Có hay không các ngân hàng “ăn trên lưng nhau”?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lãi suất liên ngân hàng thấp hơn lãi suất huy động đã từng là cơ hội để một số ngân hàng kiếm lời trên lưng kẻ khác.
Có hay không các ngân hàng “ăn trên lưng nhau”?
Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 10/3 đến 16/3 từ NHNN cho biết, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng giảm đối với các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 3 tuần và 1 tháng; các mức giảm từ 0,17% đến 0,78% so với tuần trước, không phát sinh giao dịch các kỳ hạn dài từ 9 tháng trở lên. 
Gần đây nhất, ngày 22/3, NHNN công bố lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thời hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tương ứng là 11,01%, 10,07%, 10,62%, 11,61%, 13,31%, 13,07% và 8% (theo năm). Doanh số giao dịch lần lượt là 15.168 tỷ đồng, 8.278 tỷ đồng, 1.863 tỷ đồng, 1.919 tỷ đồng, 2.070 tỷ đồng, 2.228 tỷ đồng và 80 tỷ đồng. Phần lớn lãi suất, doanh số giao dịch đều giảm so với ngày 19/3.
Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức khá thấp so với lãi tiền gửi khiến một số ngân hàng thận trọng, bởi trước đây đã xảy ra khá nhiều “nghi án” ngân hàng vay tiền qua liên ngân hàng lãi suất thấp, rồi thông qua công ty liên kết gửi tại ngân hàng khác gửi lãi suất cao, hay còn gọi là “ăn trên lưng nhau”. Một số ngân hàng đang áp dụng biện pháp kiểm tra những khoản tiền gửi có ‘nghi ngờ”.   
Theo một quan chức cao cấp của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, hiện tại không có chuyện ngân hàng lợi dụng lãi suất liên ngân hàng thấp để vay, rồi mang khoản tiền đó chuyển cho các công ty con đem gửi ở ngân hàng khác hưởng chênh lệch lãi suất. Hiện tượng chính bây giờ là ngân hàng cho vay không được, ứ đọng vốn tạm thời do doanh nghiệp không kinh doanh được nên không vay, còn những doanh nghiệp muốn vay lại không đủ điều kiện để được vay. Bên cạnh đó, các ngân hàng, kể cả ngân hàng “Nhóm 1” cũng đang trong “tầm ngắm” của NHNN nên không thể cho vay.
“Nhưng quan trọng hơn cả là ngay các ngân hàng lớn cũng không tin nhau, muốn vay phải có thế chấp, do vậy, không dễ dàng ‘ăn trên lưng nhau’”, vị quan chức trên nói.
Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết, năm 2011 đã có vài ngân hàng “dính”  thêm hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu do cho vay liên ngân hàng, “của đau, con xót” nhưng không dám nói ra. Do vậy, không dễ mà những ngân hàng đó lại tiếp tục “chui đầu vào rọ”. Còn những ngân hàng yếu, thiếu vốn, chắc chắn càng không dám làm “trò” đó vì sợ rủi ro lớn.
“Ngân hàng tôi trước kia cũng từng thực hiện ‘chiêu’ này, nhưng đến nay, chúng tôi không mặn mà, chủ yếu huy động tiền gửi của dân cư. Chủ trương tôi tuyên bố trong toàn ngân hàng là, bất kỳ món tiền gửi nào trên 20 tỷ đồng phải được rà soát kỹ càng về nguồn gốc mới được nhận, tránh rủi ro khi khách rút đột ngột, ảnh hưởng xấu đến thanh khoản của ngân hàng”, vị tổng giám đốc trên nói.
Cũng thừa nhận chuyện từng “ăn trên lưng” ngân hàng khác, giám đốc nguồn vốn của một ngân hàng cổ phần khác cho biết, việc này đã được cấm ở ngân hàng ông và tính đến thời điểm này, chưa có hiện tượng ngân hàng bạn gửi tiền sang.
Thực tế, NHNN đã thực hiện thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vay - nợ trên thị trường liên ngân hàng thời gian qua. Bên cạnh đó, Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng quy định, từ ngày 2/5, các ngân hàng không được nhận vốn ủy thác từ cá nhân. Dư nợ cho vay từ vốn ủy thác cũng phải được tính vào dư nợ tín dụng…
“Như vậy, số lượng nghiệp vụ này chắc chắn bị hạn chế”, vị giám đốc nguồn vốn trên khẳng định.
