VID PUBLIC BANK được gia hạn hoạt động

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK đến hết ngày 31/12/2015.
VID PUBLIC BANK được gia hạn hoạt động
Ngày 23/3/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 526/QĐ-NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK ghi tại Điều IV Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh số 01/NH-GP ngày 25/3/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK đến hết ngày 31/12/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh số 01/NH-GP ngày 25/3/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK

Theo TTVN/SBV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VID PUBLIC BANK được gia hạn hoạt động

Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK đến hết ngày 31/12/2015.


VID PUBLIC BANK duoc gia han hoat dong


Thong doc NHNN chap thuan gia han thoi han hoat dong cua Ngan hang lien doanh VID PUBLIC BANK den het ngay 31/12/2015.


Ngay 23/3/2012, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) da co Quyet dinh so 526/QD-NHNN ve viec gia han thoi han hoat dong cua Ngan hang lien doanh VID PUBLIC BANK.
Theo do, Thong doc NHNN chap thuan gia han thoi han hoat dong cua Ngan hang lien doanh VID PUBLIC BANK ghi tai Dieu IV Giay phep hoat dong ngan hang lien doanh so 01/NH-GP ngay 25/3/1992 do Thong doc NHNN cap cho Ngan hang lien doanh VID PUBLIC BANK den het ngay 31/12/2015. Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay ky va la mot bo phan khong tach roi cua Giay phep hoat dong ngan hang lien doanh so 01/NH-GP ngay 25/3/1992 do Thong doc NHNN cap cho Ngan hang lien doanh VID PUBLIC BANK

Theo TTVN/SBV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000