Ngân hàng đầu tiên trả cổ tức cho năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
LienVietPostBank thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 là 3% bằng tiền mặt, theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/3/2012.
Ngân hàng đầu tiên trả cổ tức cho năm 2012
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo tạm ứng cổ tức với thông điệp “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
Đây là ngân hàng đầu tiên thực hiện trả cổ tức cho năm 2012 dù mới chỉ sau một quý.
Cụ thể, LienVietPostBank thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 là 3% bằng tiền mặt, theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/3/2012. Trả bằng tiền mặt cũng được ngân hàng này nhấn mạnh là “truyền thống” trong 4 năm hoạt động vừa qua.
Trước đó, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động (2008) ngân hàng này trả cổ tức là 12%, năm 2009 là 13%, năm 2010 là 15% và năm 2011 là 16%.
Theo LienVietPostBank, mức tăng trưởng cổ tức liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh. Và tính đến giữa tháng 3/2012, lợi nhuận trước thuế đã đạt trên 240 tỷ đồng.
Năm 2012, LienVietPostBank dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng từ 6.460 tỷ đồng lên 6.647 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ 1.300 - 1.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt khoảng 72.000 tỷ đồng.
Về thông điệp đưa ra từ chính sách cổ tức nói trên, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực, cho biết: “LienVietPostBank luôn quan tâm đến quyền lợi cổ đông, và trong thời kỳ khó khăn ngân hàng thực hiện phương châm “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”; luôn thực hiện ứng trước cổ tức bằng tiền mặt hàng quý cho các cổ đông”.
Theo Mai Anh Vneconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng đầu tiên trả cổ tức cho năm 2012

LienVietPostBank thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 là 3% bằng tiền mặt, theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/3/2012.


Ngan hang dau tien tra co tuc cho nam 2012


LienVietPostBank thuc hien tam ung co tuc dot 1/2012 la 3% bang tien mat, theo danh sach co dong chot vao ngay 20/3/2012.


Ngan hang Buu dien Lien Viet (LienVietPostBank) vua thong bao tam ung co tuc voi thong diep “dong tien di truoc la dong tien khon”.
Day la ngan hang dau tien thuc hien tra co tuc cho nam 2012 du moi chi sau mot quy.
Cu the, LienVietPostBank thuc hien tam ung co tuc dot 1/2012 la 3% bang tien mat, theo danh sach co dong chot vao ngay 20/3/2012. Tra bang tien mat cung duoc ngan hang nay nhan manh la “truyen thong” trong 4 nam hoat dong vua qua.
Truoc do, trong nam dau tien di vao hoat dong (2008) ngan hang nay tra co tuc la 12%, nam 2009 la 13%, nam 2010 la 15% va nam 2011 la 16%.
Theo LienVietPostBank, muc tang truong co tuc lien quan truc tiep den ket qua hoat dong kinh doanh. Va tinh den giua thang 3/2012, loi nhuan truoc thue da dat tren 240 ty dong.
Nam 2012, LienVietPostBank du kien von dieu le se tang tu 6.460 ty dong len 6.647 ty dong; loi nhuan truoc thue du kien dat tu 1.300 - 1.500 ty dong; tong tai san dat khoang 72.000 ty dong.
Ve thong diep dua ra tu chinh sach co tuc noi tren, ong Nguyen Duc Huong, Pho chu tich thuong truc, cho biet: “LienVietPostBank luon quan tam den quyen loi co dong, va trong thoi ky kho khan ngan hang thuc hien phuong cham “dong tien di truoc la dong tien khon”; luon thuc hien ung truoc co tuc bang tien mat hang quy cho cac co dong”.
Theo Mai Anh Vneconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000