Tăng trưởng tín dụng âm sau nhiều năm: Vẫn chuyện lãi suất!

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngân hàng chỉ cần thu hồi vốn và xử lý nợ tốt là đã có lãi trong năm 2012. Còn cho vay thì cần thận trọng, lãi suất quá cao thì doanh nghiệp không chịu nổi, mà có cho vay cũng nhiều rủi ro.
Tăng trưởng tín dụng âm sau nhiều năm: Vẫn chuyện lãi suất!
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ cho cuộc họp của Chính phủ mới đây có dẫn một số thông tin về tình hình tiền tệ, tín dụng trong quý 1/2012.
Có một điểm được chú ý: tính đến 20/3/2012, tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng ước giảm 2,13% so với tháng 12/2011.
Dữ liệu đó cho thấy sự bất thường. Sau nhiều năm trở lại đây, tăng trưởng tín dụng mới có mức âm như vậy vào thời điểm cuối quý 1.
Do số liệu công bố không có hệ thống và rời rạc nên sự so sánh chỉ tương đối. Nhất là khi, chỉ chênh lệch vài ngày trong kỳ cũng có thể tạo khác biệt lớn về con số tăng trưởng tín dụng. Mặt khác, dữ liệu tại thời điểm công bố thường chỉ là ước tính. Nhưng về tổng thể đó là sự bất thường rõ nét.
Cụ thể, tại thời điểm 10/3/2011, tăng trưởng tín dụng đạt 3,68% so với tháng 12/2010; cuối quý 1/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 2,95% so với cuối 2009; tương tự cuối quý 1/2009 là tăng trưởng 2,67%; cuối quý 1/2008 tăng xấp xỉ 12% so với cuối 2007; quý 1/2007 tăng 5,98% so với cuối 2006… Còn nay tính đến 20/3/2012 ước giảm 2,13% so với tháng 12/2011.
Tăng trưởng tín dụng bị âm bất thường như vậy có đáng ngại không? Thử xét theo logic xuất hiện trong vài năm trở lại đây, trong các thông tin từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hoặc các báo cáo được công bố, thì không đáng ngại. Logic đó cho rằng, trước đây để cần 1% tăng trưởng GDP thì phải có tới 4 - 5% tăng trưởng tín dụng đối ứng. Năm rồi thì chỉ cần khoảng 1,7% tăng trưởng tín dụng. Sự thu hẹp của cặp so sánh được giải thích là nền kinh tế đã hấp thụ vốn tốt hơn, hay các dòng vốn đã được lái đến đúng địa chỉ hơn…
Với logic và nhìn nhận đó, tăng trưởng GDP quý 1 năm nay chỉ đạt 4% mà không cần tới tăng trưởng tín dụng, thậm chí “chấp” cả tín dụng tăng trưởng âm. Tất nhiên, suy diễn này có sự khập khiễng vì cần xét ở cả quá trình trong năm, liên quan đến các yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh và mùa giải ngân của các ngân hàng thương mại…
Nhưng GDP quý 1/2012 thấp như vậy (thấp hơn nhiều so với quý trước đó và cùng kỳ năm ngoái, tương ứng là kém hơn 2 điểm phần trăm và khoảng 1,6 điểm phần trăm) đặt ra yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải kiểm nghiệm sâu sắc. Chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2011 đang rút ngắn độ trễ và thể hiện tác động của nó; tăng trưởng tín dụng đầu năm nay giảm như vậy cũng là một nguyên do.
Tất nhiên, ở đây mấu chốt vẫn là mối quan hệ vĩ mô, và khó tránh sự đánh đổi, giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát.
