Habubank dừng phát hành 960 tỷ đồng TP chuyển đổi

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lý do được Habubank đưa ra là quý IV/2011 thị trường tài chính ngân hàng khó khăn, còn thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu hồi phục nên việc phát hành TP chuyển đổi là không khả thi.
Habubank dừng phát hành 960 tỷ đồng TP chuyển đổi
Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank (Mã: HBB) có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011. Theo Habubank, năm 2011 đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 960 tỷ đồng TP chuyển đổi và UBCK Nhà nước đã chấp thuận cho Habubank thực hiện phát hành vào quý IV.
Tuy nhiên vào quý IV/2011, tình hình tài chính ngân hàng khó khăn, thị trường chứng khoán cũng chưa có dấu hiệu hồi phục. Habubank cho rằng việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán là không khả thi. Vì vậy lãnh đạo Habubank quyết định không phát hành 960 tỷ đồng TP chuyển đổi như kế hoạch.
Toàn văn công văn của HBBThanh Hải

Theo TTVN/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Habubank dừng phát hành 960 tỷ đồng TP chuyển đổi

Lý do được Habubank đưa ra là quý IV/2011 thị trường tài chính ngân hàng khó khăn, còn thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu hồi phục nên việc phát hành TP chuyển đổi là không khả thi.


Habubank dung phat hanh 960 ty dong TP chuyen doi


Ly do duoc Habubank dua ra la quy IV/2011 thi truong tai chinh ngan hang kho khan, con thi truong chung khoan chua co dau hieu hoi phuc nen viec phat hanh TP chuyen doi la khong kha thi.


Ngan hang TMCP Nha Ha Noi - Habubank (Ma: HBB) co cong van gui So giao dich Chung khoan Ha Noi thong bao ve viec phat hanh trai phieu chuyen doi nam 2011. Theo Habubank, nam 2011 dai hoi co dong da thong qua ke hoach phat hanh 960 ty dong TP chuyen doi va UBCK Nha nuoc da chap thuan cho Habubank thuc hien phat hanh vao quy IV.
Tuy nhien vao quy IV/2011, tinh hinh tai chinh ngan hang kho khan, thi truong chung khoan cung chua co dau hieu hoi phuc. Habubank cho rang viec huy dong von qua thi truong chung khoan la khong kha thi. Vi vay lanh dao Habubank quyet dinh khong phat hanh 960 ty dong TP chuyen doi nhu ke hoach.
Toan van cong van cua HBBThanh Hai

Theo TTVN/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000