Ngân hàng tăng vốn: Cải thiện quy mô hay chống thâu tóm?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các ngân hàng nhỏ đang tranh thủ tăng vốn trong năm 2012. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của NHNN về các chỉ tiêu an toàn tài chính, còn giúp hạn chế khả năng bị thâu tóm.
Ngân hàng tăng vốn: Cải thiện quy mô hay chống thâu tóm?
Ngân hàng nhỏ tăng vốn điều lệ là yêu cầu thường xuyên từ chính ngân hàng cũng như từ cơ quan quản lý do đặc thù của ngành. Tuy nhiên, có nhiều đặc điểm của năm 2012 khiến các ngân hàng nhỏ phải tranh thủ tăng vốn.
Tổng giám đốc một NHTM nhỏ cho biết, ông đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng trong năm 2012, từ mức trên 3.000 tỷ đồng hiện nay, chờ họp ĐHCĐ sẽ trình để thông qua.
Chủ tịch HĐQT một NHTM quy mô tương đương cho biết, mặc dù chưa lên kế hoạch chính thức, nhưng ngân hàng ông cũng đã dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2012. Cả hai vị lãnh đạo trên đều có quan điểm, tăng vốn điều lệ là chuyện bình thường đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu doanh nghiệp có các nguồn vốn dự trữ bổ sung, có thặng dư vốn hoặc có chiến lược phát hành cổ phiếu huy động vốn…, nhằm mở rộng và phát triển doanh nghiệp.
“Ngân hàng tôi đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ trên cơ sở nhu cầu nội tại và chủ yếu dựa trên nguồn lợi nhuận để lại, thặng dư vốn... chứ không tăng mới từ cổ đông nên phần nào có thể chủ động”, vị tổng giám đốc trên cho biết.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng cho rằng, việc tăng vốn điều lệ luôn là điểm quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng nhằm cổ động niềm tin của cổ đông đối với ngân hàng. Còn hiện tại, việc tăng vốn phần nào giúp các ngân hàng tránh được câu chuyện hợp nhất, sáp nhập hoặc kể cả khi bị sáp nhập chăng nữa, với ưu thế vốn chủ sở hữu cao sẽ giúp họ có “thế” tốt trong việc bàn thảo cũng như nắm vị trí cao nhất tại ngân hàng sau sáp nhập.
Theo TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia tài chính Bộ Tài chính, có ba vấn đề chính trong câu chuyện tăng vốn điều lệ của các ngân hàng: Thứ nhất, hiện các ngân hàng đều phải cạnh tranh lẫn nhau và ngân hàng nào cũng muốn vào nhóm G12 (nhóm xếp hạng tốt nhất của NHNN), trong đó, tiêu chí cơ bản là quy mô vốn điều lệ. Do vậy, các ngân hàng buộc phải tăng vốn như là một biểu hiện chứng tỏ mình là một ngân hàng lớn mạnh. Thứ hai, hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cơ cấu lại. Những ngân hàng tăng vốn thành công sẽ có điều kiện để gia tăng tài sản, hiện đại hóa công nghệ, mở rộng chi nhánh.... 
Thứ ba, việc tăng vốn cũng có thể là câu chuyện đa dạng hóa sở hữu cũng như để đề phòng khả năng Chính phủ sẽ siết chặt hơn hoạt động đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, công ty nhà nước. Hơn nữa, NHNN đã nói, sau 6 tháng sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, do vậy, các ngân hàng cũng rất muốn khẳng định mình dù là nhỏ song không yếu, bởi cổ đông vẫn tin tưởng, thị trường vẫn mua cổ phiếu, vốn điều lệ vẫn tăng.
“Việc các ngân hàng đặt kế hoạch tăng vốn tuỳ thuộc vào ý muốn của ĐHCĐ, HĐQT, còn việc có tăng được hay không còn phụ thuộc vào thị trường. Nhưng dẫu sao, đây chính là một cơ hội để kiểm định thị trường và các ngân hàng”, TS. Ánh nói.