Không chỉ do sửa sai
Trở lại với thực tế tín dụng tăng trưởng âm kéo dài đến cuối quý 1/2012, ngoài logic nền kinh tế đã hấp thụ vốn tốt hơn nói trên, Ngân hàng Nhà nước có thể biện minh ở một lý do: có yếu tố ảo và đến nay sửa sai chưa xong.
Cụ thể, cuối tháng 12/2011, tăng trưởng tín dụng của hệ thống có hiện tượng nâng ảo để đón chính sách. Ngân hàng thương mại có động cơ tạo số dư nợ tuyệt đối lớn để nắm chỉ tiêu được giao theo cơ chế phân nhóm Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Cũng là 8%, 15% hay 17%, nhưng số dư cuối 2011 lớn hơn thì thực tế 2012 sẽ có điều kiện cho vay tốt hơn (về số lượng).
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giải thích yếu tố ảo đó khiến tăng trưởng tín dụng hệ thống những tháng đầu năm giảm khi so với cuối 2011. Theo đó, có thể hiểu đây là một trong những nguyên nhân kéo dài cho đến thời điểm có dữ liệu trên, 20/3/2012.
Thêm nữa, Thống đốc cũng giải thích một nguyên nhân nữa là do yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu vay vốn hạn chế. Với lại, đầu năm mới, đi vay tiền cũng là “tâm lý” e dè…
Một nguyên nhân khác, sau khi lạm phát cho tín hiệu giảm tốc, chủ trương hạ lãi suất đặt ra quyết liệt, các nhu cầu hẳn chững lại và chờ đợi lãi suất cho vay thực sự giảm rồi mới tiếp cận. Đây là thực tế chung, bởi giảm được 1 - 2% lãi suất là đáng kể về chi phí.
Nhưng việc sửa sai yếu tố ảo và những nguyên nhân trên là chưa đủ. Cốt yếu thời gian qua và hiện nay vẫn là rào cản lãi suất.
Về phía doanh nghiệp, trong tin nhắn trao đổi với VnEconomy, bản thân một lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng nhìn nhận ngắn gọn rằng: “Không ai vay với lãi suất quá cao!”.
Về phía ngân hàng, một cán bộ tín dụng cũng đủng đỉnh rằng: “Với tình hình hiện nay, ngân hàng anh chỉ cần thu hồi vốn và xử lý nợ tốt là đã có lãi trong năm 2012 rồi. Còn cho vay thì cần thận trọng, lãi suất quá cao thì doanh nghiệp sao chịu nổi, mà có vay cũng nhiều rủi ro”.
Vừa rồi Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm nhẹ các lãi suất điều hành. Chừng đó, có lẽ còn chưa đủ để kích thích tăng trưởng tín dụng dương trở lại một cách hợp lý. Mới đây, nhà điều hành tiếp tục có văn bản yêu cầu các ông lớn quốc doanh cắt giảm chi phí, tiếp tục hạ lãi suất, song đến nay thông tin vẫn lặng như tờ (hoặc do họ đã thực hiện trước khi có văn bản, hoặc phải chờ đợi thêm?).
Còn với thị trường, giờ đã sắp bước vào quý 2, sự chờ đợi cũng gần hơn vì Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã dự kiến là mỗi quý có thể giảm được 1% lãi suất. Nếu giảm được thêm, tín dụng tăng trưởng âm như trên có khi lại hay, bởi phần đất còn lại theo chỉ tiêu chung cả năm cho 9 tháng còn lại sẽ rộng thêm chút ít…
Theo Minh ĐứcVneconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tăng trưởng tín dụng âm sau nhiều năm: Vẫn chuyện lãi suất!