Ông Lê Quang Trung, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối nguồn vốn và ngoại hối của Ngân hàng Quốc tế (VIB) cho rằng, hiện tượng trên hiện không chắc là có, bởi rủi ro rất lớn đối với ngân hàng cho vay và thực tế đã xảy ra hồi quý IV năm ngoái. Đặc biệt, NHNN cũng đã phát hành tín phiếu với lãi suất có thể chấp nhận được trong ngắn hạn, như với các kỳ hạn 28 ngày, 91 ngày và 182 ngày (tương ứng 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng), lãi suất lần lượt là 11,5%, 12% và 12,5%/năm, nghĩa là bù đắp được phần nào chi phí huy động vốn của các NHTM.
Ông Trung phân tích thêm, lãi suất cho vay liên ngân hàng có thể đạt khoảng 13%/năm, nhưng rủi ro pháp lý rất lớn. Bên cạnh đó, nếu thay vì mua tín phiếu NHNN lãi suất 11,5/năm, một ngân hàng cho ngân hàng khác vay, lãi suất hưởng thêm không đáng bao nhiêu mà lại gánh thêm rủi ro tín dụng của ngân hàng bạn.
“Với cân đối lợi nhuận và rủi ro như trên, các ngân hàng phải cân nhắc rất nhiều trước khi cho vay liên ngân hàng”, ông Trung nói.
Một lãnh đạo cấp cao của BIDV nhìn nhận, trên thực tế, cơ hội kiếm siêu lợi nhuận là có nên có ngân hàng này hay ngân hàng khác chấp nhận hình thức kinh doanh này. Tuy nhiên, các ngân hàng chuyên nghiệp, lâu năm và kinh doanh bài bản thường tập trung kinh doanh theo đúng bản chất của ngân hàng, dù lợi nhuận có thể không nhanh và lớn bằng.
“Những ‘chiêu, trò’ này chủ yếu xuất hiện ở những ngân hàng thanh khoản kém, nền tảng khách hàng yếu, hoạt động không chuyên nghiệp, không cơ bản”, vị lãnh đạo BIDV nói.
Theo Hồng Dung ĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Có hay không các ngân hàng “ăn trên lưng nhau”?

Lãi suất liên ngân hàng thấp hơn lãi suất huy động đã từng là cơ hội để một số ngân hàng kiếm lời trên lưng kẻ khác.


Co hay khong cac ngan hang “an tren lung nhau”?


Lai suat lien ngan hang thap hon lai suat huy dong da tung la co hoi de mot so ngan hang kiem loi tren lung ke khac.


Thong tin ve hoat dong ngan hang trong tuan tu 10/3 den 16/3 tu NHNN cho biet, doi voi cac giao dich bang VND, lai suat giao dich binh quan lien ngan hang giam doi voi cac ky han qua dem, 1 tuan, 3 tuan va 1 thang; cac muc giam tu 0,17% den 0,78% so voi tuan truoc, khong phat sinh giao dich cac ky han dai tu 9 thang tro len. 
Gan day nhat, ngay 22/3, NHNN cong bo lai suat tren thi truong lien ngan hang thoi han qua dem, 1 tuan, 2 tuan, 1 thang, 3 thang, 6 thang, 12 thang tuong ung la 11,01%, 10,07%, 10,62%, 11,61%, 13,31%, 13,07% va 8% (theo nam). Doanh so giao dich lan luot la 15.168 ty dong, 8.278 ty dong, 1.863 ty dong, 1.919 ty dong, 2.070 ty dong, 2.228 ty dong va 80 ty dong. Phan lon lai suat, doanh so giao dich deu giam so voi ngay 19/3.
Lai suat lien ngan hang duy tri o muc kha thap so voi lai tien gui khien mot so ngan hang than trong, boi truoc day da xay ra kha nhieu “nghi an” ngan hang vay tien qua lien ngan hang lai suat thap, roi thong qua cong ty lien ket gui tai ngan hang khac gui lai suat cao, hay con goi la “an tren lung nhau”. Mot so ngan hang dang ap dung bien phap kiem tra nhung khoan tien gui co ‘nghi ngo”.   