Trong một tương quan khác, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho rằng, về nguyên tắc, việc tăng vốn ở bất cứ thời điểm nào cũng đều tốt, miễn là tăng vốn một cách tự nguyện. Hiện nay, việc tăng vốn của các ngân hàng nhỏ đang là tự nguyện chứ không bị bắt buộc do hai nguyên nhân:
Thứ nhất, hệ thống ngân hàng đang trong tiến trình tái cơ cấu và đây cũng là dịp tốt cho các ngân hàng tái cơ cấu lại chính mình, bởi sau giai đoạn này, ngân hàng nào chậm là mất cơ hội. Hiện nay, việc tăng vốn đa phần để mở rộng đầu tư nội tại chứ không phải để cho vay thêm, vì room cho vay đã “cứng” rồi, không thể cho vay thêm được nữa. 
Thứ hai, nền kinh tế khó khăn nên các ngân hàng tăng vốn không phải chỉ để mở rộng cho vay mà là để cải thiện tình hình tài chính, có sức đề kháng tốt hơn với những bất ổn của thị trường. Đồng thời, nguồn vốn này, ngân hàng không phải trả lãi nên hỗ trợ cho các ngân hàng trong tình trạng khó khăn hiện nay.
Ông Văn phân tích thêm, tình hình tài chính của các ngân hàng nhỏ rất yếu, nợ xấu nhiều..., nên nếu muốn tồn tại, bắt buộc phải tăng vốn để gượng dậy, tạo đà phát triển về sau. Bản thân mỗi ngân hàng biết rất rõ sức của mình như thế nào để uống liều thuốc bổ phù hợp. Bên cạnh đó, TTCK đang trong giai đoạn phục hồi. Những dấu hiệu gần đây khiến thị trường có niềm tin là nền kinh tế đã bắt đầu khôi phục lại và khi đó, một trong những hành động khôn ngoan nhất là đầu tư vào những tài sản rẻ nhất vì giá đã chạm đáy. TTCK hồi phục cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình tăng vốn của các ngân hàng.
“Tăng vốn điều lệ hiện nay của các ngân hàng nhỏ nên nhìn nhận ở góc độ tích cực, không nên hiểu theo nghĩa ‘đua’ nhau tăng vốn’, ông Văn nhấn mạnh.
Theo Hồng DungĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng tăng vốn: Cải thiện quy mô hay chống thâu tóm?

Các ngân hàng nhỏ đang tranh thủ tăng vốn trong năm 2012. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của NHNN về các chỉ tiêu an toàn tài chính, còn giúp hạn chế khả năng bị thâu tóm.


Ngan hang tang von: Cai thien quy mo hay chong thau tom?


Cac ngan hang nho dang tranh thu tang von trong nam 2012. Khong chi dap ung yeu cau cua NHNN ve cac chi tieu an toan tai chinh, con giup han che kha nang bi thau tom.


Ngan hang nho tang von dieu le la yeu cau thuong xuyen tu chinh ngan hang cung nhu tu co quan quan ly do dac thu cua nganh. Tuy nhien, co nhieu dac diem cua nam 2012 khien cac ngan hang nho phai tranh thu tang von.
Tong giam doc mot NHTM nho cho biet, ong da len ke hoach tang von dieu le len 4.000 ty dong trong nam 2012, tu muc tren 3.000 ty dong hien nay, cho hop DHCD se trinh de thong qua.
Chu tich HDQT mot NHTM quy mo tuong duong cho biet, mac du chua len ke hoach chinh thuc, nhung ngan hang ong cung da du kien tang von dieu le trong nam 2012. Ca hai vi lanh dao tren deu co quan diem, tang von dieu le la chuyen binh thuong doi voi bat ky mot doanh nghiep nao neu doanh nghiep co cac nguon von du tru bo sung, co thang du von hoac co chien luoc phat hanh co phieu huy dong von…, nham mo rong va phat trien doanh nghiep.
“Ngan hang toi dat ke hoach tang von dieu le tren co so nhu cau noi tai va chu yeu dua tren nguon loi nhuan de lai, thang du von... chu khong tang moi tu co dong nen phan nao co the chu dong”, vi tong giam doc tren cho biet.