Ngân hàng chỉ cần thu hồi vốn và xử lý nợ tốt là đã có lãi trong năm 2012. Còn cho vay thì cần thận trọng, lãi suất quá cao thì doanh nghiệp không chịu nổi, mà có cho vay cũng nhiều rủi ro.


Tang truong tin dung am sau nhieu nam: Van chuyen lai suat!


Ngan hang chi can thu hoi von va xu ly no tot la da co lai trong nam 2012. Con cho vay thi can than trong, lai suat qua cao thi doanh nghiep khong chiu noi, ma co cho vay cung nhieu rui ro.


Bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu phuc vu cho cuoc hop cua Chinh phu moi day co dan mot so thong tin ve tinh hinh tien te, tin dung trong quy 1/2012.
Co mot diem duoc chu y: tinh den 20/3/2012, tong du no cua he thong ngan hang uoc giam 2,13% so voi thang 12/2011.
Du lieu do cho thay su bat thuong. Sau nhieu nam tro lai day, tang truong tin dung moi co muc am nhu vay vao thoi diem cuoi quy 1.
Do so lieu cong bo khong co he thong va roi rac nen su so sanh chi tuong doi. Nhat la khi, chi chenh lech vai ngay trong ky cung co the tao khac biet lon ve con so tang truong tin dung. Mat khac, du lieu tai thoi diem cong bo thuong chi la uoc tinh. Nhung ve tong the do la su bat thuong ro net.
Cu the, tai thoi diem 10/3/2011, tang truong tin dung dat 3,68% so voi thang 12/2010; cuoi quy 1/2010, tang truong tin dung dat 2,95% so voi cuoi 2009; tuong tu cuoi quy 1/2009 la tang truong 2,67%; cuoi quy 1/2008 tang xap xi 12% so voi cuoi 2007; quy 1/2007 tang 5,98% so voi cuoi 2006… Con nay tinh den 20/3/2012 uoc giam 2,13% so voi thang 12/2011.
Tang truong tin dung bi am bat thuong nhu vay co dang ngai khong? Thu xet theo logic xuat hien trong vai nam tro lai day, trong cac thong tin tu lanh dao Ngan hang Nha nuoc hoac cac bao cao duoc cong bo, thi khong dang ngai. Logic do cho rang, truoc day de can 1% tang truong GDP thi phai co toi 4 - 5% tang truong tin dung doi ung. Nam roi thi chi can khoang 1,7% tang truong tin dung. Su thu hep cua cap so sanh duoc giai thich la nen kinh te da hap thu von tot hon, hay cac dong von da duoc lai den dung dia chi hon…
Voi logic va nhin nhan do, tang truong GDP quy 1 nam nay chi dat 4% ma khong can toi tang truong tin dung, tham chi “chap” ca tin dung tang truong am. Tat nhien, suy dien nay co su khap khieng vi can xet o ca qua trinh trong nam, lien quan den cac yeu to mua vu trong san xuat kinh doanh va mua giai ngan cua cac ngan hang thuong mai…
Nhung GDP quy 1/2012 thap nhu vay (thap hon nhieu so voi quy truoc do va cung ky nam ngoai, tuong ung la kem hon 2 diem phan tram va khoang 1,6 diem phan tram) dat ra yeu cau Ngan hang Nha nuoc phai kiem nghiem sau sac. Chinh sach tien te that chat trong nam 2011 dang rut ngan do tre va the hien tac dong cua no; tang truong tin dung dau nam nay giam nhu vay cung la mot nguyen do.
Tat nhien, o day mau chot van la moi quan he vi mo, va kho tranh su danh doi, giua cac muc tieu tang truong kinh te va kiem che lam phat.
Khong chi do sua sai
Tro lai voi thuc te tin dung tang truong am keo dai den cuoi quy 1/2012, ngoai logic nen kinh te da hap thu von tot hon noi tren, Ngan hang Nha nuoc co the bien minh o mot ly do: co yeu to ao va den nay sua sai chua xong.
Cu the, cuoi thang 12/2011, tang truong tin dung cua he thong co hien tuong nang ao de don chinh sach. Ngan hang thuong mai co dong co tao so du no tuyet doi lon de nam chi tieu duoc giao theo co che phan nhom Ngan hang Nha nuoc thuc hien. Cung la 8%, 15% hay 17%, nhung so du cuoi 2011 lon hon thi thuc te 2012 se co dieu kien cho vay tot hon (ve so luong).
Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh giai thich yeu to ao do khien tang truong tin dung he thong nhung thang dau nam giam khi so voi cuoi 2011. Theo do, co the hieu day la mot trong nhung nguyen nhan keo dai cho den thoi diem co du lieu tren, 20/3/2012.
Them nua, Thong doc cung giai thich mot nguyen nhan nua la do yeu to mua vu trong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep. Do la ky nghi Tet Nguyen dan keo dai, nhu cau vay von han che. Voi lai, dau nam moi, di vay tien cung la “tam ly” e de…
Mot nguyen nhan khac, sau khi lam phat cho tin hieu giam toc, chu truong ha lai suat dat ra quyet liet, cac nhu cau han chung lai va cho doi lai suat cho vay thuc su giam roi moi tiep can. Day la thuc te chung, boi giam duoc 1 - 2% lai suat la dang ke ve chi phi.
Nhung viec sua sai yeu to ao va nhung nguyen nhan tren la chua du. Cot yeu thoi gian qua va hien nay van la rao can lai suat.
Ve phia doanh nghiep, trong tin nhan trao doi voi VnEconomy, ban than mot lanh dao ngan hang thuong mai cung nhin nhan ngan gon rang: “Khong ai vay voi lai suat qua cao!”.
Ve phia ngan hang, mot can bo tin dung cung dung dinh rang: “Voi tinh hinh hien nay, ngan hang anh chi can thu hoi von va xu ly no tot la da co lai trong nam 2012 roi. Con cho vay thi can than trong, lai suat qua cao thi doanh nghiep sao chiu noi, ma co vay cung nhieu rui ro”.
Vua roi Ngan hang Nha nuoc cung da giam nhe cac lai suat dieu hanh. Chung do, co le con chua du de kich thich tang truong tin dung duong tro lai mot cach hop ly. Moi day, nha dieu hanh tiep tuc co van ban yeu cau cac ong lon quoc doanh cat giam chi phi, tiep tuc ha lai suat, song den nay thong tin van lang nhu to (hoac do ho da thuc hien truoc khi co van ban, hoac phai cho doi them?).
Con voi thi truong, gio da sap buoc vao quy 2, su cho doi cung gan hon vi Thong doc Nguyen Van Binh da du kien la moi quy co the giam duoc 1% lai suat. Neu giam duoc them, tin dung tang truong am nhu tren co khi lai hay, boi phan dat con lai theo chi tieu chung ca nam cho 9 thang con lai se rong them chut it…
Theo Minh DucVneconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000