Kiểm soát chặt tỷ giá: Hạn chế đầu cơ ngoại tệ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: Việc NH Nhà nước thu hẹp trạng thái ngoại tệ là nhằm hạn chế các NH thương mại đầu cơ, kinh doanh USD, giúp cho thị trường ngoại tệ ổn định hơn.
Kiểm soát chặt tỷ giá: Hạn chế đầu cơ ngoại tệ
Tính từ ngày 20 đến 26-3, Ngân hàng (NH) Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM  (VCB TPHCM) tăng giá mua - bán ngoại tệ 60-70 đồng/USD, lên mức 20.870 đồng/USD (mua vào), 20.920 đồng/USD (bán ra). Giá mua - bán ngoại tệ tại NH Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thấp hơn VCB TPHCM 10 đồng/USD nhưng tính ra cũng đã tăng 50-60 đồng/USD. Các NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Á Châu (ACB)… tăng giá mua - bán USD ở mức tương tự. 
Trên thị trường tự do, các tiệm vàng cũng nâng giá thu mua ngoại tệ lên 20.900 đồng/USD, bán ra 20.940 đồng/USD.
Giá USD biến động
Theo NH Nhà nước, giá mua - bán USD có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, tỉ giá bình quân liên NH tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD kể từ đầu năm 2012, chênh lệch giữa giá thu mua USD của NH Nhà nước với giá mua vào USD của các NH thương mại không đáng kể…
Thế nhưng, trên thực tế, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các NH thương mại là khá lớn, lên tới 50-60 đồng/USD, các NH còn được phép tăng thêm hơn 100 đồng/USD mới đụng mức trần 21.036 đồng/USD. Do đó, một số chuyên gia kinh tế  dự báo giá mua - bán ngoại tệ của NH sẽ tiếp tục biến động khi hoạt động xuất nhập khẩu thường sôi động từ quý II hằng năm.
Lãnh đạo nhiều NH giải thích tỉ giá biến động là phản ứng nhất thời của thị trường trước thông tin từ ngày 2-5, tổng trạng thái ngoại tệ cuối ngày của các NH thương mại sẽ được điều chỉnh về mức không quá ± 20%/vốn tự có (hiện nay là ± 30%/vốn tự có). Mặt khác, Thông tư số 03/2012/TT-NHNN cũng quy định: Từ  ngày 2-5, các NH thương mại chỉ được phép cho vay bằng ngoại tệ để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng có đủ nguồn thu ngoại tệ để trả nợ (ngoại trừ doanh nghiệp (DN) nhập khẩu xăng dầu).
Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính cho rằng thời điểm này, nhu cầu về ngoại tệ không cao nên không có lý do gì làm tăng tỉ giá. Có thể do giá vàng thế giới của nhiều ngày trước giảm mạnh nên 7 NH được phép mở tài khoản vàng quốc tế gia tăng giao dịch khiến nhu cầu về ngoại tệ của các NH này tăng mạnh, làm tỉ giá  tăng lên.
Hạn chế đầu cơ, kinh doanh ngoại tệ
Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2011, nhiều thời điểm thị trường ngoại tệ rất căng thẳng, nguyên nhân có phần phát xuất từ việc các NH được phép duy trì trạng thái ngoại tệ với tỉ lệ lớn, dẫn đến tình trạng NH găm giữ USD. 
Trong khi đó, các DN nhập khẩu được phép vay ngoại tệ tại một NH có thể chứng minh nguồn tiền trả nợ bằng hợp đồng mua ngoại tệ tại NH khác khiến nhu cầu mua ngoại tệ thường tăng đột biến vào những thời điểm DN đến hạn trả nợ. Còn DN xuất khẩu vay USD lại bán số USD đó cho NH để mua nguyên liệu trong nước, tạo nên nguồn cung ảo thường làm thị trường ngoại tệ méo mó, gây bất lợi cho tỉ giá, ảnh hưởng không tốt đến kinh tế vĩ mô.
TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng: Việc NH Nhà nước thu hẹp trạng thái ngoại tệ là nhằm hạn chế các NH thương mại đầu cơ, kinh doanh USD, giúp cho thị trường ngoại tệ ổn định hơn. 
Theo ông Nghĩa, việc thu hẹp trạng thái ngoại tệ, kèm theo quy định NH chỉ được cho vay bằng USD đối với DN có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu, dịch vụ sẽ ngăn chặn được tình trạng đô la hóa, làm tăng giá trị VNĐ. Việc kiểm soát tín dụng nội tệ bằng hạn mức tăng trưởng tín dụng cũng phải sát cánh với kiểm soát tín dụng ngoại tệ để giúp các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện dễ dàng.
Theo Thy ThơNLĐ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Kiểm soát chặt tỷ giá: Hạn chế đầu cơ ngoại tệ

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: Việc NH Nhà nước thu hẹp trạng thái ngoại tệ là nhằm hạn chế các NH thương mại đầu cơ, kinh doanh USD, giúp cho thị trường ngoại tệ ổn định hơn.