TS. Nguyen Tri Hieu, chuyen gia ngan hang cho rang, viec tang von dieu le luon la diem quan trong trong hoat dong cua cac ngan hang nham co dong niem tin cua co dong doi voi ngan hang. Con hien tai, viec tang von phan nao giup cac ngan hang tranh duoc cau chuyen hop nhat, sap nhap hoac ke ca khi bi sap nhap chang nua, voi uu the von chu so huu cao se giup ho co “the” tot trong viec ban thao cung nhu nam vi tri cao nhat tai ngan hang sau sap nhap.
Theo TS. Vu Dinh Anh, chuyen gia tai chinh Bo Tai chinh, co ba van de chinh trong cau chuyen tang von dieu le cua cac ngan hang: Thu nhat, hien cac ngan hang deu phai canh tranh lan nhau va ngan hang nao cung muon vao nhom G12 (nhom xep hang tot nhat cua NHNN), trong do, tieu chi co ban la quy mo von dieu le. Do vay, cac ngan hang buoc phai tang von nhu la mot bieu hien chung to minh la mot ngan hang lon manh. Thu hai, he thong ngan hang Viet Nam hien dang trong giai doan co cau lai. Nhung ngan hang tang von thanh cong se co dieu kien de gia tang tai san, hien dai hoa cong nghe, mo rong chi nhanh.... 
Thu ba, viec tang von cung co the la cau chuyen da dang hoa so huu cung nhu de de phong kha nang Chinh phu se siet chat hon hoat dong dau tu ngoai nganh cua cac tap doan, cong ty nha nuoc. Hon nua, NHNN da noi, sau 6 thang se dieu chinh chi tieu tin dung, do vay, cac ngan hang cung rat muon khang dinh minh du la nho song khong yeu, boi co dong van tin tuong, thi truong van mua co phieu, von dieu le van tang.
“Viec cac ngan hang dat ke hoach tang von tuy thuoc vao y muon cua DHCD, HDQT, con viec co tang duoc hay khong con phu thuoc vao thi truong. Nhung dau sao, day chinh la mot co hoi de kiem dinh thi truong va cac ngan hang”, TS. Anh noi.
Trong mot tuong quan khac, ong Vo Tan Hoang Van, Pho tong giam doc Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam cho rang, ve nguyen tac, viec tang von o bat cu thoi diem nao cung deu tot, mien la tang von mot cach tu nguyen. Hien nay, viec tang von cua cac ngan hang nho dang la tu nguyen chu khong bi bat buoc do hai nguyen nhan:
Thu nhat, he thong ngan hang dang trong tien trinh tai co cau va day cung la dip tot cho cac ngan hang tai co cau lai chinh minh, boi sau giai doan nay, ngan hang nao cham la mat co hoi. Hien nay, viec tang von da phan de mo rong dau tu noi tai chu khong phai de cho vay them, vi room cho vay da “cung” roi, khong the cho vay them duoc nua. 
Thu hai, nen kinh te kho khan nen cac ngan hang tang von khong phai chi de mo rong cho vay ma la de cai thien tinh hinh tai chinh, co suc de khang tot hon voi nhung bat on cua thi truong. Dong thoi, nguon von nay, ngan hang khong phai tra lai nen ho tro cho cac ngan hang trong tinh trang kho khan hien nay.
Ong Van phan tich them, tinh hinh tai chinh cua cac ngan hang nho rat yeu, no xau nhieu..., nen neu muon ton tai, bat buoc phai tang von de guong day, tao da phat trien ve sau. Ban than moi ngan hang biet rat ro suc cua minh nhu the nao de uong lieu thuoc bo phu hop. Ben canh do, TTCK dang trong giai doan phuc hoi. Nhung dau hieu gan day khien thi truong co niem tin la nen kinh te da bat dau khoi phuc lai va khi do, mot trong nhung hanh dong khon ngoan nhat la dau tu vao nhung tai san re nhat vi gia da cham day. TTCK hoi phuc cung se ho tro tich cuc cho qua trinh tang von cua cac ngan hang.
“Tang von dieu le hien nay cua cac ngan hang nho nen nhin nhan o goc do tich cuc, khong nen hieu theo nghia ‘dua’ nhau tang von’, ong Van nhan manh.
Theo Hong DungDTCK
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000