Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt: Tăng đột biến

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã có gần 5.000 lượt góp vốn, mua cổ phần ở các dự án trong nước, tăng gần 51% so với năm 2017.
Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt: Tăng đột biến

Tăng hơn 50% so với cùng kỳ


Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), đầu năm 2018 đến nay, cả nước có 4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017. Riêng tháng 8/2018, sự gia tăng đột biến thể hiện qua việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần của 1.200 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 490 triệu USD. Trong khi, 7 tháng trước đó, trung bình mỗi tháng, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư qua hình thức này ở mức 476 dự án.


Theo các chuyên gia kinh tế, việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với các dự án trong nước là một trong các hình thức của giao dịch mua bán sáp nhập (M&A). Đây cũng là cách được nhiều nhà đầu tư xem đánh giá có hiệu quả và nhanh nhất để xâm nhập thị trường và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Làn sóng góp vốn, mua cổ phần các dự án trong nước đến từ nhà đầu tư của Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…


Ngoài ra, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP cho phép tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty niêm yết và công ty đại chúng từ 49% lên 100% (trừ một số công ty hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện) giúp nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh đầu tư qua hình thức M&A nhiều hơn.


Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tăng đột biến thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thay vì đầu tư các dự án mới phải thực hiện thủ tục đăng ký và thiếu chắc chắn, nhà đầu tư nước ngoài chọn mua cổ phần của DN có thương hiệu vững vàng trên thị trường.


Chủ yếu vào bất động sản


Theo thống kê, các thương vụ góp vốn, mua cổ phần trong thời gian qua chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản. Một số giao dịch lớn tiêu biểu như thương vụ CVH Nereus Pte.Ltd (công ty con của Tập đoàn CapitaLand) mua lại 16,9 triệu cổ phiếu phổ thông, chiếm 99,5% vốn điều lệ của CTCP Hiền Đức Tây Hồ, khoảng 685 tỷ đồng (tương đương 29,8 triệu USD) vào tháng 3/2018.


Thương vụ của nhà đầu tư Keppel Land (Singapore) thâu tóm 10% cổ phần còn lại của Jencity Limited, cùng kế hoạch xây dựng một cộng đồng Saigon Sports City với khoảng 11,4 triệu USD. Với diện tích 64 ha, thành phố nhỏ này sẽ bao gồm khoảng 4.300 căn nhà cao cấp và trung tâm sống lý tưởng hàng đầu Việt Nam với đầy đủ cơ sở vật chất cho thể thao, giải trí, mua sắm và ăn uống.


Một thương vụ tiêu biểu khác như Quỹ đầu tư tư nhân Mỹ Warburg Pincus kết hợp với Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex IDC thành lập một liên doanh (có tên gọi Cty cổ phần phát triển công nghiệp BW) với tổng số vốn hơn 200 triệu USD để phát triển chuỗi logistics và bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị này phát triển và vận hành nhà kho và nhà xưởng xây sẵn và xây theo yêu cầu của khách hàng tại các khu kinh tế và khu công nghiệp.


Đánh giá về thị trường M&A tại Việt Nam, ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam cho rằng, M&A của thị trường Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 17%/năm. “Xu hướng đầu tư thông qua hình thức M&A của các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Trong nhiều năm tới, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục có lực hút M&A trong rất nhiều lĩnh vực, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần các dự án trong nước ngày càng tăng”, ông Warrick Cleine dự báo.


Báo cáo nghiên cứu của Diễn đàn M&A Việt Nam cũng chỉ ra, năm 2018, ngành bất động sản chiếm tới 66,75% giá trị các thương vụ. Nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào dự án bất động sản có lợi thế về diện tích đất, vị trí tốt như gần các bãi biển đẹp và hứa hẹn sự tăng trưởng mạnh mẽ.


Theo chuyên gia của tập đoàn cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản chuyên nghiệp JLL, yếu tố tích cực thúc đẩy hoạt động M&A ở Việt Nam do 70% dân số Việt Nam trong độ tuổi 15-64, thu nhập khả dụng gia tăng, tốc độ đô thị hóa nhanh làm gia tăng tính hấp dẫn đối với thị trường bất động sản.


“Quỹ đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản có vị trí tốt ở Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng tham gia liên doanh, góp vốn với các chủ đầu tư Việt Nam có uy tín tốt. Lợi thế của các chủ đầu tư trong nước đó là sự thông hiểu về thị trường, hệ thống hành lang pháp lý, danh mục các bất động sản đã được xác lập trong khi các nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực về vốn và kinh nghiệm phát triển dự án sẽ làm tăng giá trị cho thị trường”, chuyên gia của JLL đánh giá.

Theo Quỳnh Nga


Tiền phong


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt: Tăng đột biến

Đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã có gần 5.000 lượt góp vốn, mua cổ phần ở các dự án trong nước, tăng gần 51% so với năm 2017.


Nha dau tu ngoai gop von, mua co phan doanh nghiep Viet: Tang dot bien


Dau nam den nay, nha dau tu nuoc ngoai da co gan 5.000 luot gop von, mua co phan o cac du an trong nuoc, tang gan 51% so voi nam 2017.


