Tín dụng tiếp tục sụt giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bức tranh thị trường tiền tệ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan dù trần lãi suất huy động đã giảm. Tình trạng lách trần lãi suất vẫn diễn ra; tín dụng đối với nền kinh tế giảm liên tiếp trong 3 tháng đầu năm.
Tín dụng tiếp tục sụt giảm
Dấu hiệu kinh tế suy giảm
Theo số liệu mới nhất của NHNN, tính đến ngày 20-3, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 1,44% so với cuối năm trước; tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các NHTM tăng 1,56%; trong khi tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm ước giảm 2,13% so với cuối năm trước.
Cùng với đó nền kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm. Nếu như quý I-2010 tăng trưởng kinh tế (GDP) là 5,83%, quý I-2011 là 5,43%, thì quý I-2012 chỉ còn 4%. Đây là quý tăng trưởng thấp nhất từ năm 2010 đến nay. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, mục tiêu năm 2012 không chạy theo tốc độ tăng trưởng nhưng cũng không thể để nền kinh tế rơi vào suy giảm, bởi nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
Vì vậy, phải bảo đảm kinh tế tăng trưởng ít nhất trên 5-5,5%. Với tình hình trên nếu không có những giải pháp bứt phá quyết liệt, kinh tế năm nay sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, nguyên nhân quý I tăng trưởng thấp và tín dụng sụt giảm do phụ thuộc vào vốn đầu tư của xã hội. Theo đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đang được kiểm soát chặt chẽ; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, nợ công nên cũng hạn chế; vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân dựa vào vốn vay NH, trong khi NHNN đang thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát, nên khó tiếp cận vốn và lãi suất đã giảm, vì thế khả năng hấp thụ vốn cũng khó.
Bên cạnh đó, khó có dự án nào có hiệu quả với mức lãi suất dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Vì vậy, để nền kinh tế tăng trưởng ở mức chấp nhận được, đảm bảo ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, phải giải quyết ngay những nút thắt trong nền kinh tế, trong đó nút thắt quan trọng là vấn đề lãi suất.
Vẫn vượt trần huy động 
Thanh khoản của hệ thống NHTM hiện nay so với thời điểm cuối năm ngoái đã cải thiện rất rõ nét trên thị trường liên NH. Đặc biệt, gần đây để xử lý tình trạng các NHTM rầm rộ triển khai dịch vụ giữ hộ vàng trả lãi suất rồi lấy vàng đó đi thế chấp vay vốn trên thị trường liên NH nên chịu chi phí kép (lãi vay NH và lãi giữ hộ vàng), NHNN đang đứng ra cho vay thanh toán bù trừ cho các NHTM.
Thí dụ, NH A đang vay NH B. NHNN sẽ cho NH A vay để trả NH B, nhưng số tiền này sẽ được trả trực tiếp cho NH B chứ không đưa NH A. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng lách trần lãi suất huy động ở các NHTM. Theo các chuyên gia, ngoài vấn đề thanh khoản do nợ xấu gia tăng (do lấy vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn), tình trạng lách trần lãi suất vẫn phổ biến còn vì lợi ích cục bộ của các NH do sợ mất khách hàng.
Theo TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, để triệt tiêu tình trạng lách trần lãi suất, NHNN cần tăng cường công tác thanh tra, xử lý mạnh hơn những NHTM vi phạm trần lãi suất. Bởi hoạt động kinh doanh tiền tệ đòi hỏi tính kỷ luật cao nhưng thời gian qua điều này còn yếu. Khi thị trường có những số liệu thật, minh bạch NHNN mới dễ điều hành.
Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, bên cạnh thanh tra giám sát của NHNN cần thể hiện vai trò của Hiệp hội NH Việt Nam, các lãnh đạo NH trong việc thực hiện nghiêm các chủ trương của NHNN. Ngoài ra, người dân cũng nên thận trọng không chạy theo lãi suất cao, vì dù tiền gửi không mất nhưng bảo hiểm tiền gửi chỉ bảo hiểm số tiền nhất định và số tiền còn lại có thể bị kéo dài thời gian nếu NH gặp sự cố.