Theo mot quan chuc cao cap cua Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia, hien tai khong co chuyen ngan hang loi dung lai suat lien ngan hang thap de vay, roi mang khoan tien do chuyen cho cac cong ty con dem gui o ngan hang khac huong chenh lech lai suat. Hien tuong chinh bay gio la ngan hang cho vay khong duoc, u dong von tam thoi do doanh nghiep khong kinh doanh duoc nen khong vay, con nhung doanh nghiep muon vay lai khong du dieu kien de duoc vay. Ben canh do, cac ngan hang, ke ca ngan hang “Nhom 1” cung dang trong “tam ngam” cua NHNN nen khong the cho vay.
“Nhung quan trong hon ca la ngay cac ngan hang lon cung khong tin nhau, muon vay phai co the chap, do vay, khong de dang ‘an tren lung nhau’”, vi quan chuc tren noi.
Tong giam doc mot ngan hang co phan cho biet, nam 2011 da co vai ngan hang “dinh”  them hang nghin ty dong no xau do cho vay lien ngan hang, “cua dau, con xot” nhung khong dam noi ra. Do vay, khong de ma nhung ngan hang do lai tiep tuc “chui dau vao ro”. Con nhung ngan hang yeu, thieu von, chac chan cang khong dam lam “tro” do vi so rui ro lon.
“Ngan hang toi truoc kia cung tung thuc hien ‘chieu’ nay, nhung den nay, chung toi khong man ma, chu yeu huy dong tien gui cua dan cu. Chu truong toi tuyen bo trong toan ngan hang la, bat ky mon tien gui nao tren 20 ty dong phai duoc ra soat ky cang ve nguon goc moi duoc nhan, tranh rui ro khi khach rut dot ngot, anh huong xau den thanh khoan cua ngan hang”, vi tong giam doc tren noi.
Cung thua nhan chuyen tung “an tren lung” ngan hang khac, giam doc nguon von cua mot ngan hang co phan khac cho biet, viec nay da duoc cam o ngan hang ong va tinh den thoi diem nay, chua co hien tuong ngan hang ban gui tien sang.
Thuc te, NHNN da thuc hien thanh tra, giam sat chat che hoat dong vay - no tren thi truong lien ngan hang thoi gian qua. Ben canh do, Thong tu so 04/2012/TT-NHNN ngay 8/3/2012 quy dinh ve nghiep vu nhan uy thac va uy thac cua to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai cung quy dinh, tu ngay 2/5, cac ngan hang khong duoc nhan von uy thac tu ca nhan. Du no cho vay tu von uy thac cung phai duoc tinh vao du no tin dung…
“Nhu vay, so luong nghiep vu nay chac chan bi han che”, vi giam doc nguon von tren khang dinh.
Ong Le Quang Trung, Pho tong giam doc kiem Giam doc Khoi nguon von va ngoai hoi cua Ngan hang Quoc te (VIB) cho rang, hien tuong tren hien khong chac la co, boi rui ro rat lon doi voi ngan hang cho vay va thuc te da xay ra hoi quy IV nam ngoai. Dac biet, NHNN cung da phat hanh tin phieu voi lai suat co the chap nhan duoc trong ngan han, nhu voi cac ky han 28 ngay, 91 ngay va 182 ngay (tuong ung 1 thang, 3 thang va 6 thang), lai suat lan luot la 11,5%, 12% va 12,5%/nam, nghia la bu dap duoc phan nao chi phi huy dong von cua cac NHTM.
Ong Trung phan tich them, lai suat cho vay lien ngan hang co the dat khoang 13%/nam, nhung rui ro phap ly rat lon. Ben canh do, neu thay vi mua tin phieu NHNN lai suat 11,5/nam, mot ngan hang cho ngan hang khac vay, lai suat huong them khong dang bao nhieu ma lai ganh them rui ro tin dung cua ngan hang ban.
“Voi can doi loi nhuan va rui ro nhu tren, cac ngan hang phai can nhac rat nhieu truoc khi cho vay lien ngan hang”, ong Trung noi.
Mot lanh dao cap cao cua BIDV nhin nhan, tren thuc te, co hoi kiem sieu loi nhuan la co nen co ngan hang nay hay ngan hang khac chap nhan hinh thuc kinh doanh nay. Tuy nhien, cac ngan hang chuyen nghiep, lau nam va kinh doanh bai ban thuong tap trung kinh doanh theo dung ban chat cua ngan hang, du loi nhuan co the khong nhanh va lon bang.
“Nhung ‘chieu, tro’ nay chu yeu xuat hien o nhung ngan hang thanh khoan kem, nen tang khach hang yeu, hoat dong khong chuyen nghiep, khong co ban”, vi lanh dao BIDV noi.
Theo Hong Dung DTCK
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000