Tang hon 50% so voi cung ky


Theo Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo KH&DT), dau nam 2018 den nay, ca nuoc co 4.551 luot gop von, mua co phan cua nha dau tu nuoc ngoai voi tong gia tri von gop gan 5,28 ty USD, tang 50,9% so voi cung ky 2017. Rieng thang 8/2018, su gia tang dot bien the hien qua viec nha dau tu gop von, mua co phan cua 1.200 du an, voi tong von dang ky khoang 490 trieu USD. Trong khi, 7 thang truoc do, trung binh moi thang, nha dau tu nuoc ngoai dau tu qua hinh thuc nay o muc 476 du an.


Theo cac chuyen gia kinh te, viec gop von, mua co phan cua nha dau tu nuoc ngoai voi cac du an trong nuoc la mot trong cac hinh thuc cua giao dich mua ban sap nhap (M&A). Day cung la cach duoc nhieu nha dau tu xem danh gia co hieu qua va nhanh nhat de xam nhap thi truong va mo rong hoat dong tai Viet Nam. Lan song gop von, mua co phan cac du an trong nuoc den tu nha dau tu cua Thai Lan, Singapore, Nhat Ban, Han Quoc…


Ngoai ra, Nghi dinh so 60/2015/ND-CP cho phep tang ty le so huu nuoc ngoai tai cac cong ty niem yet va cong ty dai chung tu 49% len 100% (tru mot so cong ty hoat dong trong nhung nganh nghe kinh doanh co dieu kien) giup nha dau tu nuoc ngoai day manh dau tu qua hinh thuc M&A nhieu hon.


Chuyen gia kinh te Nguyen Tri Hieu cho rang, nha dau tu nuoc ngoai gop von, mua co phan tang dot bien the hien su than trong cua nha dau tu nuoc ngoai voi su phat trien cua nen kinh te Viet Nam. Thay vi dau tu cac du an moi phai thuc hien thu tuc dang ky va thieu chac chan, nha dau tu nuoc ngoai chon mua co phan cua DN co thuong hieu vung vang tren thi truong.


Chu yeu vao bat dong san


Theo thong ke, cac thuong vu gop von, mua co phan trong thoi gian qua chu yeu den tu linh vuc bat dong san. Mot so giao dich lon tieu bieu nhu thuong vu CVH Nereus Pte.Ltd (cong ty con cua Tap doan CapitaLand) mua lai 16,9 trieu co phieu pho thong, chiem 99,5% von dieu le cua CTCP Hien Duc Tay Ho, khoang 685 ty dong (tuong duong 29,8 trieu USD) vao thang 3/2018.


Thuong vu cua nha dau tu Keppel Land (Singapore) thau tom 10% co phan con lai cua Jencity Limited, cung ke hoach xay dung mot cong dong Saigon Sports City voi khoang 11,4 trieu USD. Voi dien tich 64 ha, thanh pho nho nay se bao gom khoang 4.300 can nha cao cap va trung tam song ly tuong hang dau Viet Nam voi day du co so vat chat cho the thao, giai tri, mua sam va an uong.


Mot thuong vu tieu bieu khac nhu Quy dau tu tu nhan My Warburg Pincus ket hop voi Tong cong ty Dau tu va phat trien cong nghiep Becamex IDC thanh lap mot lien doanh (co ten goi Cty co phan phat trien cong nghiep BW) voi tong so von hon 200 trieu USD de phat trien chuoi logistics va bat dong san cong nghiep tai Viet Nam. Linh vuc hoat dong chinh cua don vi nay phat trien va van hanh nha kho va nha xuong xay san va xay theo yeu cau cua khach hang tai cac khu kinh te va khu cong nghiep.


Danh gia ve thi truong M&A tai Viet Nam, ong Warrick Cleine, Chu tich kiem Tong giam doc KPMG Viet Nam cho rang, M&A cua thi truong Viet Nam da tang truong rat manh me voi toc do tang truong binh quan tren 17%/nam. “Xu huong dau tu thong qua hinh thuc M&A cua cac nha dau tu quoc te tai Viet Nam khong ngung gia tang. Trong nhieu nam toi, nen kinh te Viet Nam van tiep tuc co luc hut M&A trong rat nhieu linh vuc, dong nghia voi viec nha dau tu gop von mua co phan cac du an trong nuoc ngay cang tang”, ong Warrick Cleine du bao.


Bao cao nghien cuu cua Dien dan M&A Viet Nam cung chi ra, nam 2018, nganh bat dong san chiem toi 66,75% gia tri cac thuong vu. Nha dau tu nuoc ngoai tap trung vao du an bat dong san co loi the ve dien tich dat, vi tri tot nhu gan cac bai bien dep va hua hen su tang truong manh me.


Theo chuyen gia cua tap doan cung cap cac dich vu quan ly va dau tu bat dong san chuyen nghiep JLL, yeu to tich cuc thuc day hoat dong M&A o Viet Nam do 70% dan so Viet Nam trong do tuoi 15-64, thu nhap kha dung gia tang, toc do do thi hoa nhanh lam gia tang tinh hap dan doi voi thi truong bat dong san.


“Quy dau tu nuoc ngoai van tiep tuc tim kiem co hoi dau tu vao bat dong san co vi tri tot o Viet Nam. Nhieu nha dau tu san sang tham gia lien doanh, gop von voi cac chu dau tu Viet Nam co uy tin tot. Loi the cua cac chu dau tu trong nuoc do la su thong hieu ve thi truong, he thong hanh lang phap ly, danh muc cac bat dong san da duoc xac lap trong khi cac nha dau tu nuoc ngoai voi tiem luc ve von va kinh nghiem phat trien du an se lam tang gia tri cho thi truong”, chuyen gia cua JLL danh gia.

Theo Quynh Nga


Tien phong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000