Bình ổn lãi suất cho vay
Nhiều NHTM cho biết thanh khoản đang thừa và rất nhiều tiền mặt nhưng không dám cho vay do sợ rủi ro không đòi được sẽ mất thanh khoản, NHNN sẽ cho vào nhóm thấp, không được tăng trưởng tín dụng. Vì thế mới xảy ra chuyện NH nào cũng chạy theo “số đẹp” để được nằm trong nhóm 1.
Nhất là phân loại nợ theo Quyết định 493 của NHNN quy định khách hàng không có khả năng trả đúng vài ngày là chuyển nhóm nợ. NHTM nào nợ quá hạn trên 3% sẽ bị hạn chế nhiều hoạt động. Thực tế các NHTM đều hiểu cho vay lãi suất càng cao rủi ro càng lớn, nhưng vì giá vốn còn cao nên chưa thể giảm nhanh lãi suất.
Trước tình trạng này, theo một chuyên gia NH, NHNN nên áp dụng phương án một mức khống chế chênh lệch giữa chi phí đầu vào với lãi suất đầu ra. Bởi hiện nay không ai biết giá vốn thực tế của các NHTM như thế nào, vì NHTM không chỉ huy động lãi suất 13% mà có nguồn tiền gửi thanh toán 5%.
Vì vậy, NHNN cần thanh tra nhằm minh bạch chi phí và theo vị chuyên gia này lãi suất cũng phải được xem là mặt hàng giá cần bình ổn chứ không chỉ bình ổn giá xăng dầu, lương thực.
Theo Mai Thảo Sài gòn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tín dụng tiếp tục sụt giảm

Bức tranh thị trường tiền tệ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan dù trần lãi suất huy động đã giảm. Tình trạng lách trần lãi suất vẫn diễn ra; tín dụng đối với nền kinh tế giảm liên tiếp trong 3 tháng đầu năm.


Tin dung tiep tuc sut giam


Buc tranh thi truong tien te van chua co dau hieu kha quan du tran lai suat huy dong da giam. Tinh trang lach tran lai suat van dien ra; tin dung doi voi nen kinh te giam lien tiep trong 3 thang dau nam.


Dau hieu kinh te suy giam
Theo so lieu moi nhat cua NHNN, tinh den ngay 20-3, tong phuong tien thanh toan (M2) tang 1,44% so voi cuoi nam truoc; tong so du tien gui cua khach hang tai cac NHTM tang 1,56%; trong khi tong du no tin dung doi voi nen kinh te trong 3 thang dau nam uoc giam 2,13% so voi cuoi nam truoc.
Cung voi do nen kinh te dang co dau hieu suy giam. Neu nhu quy I-2010 tang truong kinh te (GDP) la 5,83%, quy I-2011 la 5,43%, thi quy I-2012 chi con 4%. Day la quy tang truong thap nhat tu nam 2010 den nay. Theo TS. Le Xuan Nghia, muc tieu nam 2012 khong chay theo toc do tang truong nhung cung khong the de nen kinh te roi vao suy giam, boi no anh huong den an sinh xa hoi.
Vi vay, phai bao dam kinh te tang truong it nhat tren 5-5,5%. Voi tinh hinh tren neu khong co nhung giai phap but pha quyet liet, kinh te nam nay se khong dat duoc ket qua nhu mong muon.
Theo PGS.TS Tran Hoang Ngan, dai bieu Quoc hoi, nguyen nhan quy I tang truong thap va tin dung sut giam do phu thuoc vao von dau tu cua xa hoi. Theo do, von dau tu tu ngan sach nha nuoc dang duoc kiem soat chat che; von dau tu nuoc ngoai (FDI) do tac dong cua cuoc khung hoang tai chinh, no cong nen cung han che; von dau tu cua khu vuc kinh te tu nhan dua vao von vay NH, trong khi NHNN dang thuc hien chinh sach tien te chat che de kiem che lam phat, nen kho tiep can von va lai suat da giam, vi the kha nang hap thu von cung kho.
