Viet Capital Bank được tăng trưởng tín dụng 17%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngoài kế hoạch tín dụng, Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng tổng tài sản đạt 28.000 tỷ đồng trong năm 2012, tăng 65%; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 53%.
Viet Capital Bank được tăng trưởng tín dụng 17%
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2012 với dự kiến tăng trưởng tín dụng tới 17%.
Cụ thể, báo cáo của Viet Capital Bank đưa ra định hướng dư nợ cấp tín dụng trong năm 2012 là 5.125 tỷ đồng, ứng với mức tăng trưởng 17% so với năm 2011. Mức tăng trưởng dự kiến đó ứng với nhóm cao nhất theo cơ chế phân nhóm giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.
Viet Capital Bank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là phải đến tháng 8/2011 ngân hàng này mới đạt được mức vốn trên để đảm bảo quy định về vốn pháp định hiện hành.
Ngoài kế hoạch tín dụng, Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng tổng tài sản đạt 28.000 tỷ đồng trong năm 2012, tăng 65%; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 53%.
Viet Capital Bank là tên gọi mới của Ngân hàng Gia Định từ đầu năm 2012. Đi cùng với việc đổi tên, ngân hàng này cũng vừa chính thức công bố Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là bà Nguyễn Thanh Phượng.
Theo Nhật Nam Vneconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Viet Capital Bank được tăng trưởng tín dụng 17%

Ngoài kế hoạch tín dụng, Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng tổng tài sản đạt 28.000 tỷ đồng trong năm 2012, tăng 65%; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 53%.


Viet Capital Bank duoc tang truong tin dung 17%


Ngoai ke hoach tin dung, Viet Capital Bank du kien se tang tong tai san dat 28.000 ty dong trong nam 2012, tang 65%; loi nhuan truoc thue dat 550 ty dong, tang 53%.


Ngan hang Ban Viet (Viet Capital Bank) vua dua ra ke hoach hoat dong trong nam 2012 voi du kien tang truong tin dung toi 17%.
Cu the, bao cao cua Viet Capital Bank dua ra dinh huong du no cap tin dung trong nam 2012 la 5.125 ty dong, ung voi muc tang truong 17% so voi nam 2011. Muc tang truong du kien do ung voi nhom cao nhat theo co che phan nhom giao chi tieu tang truong tin dung cua Ngan hang Nha nuoc.
Viet Capital Bank hien co von dieu le la 3.000 ty dong. Dang chu y la phai den thang 8/2011 ngan hang nay moi dat duoc muc von tren de dam bao quy dinh ve von phap dinh hien hanh.
Ngoai ke hoach tin dung, Viet Capital Bank du kien se tang tong tai san dat 28.000 ty dong trong nam 2012, tang 65%; loi nhuan truoc thue dat 550 ty dong, tang 53%.
Viet Capital Bank la ten goi moi cua Ngan hang Gia Dinh tu dau nam 2012. Di cung voi viec doi ten, ngan hang nay cung vua chinh thuc cong bo Chu tich Hoi dong Quan tri moi la ba Nguyen Thanh Phuong.
Theo Nhat Nam Vneconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000