Habubank: Năm 2012 HĐQT chấp nhận kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012 ngân hàng này đặt mục tiêu đạt 250 – 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2011 đạt 310 tỷ đồng); Nợ quá hạn dưới 5% và cổ tức dự kiến 5%.
Habubank: Năm 2012 HĐQT chấp nhận kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2012 của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank (mã chứng khoán: HBB), Hội đồng quản trị của ngân hàng này xác định sẽ phải đối mặt với những thách thức – khó khăn như: Khả năng tiếp tục giảm trần lãi suất trong khi lạm phát chưa được kiểm soát tương ứng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng huy động vốn;


Theo chính sách chung của NHNN thì có thể tỷ lệ được phép tăng trưởng tín dụng của Habubank có thể sẽ thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn ngành;


Với môi trường kinh tế như hiện nay thì khả năng nợ xấu có thể tiếp tục phát sinh và khó xử lý, dẫn đến tình hình tài chính tiếp tục bị ảnh hưởng;


Đặc biệt, năm 2012 NHNN tạm dừng việc cấp phép mở mới điểm giao dịch đối với Habubank nên khó mở rộng mạng lưới trong năm 2012.


Thêm vào đó, tái cơ cấu để nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng trưởng về quy mô và thị phần theo chủ trương chung của ngành ngân hàng cũng là một áp lực mà ngân hàng này xác định trong năm nay.


Do đó, năm 2012 sẽ tập trung triển khai chiến lược tái cấu trúc hoạt động của Ngân hàng trên mọi phương diện.


Trong giai đoạn thực hiện mục tiêu tái cấu trúc, chấp nhận kế hoạch lợi nhuận ở mức khiêm tốn để hỗ trợ cho việc lành mạnh hóa tình hình tài chính, trên cơ sở đó, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.


Cụ thể, ngân hàng này đặt mục tiêu đạt 250 – 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2011 đạt 310 tỷ đồng); Nợ quá hạn dưới 5% và cổ tức dự kiến 5%.


Ngày 11/4 tới đây, Habubank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niêm 2012 tại Hà Nội.
Bảng chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2012 của HabubankKhánh Linh


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Habubank: Năm 2012 HĐQT chấp nhận kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn

Năm 2012 ngân hàng này đặt mục tiêu đạt 250 – 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2011 đạt 310 tỷ đồng); Nợ quá hạn dưới 5% và cổ tức dự kiến 5%.


Habubank: Nam 2012 HDQT chap nhan ke hoach loi nhuan khiem ton


Nam 2012 ngan hang nay dat muc tieu dat 250 – 350 ty dong loi nhuan truoc thue (nam 2011 dat 310 ty dong); No qua han duoi 5% va co tuc du kien 5%.


Theo tai lieu hop dai hoi co dong nam 2012 cua Ngan hang TMCP Nha Ha Noi - Habubank (ma chung khoan: HBB), Hoi dong quan tri cua ngan hang nay xac dinh se phai doi mat voi nhung thach thuc – kho khan nhu: Kha nang tiep tuc giam tran lai suat trong khi lam phat chua duoc kiem soat tuong ung co the lam anh huong nghiem trong den kha nang huy dong von;


Theo chinh sach chung cua NHNN thi co the ty le duoc phep tang truong tin dung cua Habubank co the se thap hon so voi ty le chung cua toan nganh;


Voi moi truong kinh te nhu hien nay thi kha nang no xau co the tiep tuc phat sinh va kho xu ly, dan den tinh hinh tai chinh tiep tuc bi anh huong;


Dac biet, nam 2012 NHNN tam dung viec cap phep mo moi diem giao dich doi voi Habubank nen kho mo rong mang luoi trong nam 2012.


Them vao do, tai co cau de nang cao nang luc tai chinh, cai thien hieu qua hoat dong, tang truong ve quy mo va thi phan theo chu truong chung cua nganh ngan hang cung la mot ap luc ma ngan hang nay xac dinh trong nam nay.


Do do, nam 2012 se tap trung trien khai chien luoc tai cau truc hoat dong cua Ngan hang tren moi phuong dien.


Trong giai doan thuc hien muc tieu tai cau truc, chap nhan ke hoach loi nhuan o muc khiem ton de ho tro cho viec lanh manh hoa tinh hinh tai chinh, tren co so do, tao tien de cho cac giai doan tiep tuc phat trien manh me trong tuong lai.


Cu the, ngan hang nay dat muc tieu dat 250 – 350 ty dong loi nhuan truoc thue (nam 2011 dat 310 ty dong); No qua han duoi 5% va co tuc du kien 5%.


Ngay 11/4 toi day, Habubank se to chuc Dai hoi co dong thuong niem 2012 tai Ha Noi.
Bang chi tieu hoat dong kinh doanh 2012 cua HabubankKhanh Linh


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000