Kiem soat chat ty gia: Han che dau co ngoai te


TS Le Xuan Nghia cho rang: Viec NH Nha nuoc thu hep trang thai ngoai te la nham han che cac NH thuong mai dau co, kinh doanh USD, giup cho thi truong ngoai te on dinh hon.


Tinh tu ngay 20 den 26-3, Ngan hang (NH) Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhanh TPHCM  (VCB TPHCM) tang gia mua - ban ngoai te 60-70 dong/USD, len muc 20.870 dong/USD (mua vao), 20.920 dong/USD (ban ra). Gia mua - ban ngoai te tai NH Xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) thap hon VCB TPHCM 10 dong/USD nhung tinh ra cung da tang 50-60 dong/USD. Cac NH Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), A Chau (ACB)… tang gia mua - ban USD o muc tuong tu. 
Tren thi truong tu do, cac tiem vang cung nang gia thu mua ngoai te len 20.900 dong/USD, ban ra 20.940 dong/USD.
Gia USD bien dong
Theo NH Nha nuoc, gia mua - ban USD co xu huong tang nhe. Tuy nhien, ti gia binh quan lien NH tiep tuc on dinh o muc 20.828 dong/USD ke tu dau nam 2012, chenh lech giua gia thu mua USD cua NH Nha nuoc voi gia mua vao USD cua cac NH thuong mai khong dang ke…
The nhung, tren thuc te, chenh lech giua gia mua vao va ban ra tai cac NH thuong mai la kha lon, len toi 50-60 dong/USD, cac NH con duoc phep tang them hon 100 dong/USD moi dung muc tran 21.036 dong/USD. Do do, mot so chuyen gia kinh te  du bao gia mua - ban ngoai te cua NH se tiep tuc bien dong khi hoat dong xuat nhap khau thuong soi dong tu quy II hang nam.
Lanh dao nhieu NH giai thich ti gia bien dong la phan ung nhat thoi cua thi truong truoc thong tin tu ngay 2-5, tong trang thai ngoai te cuoi ngay cua cac NH thuong mai se duoc dieu chinh ve muc khong qua ± 20%/von tu co (hien nay la ± 30%/von tu co). Mat khac, Thong tu so 03/2012/TT-NHNN cung quy dinh: Tu  ngay 2-5, cac NH thuong mai chi duoc phep cho vay bang ngoai te de thanh toan tien nhap khau hang hoa, dich vu khi khach hang co du nguon thu ngoai te de tra no (ngoai tru doanh nghiep (DN) nhap khau xang dau).
Tuy nhien, mot so chuyen gia tai chinh cho rang thoi diem nay, nhu cau ve ngoai te khong cao nen khong co ly do gi lam tang ti gia. Co the do gia vang the gioi cua nhieu ngay truoc giam manh nen 7 NH duoc phep mo tai khoan vang quoc te gia tang giao dich khien nhu cau ve ngoai te cua cac NH nay tang manh, lam ti gia  tang len.
Han che dau co, kinh doanh ngoai te
Theo cac chuyen gia kinh te, nam 2011, nhieu thoi diem thi truong ngoai te rat cang thang, nguyen nhan co phan phat xuat tu viec cac NH duoc phep duy tri trang thai ngoai te voi ti le lon, dan den tinh trang NH gam giu USD. 
Trong khi do, cac DN nhap khau duoc phep vay ngoai te tai mot NH co the chung minh nguon tien tra no bang hop dong mua ngoai te tai NH khac khien nhu cau mua ngoai te thuong tang dot bien vao nhung thoi diem DN den han tra no. Con DN xuat khau vay USD lai ban so USD do cho NH de mua nguyen lieu trong nuoc, tao nen nguon cung ao thuong lam thi truong ngoai te meo mo, gay bat loi cho ti gia, anh huong khong tot den kinh te vi mo.
TS Le Xuan Nghia, thanh vien Hoi dong Tu van chinh sach tien te quoc gia, cho rang: Viec NH Nha nuoc thu hep trang thai ngoai te la nham han che cac NH thuong mai dau co, kinh doanh USD, giup cho thi truong ngoai te on dinh hon. 
Theo ong Nghia, viec thu hep trang thai ngoai te, kem theo quy dinh NH chi duoc cho vay bang USD doi voi DN co nguon thu ngoai te tu xuat khau, dich vu se ngan chan duoc tinh trang do la hoa, lam tang gia tri VND. Viec kiem soat tin dung noi te bang han muc tang truong tin dung cung phai sat canh voi kiem soat tin dung ngoai te de giup cac giai phap kiem che lam phat, bao dam an sinh xa hoi duoc thuc hien de dang.
Theo Thy ThoNLD
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000