp nhất, sáp nhập. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, việc "xử lý" thế nào lại phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể và NHNN phải lên phương án cho từng trường hợp ngân hàng cụ thể. Hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng muốn NHNN nới thêm "room" nắm giữ cổ phần ở các NHTM, nhất là ngân hàng yếu lên hơn 50% thay vì 20 - 30% như hiện nay. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi cho rằng, tỷ lệ sở hữu 30% vốn điều lệ đối với NĐT nước ngoài là cực lớn. Hiện nay, tại hầu hết các NHTMCP, rất ít vị Chủ tịch HĐQT nào nắm tới 30% vốn mà chỉ vài phần trăm.
Còn việc các NĐT nước ngoài đòi phải được "nắm" trên 50% tỷ lệ cổ phần để nắm quyền điều khiển ngân hàng thì mới tham gia đầu tư. Tôi cho rằng nói như thế là nói bừa, vì trong hoạt động ngân hàng, người nắm và điều khiển hoạt động ngân hàng không bao giờ nắm đến 50% mà chỉ cần 10% - 15%. 
Chính vì vậy, quan điểm của riêng tôi là việc các NĐT nước ngoài đòi mở room trong lĩnh vực ngân hàng lên trên 30% là không cần thiết, bởi vì không phải vô cớ mà chúng ta đặt ra room này. Và câu chuyện xa hơn là nếu mở room, thì sự chi phối của nước ngoài vào hệ thống tài chính của Việt Nam sẽ như thế nào?
Theo Thời báo Ngân hàng

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hợp nhất, sáp nhập ngân hàng: Không nên để "tự nguyện"

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, trong quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, NHNN nên đứng ra "chủ trì" việc sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng yếu kém bởi NHNN hiểu thực trạng của từng ngân hàng.


Hop nhat, sap nhap ngan hang: Khong nen de "tu nguyen"


Chuyen gia kinh te Vu Dinh Anh cho rang, trong qua trinh co cau lai he thong ngan hang, NHNN nen dung ra "chu tri" viec sap nhap, hop nhat cac ngan hang yeu kem boi NHNN hieu thuc trang cua tung ngan hang.