Ben canh do, kho co du an nao co hieu qua voi muc lai suat du co giam nhung van o muc cao. Vi vay, de nen kinh te tang truong o muc chap nhan duoc, dam bao uu tien on dinh kinh te vi mo, phai giai quyet ngay nhung nut that trong nen kinh te, trong do nut that quan trong la van de lai suat.
Van vuot tran huy dong 
Thanh khoan cua he thong NHTM hien nay so voi thoi diem cuoi nam ngoai da cai thien rat ro net tren thi truong lien NH. Dac biet, gan day de xu ly tinh trang cac NHTM ram ro trien khai dich vu giu ho vang tra lai suat roi lay vang do di the chap vay von tren thi truong lien NH nen chiu chi phi kep (lai vay NH va lai giu ho vang), NHNN dang dung ra cho vay thanh toan bu tru cho cac NHTM.
Thi du, NH A dang vay NH B. NHNN se cho NH A vay de tra NH B, nhung so tien nay se duoc tra truc tiep cho NH B chu khong dua NH A. Tuy nhien, hien nay van con tinh trang lach tran lai suat huy dong o cac NHTM. Theo cac chuyen gia, ngoai van de thanh khoan do no xau gia tang (do lay von ngan han cho vay trung, dai han), tinh trang lach tran lai suat van pho bien con vi loi ich cuc bo cua cac NH do so mat khach hang.
Theo TS. Tran Du Lich, Uy vien Uy ban Kinh te cua Quoc hoi, de triet tieu tinh trang lach tran lai suat, NHNN can tang cuong cong tac thanh tra, xu ly manh hon nhung NHTM vi pham tran lai suat. Boi hoat dong kinh doanh tien te doi hoi tinh ky luat cao nhung thoi gian qua dieu nay con yeu. Khi thi truong co nhung so lieu that, minh bach NHNN moi de dieu hanh.
Theo PGS.TS Tran Hoang Ngan, ben canh thanh tra giam sat cua NHNN can the hien vai tro cua Hiep hoi NH Viet Nam, cac lanh dao NH trong viec thuc hien nghiem cac chu truong cua NHNN. Ngoai ra, nguoi dan cung nen than trong khong chay theo lai suat cao, vi du tien gui khong mat nhung bao hiem tien gui chi bao hiem so tien nhat dinh va so tien con lai co the bi keo dai thoi gian neu NH gap su co.
Binh on lai suat cho vay
Nhieu NHTM cho biet thanh khoan dang thua va rat nhieu tien mat nhung khong dam cho vay do so rui ro khong doi duoc se mat thanh khoan, NHNN se cho vao nhom thap, khong duoc tang truong tin dung. Vi the moi xay ra chuyen NH nao cung chay theo “so dep” de duoc nam trong nhom 1.
Nhat la phan loai no theo Quyet dinh 493 cua NHNN quy dinh khach hang khong co kha nang tra dung vai ngay la chuyen nhom no. NHTM nao no qua han tren 3% se bi han che nhieu hoat dong. Thuc te cac NHTM deu hieu cho vay lai suat cang cao rui ro cang lon, nhung vi gia von con cao nen chua the giam nhanh lai suat.
Truoc tinh trang nay, theo mot chuyen gia NH, NHNN nen ap dung phuong an mot muc khong che chenh lech giua chi phi dau vao voi lai suat dau ra. Boi hien nay khong ai biet gia von thuc te cua cac NHTM nhu the nao, vi NHTM khong chi huy dong lai suat 13% ma co nguon tien gui thanh toan 5%.
Vi vay, NHNN can thanh tra nham minh bach chi phi va theo vi chuyen gia nay lai suat cung phai duoc xem la mat hang gia can binh on chu khong chi binh on gia xang dau, luong thuc.
Theo Mai Thao Sai gon dau tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000