Tai sao ong lai cho rang, khong nen de cac ngan hang yeu kem duoc tu nguyen hop nhat, sap nhap?
Nhu chung ta thay, NHNN da xac dinh ra duoc nhom ngan hang "co van de". De an "Co cau lai he thong cac TCTD giai doan 2011 - 2015" vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet cung da chi ro nhung giai phap de tai cau truc lai nhung ngan hang nay. Trong do truoc mat tap trung vao dam bao kha nang chi tra cua nhung ngan hang nay. Sau khi ap dung cac bien phap dam bao kha nang chi tra, cac TCTD se duoc sap nhap, hop nhat, mua lai tren co so tu nguyen. Neu khong the thuc hien mot cach tu nguyen, NHNN Viet Nam se ap dung cac bien phap sap nhap, hop nhat, mua lai tren co so bat buoc.
Tuy nhien, theo toi khong nen de cac ngan hang yeu kem duoc hop nhat, sap nhap, mua lai theo co che "tu nguyen". Boi, viec co cau lai ngan hang yeu kem la viec lam rat can thiet, song De an lai chua dua ra duoc thoi han tu nguyen den khi nao; va neu cu doi vao su "tu nguyen" thi chuyen hop nhat kho ma lam duoc khi xung quanh van de sap nhap con hang loat cac loi ich can can doi nhu quyen loi cua co dong lon, van de dinh gia doanh nghiep... Hon the, ban than NHNN se kho quan ly duoc viec ngan hang do "tu nguyen" nhu the nao.
Trong khi, la co quan quan ly, NHNN hieu hon ai het thuc trang cua tung ngan hang. Tren co so do, NHNN se nam duoc kha nang ngan hang nao hop nhat, sap nhap voi ngan hang nao la tot nhat de co the xu ly duoc nhung yeu kem ma van phat huy nhung mat manh san co. Vi nhu mot ngan hang yeu ve quan tri nhung manh ve tai chinh co the tim mot doi tac manh ve quan tri, nhung nang luc tai chinh han che... Nghia la viec hop nhat phai can cu vao thuc trang cua tung ngan hang.
Chinh vi vay, trong moi vu sap nhap, hop nhat ngan hang can co su vao cuoc cua NHNN. Theo toi NHNN nen "chu tri", chi ra cac nhom ngan hang can sap nhap voi nhau va dua ra lo trinh de ho chu dong lap phuong an va thuc thi theo lo trinh va theo thoi han nhat dinh. Dong thoi NHNN can co bien phap xu ly doi voi cac ngan hang khong chap hanh. Lieu lam nhu the co "qua tai" doi voi NHNN trong khi hien co quan nay con dang ganh tren vai kha nhieu trong trach: Kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo va ho tro tang truong kinh te?
Toi cho rang, cau chuyen xu ly cac ngan hang yeu kem o nuoc ta khong co gi lon. Boi voi cac nuoc phat trien, he thong ngan hang co vai chuc ngan hang deu yeu ca moi dang ngai. Con o Viet Nam hien chi khoang "muoi" ngan hang yeu kem thi hoan toan co the xu ly tung truong hop cu the mot. Tat nhien, moi truong hop phai di theo bai toan rieng chu khong co bai toan chung cho tat ca. Lich su cung da chung minh rang, chung ta co the thua suc sap xep lai he thong ngan hang. Va quan trong hon ca la NHNN phai om vao ma lam vi noi cho cung hon ai het, khong ai hieu he thong ngan hang bang NHNN. Neu khong co TCTD nao chiu sap nhap, hop nhat, mua lai cac TCTD yeu kem thi theo ong can phai lam the nao?
Nhieu y kien cho rang, NHNN nen dung ra mua lai cac TCTD yeu kem. Tuy nhien, toi cho rang, viec xu ly la dung nhung khong phai NHNN "om" lay nhung ngan hang do, ma la dua ra phuong an de xu ly. Giai phap ly tuong nhat hien nay la tao co che de ngan hang manh phai mua lai ngan hang yeu va khi do toan bo cau chuyen xu ly la thuoc ve ngan hang manh.
Le duong nhien, vi muc tieu loi nhuan, cac TCTD chi muon mua nhung tai san "ngon an" chu khong ai dai gi di "mua no vao nguoi". Nhat la nhung "mon no nay" chua biet tuong lai the nao, rui ro den dau. Truong hop nay, NHNN can truc tiep vao cuoc, mua lai cac TCTD yeu kem de chan chinh, cung co va lanh manh hoa nhung TCTD nay; bien nhung TCTD nay se tro thanh nhung "tai san co gia". 
Khi do, lo gi khong tim duoc doi tac de hop nhat, sap nhap. Tuy nhien, nhu toi da noi o tren, viec "xu ly" the nao lai phu thuoc vao tung doi tuong cu the va NHNN phai len phuong an cho tung truong hop ngan hang cu the. Hien nhieu nha dau tu nuoc ngoai cung muon NHNN noi them "room" nam giu co phan o cac NHTM, nhat la ngan hang yeu len hon 50% thay vi 20 - 30% nhu hien nay. Quan diem cua ong ve van de nay nhu the nao?
Trong linh vuc ngan hang. Toi cho rang, ty le so huu 30% von dieu le doi voi NDT nuoc ngoai la cuc lon. Hien nay, tai hau het cac NHTMCP, rat it vi Chu tich HDQT nao nam toi 30% von ma chi vai phan tram.
Con viec cac NDT nuoc ngoai doi phai duoc "nam" tren 50% ty le co phan de nam quyen dieu khien ngan hang thi moi tham gia dau tu. Toi cho rang noi nhu the la noi bua, vi trong hoat dong ngan hang, nguoi nam va dieu khien hoat dong ngan hang khong bao gio nam den 50% ma chi can 10% - 15%. 
Chinh vi vay, quan diem cua rieng toi la viec cac NDT nuoc ngoai doi mo room trong linh vuc ngan hang len tren 30% la khong can thiet, boi vi khong phai vo co ma chung ta dat ra room nay. Va cau chuyen xa hon la neu mo room, thi su chi phoi cua nuoc ngoai vao he thong tai chinh cua Viet Nam se nhu the nao?
Theo Thoi bao Ngan hang
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000