Khó ngăn chặn tội phạm liên quan đến tín dụng đen

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen với lãi suất rất cao làm khánh kiệt kinh tế của người vay nhưng việc đấu tranh, ngăn chặn vẫn còn rất khó khăn...Dù báo cáo của các cơ quan tư pháp được Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận xét là "kín như bưng", song các nhóm nghiên cứu vẫn chỉ ra không ít vấn đề cần quan tâm.
Khó ngăn chặn tội phạm liên quan đến tín dụng đen

Sáng 4/9, trong phiên họp toàn thể, sau khi nghe các  báo cáo về tình hình tội phạm, báo cáo của Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Uỷ ban Tư pháp nghe ý kiến của các nhóm nghiên cứu về các nội dung trên trước khi thảo luận


Thất thoát lớn từ đất đai, tài sản công


Về công tác phòng chống tội phạm nói chung, trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh, đã có một số tội phạm xảy ra ngay trong chính cơ quan phòng, chống tội phạm, có sự tiếp tay hoặc tham gia của một số sĩ quan cấp cao trong lực lượng công an.


Một số cá nhân, doanh nghiệp đã móc ngoặc với cán bộ có chức vụ, quyền hạn tại một số địa phương để tạo nhóm lợi ích hoặc lợi dụng công tác nghiệp vụ để tạo các tổ chức bình phong nhằm tạo ảnh hưởng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại rất lớn cho nhà nước, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương, sự lành mạnh trong môi trường kinh doanh.


Đáng chú ý, có một số vụ việc liên quan đến một số sĩ quan công an, quân đội đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay mới bị phát hiện, xử lý, nhóm nghiên cứu lưu ý.


Vấn đề khác cũng được nhóm nghiên cứu nhấn mạnh là tình trạng mua bán, chuyển nhượng tài sản công, nhất là đất đai với giá rẻ cho tư nhân không thông qua bán đấu giá, không đúng thẩm quyền xảy ra tại một số địa phương, nhất là một số tỉnh, thành phố lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát lớn cho tài sản, đất đai của nhà nước.


Rồi, tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, một số đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm sai lệch kết quả thi tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình gây bất bình trong xã hội, làm mất lòng tin của người dân, nhất là giới trẻ vào sự công bằng, nghiêm minh, khách quan...


Nhận định tiếp theo là hiện tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra rất công khai trên mạng viễn thông, Internet, lôi kéo nhiều người tham gia, lợi dụng mạng viễn thông, internet, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các thủ đoạn như giả mạo người có thẩm quyền của cơ quan chức năng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền; lừa đảo bằng cách thông báo trúng thưởng qua mạng xã hội; kinh doanh đa cấp... vẫn diễn ra tràn lan nhưng chưa được ngăn chặn.


Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen với lãi suất rất cao dễn đến tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật diễn ra rất phức tạp ở nhiều địa phương. Đáng lưu ý, hiện tượng này đang có xu hướng mở rộng tới vùng nông thôn, vùng đồng  bào dân tộc thiểu số, các khu công nghiệp... làm mất trật tự an ninh ở địa phương, làm khánh kiệt kinh tế của người vay nhưng việc đấu tranh, ngăn chặn vẫn còn rất khó khăn.


Về nguyên nhân, Ủy ban Tư pháp lưu ý, công tác quản lý cán bộ trong lực lượng chức năng nói chung và lực lượng phòng, chống tội phạm nói riêng vẫn còn sơ hở. Tổ chức bộ máy có nhiều điểm chưa hợp lý, dẫn đến một số cán bộ, sĩ quan lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.


Xem xét báo cáo của Viện trưởng Viện  Kiểm sát nhân dân Tối cao, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, tỷ lệ các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng toà án nhân dân trả hồ sơ cho viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung chiếm tới 21,5% (178/826 vụ) trong khi tỷ lệ trả hồ sơ nói chung với các loại tội phạm chỉ là 2,54%.


Nhóm nghiên cứu đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đánh giá kỹ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới tỷ lệ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung loại tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng lớn như vừa qua và giải pháp khắc phục hạn chế này.


Chậm bồi thường làm giảm niềm tin của nhân dân


Theo báo cáo của Toà án Nhân dân Tối cao, từ 1/10/2017 đến 31/7/2018 các toà án đã giải quyết được 354.145 vụ việc trong tổng số 475.610 vụ việc đã thụ lý.


Nhìn chung, việc xét xử các loại vụ án hình sự bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội.


Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp chỉ rõ, Toà án nhân dân tối cao chưa báo cáo cụ thể và đầy đủ về kết quả giải quyết các trường hợp có đơn kêu oan kéo dài trong nhiệm kỳ Quốc hội 13 và đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá 14. Mặc dù vấn đề này đã được Uỷ ban Tư pháp nêu trong báo cáo thẩm tra năm 2017.


Liên quan đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng trong năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân chỉ giải quyết được 3 trường hợp trên tổng số 19 trường hợp đã thụ lý, đạt tỷ lệ 15,8% (giảm 8 vụ, 36,6% so với cùng kỳ năm 2017).


Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, trong 16 trường hợp chưa được xử lý thì có 07 vụ đã kéo dài qua nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Cụ thể, 1 vụ thụ lý từ năm 2005, 1 vụ thụ lý từ năm 2015 và 5 vụ thụ lý từ năm 2016. Việc giải quyết chậm trễ, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan và giảm niềm tin của người dân vào tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.


Nhóm nghiên cứu đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao báo cáo cụ thể về 7 trường hợp chậm bồi thường nêu trên và có biện pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2019.


Theo Nguyên Vũ


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khó ngăn chặn tội phạm liên quan đến tín dụng đen

Tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen với lãi suất rất cao làm khánh kiệt kinh tế của người vay nhưng việc đấu tranh, ngăn chặn vẫn còn rất khó khăn...Dù báo cáo của các cơ quan tư pháp được Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận xét là "kín như bưng", song các nhóm nghiên cứu vẫn chỉ ra không ít vấn đề cần quan tâm.


Kho ngan chan toi pham lien quan den tin dung den


Toi pham lien quan den hoat dong tin dung den voi lai suat rat cao lam khanh kiet kinh te cua nguoi vay nhung viec dau tranh, ngan chan van con rat kho khan...Du bao cao cua cac co quan tu phap duoc Chu nhiem Uy ban Tu phap Le Thi Nga nhan xet la "kin nhu bung", song cac nhom nghien cuu van chi ra khong it van de can quan tam.


Sang 4/9, trong phien hop toan the, sau khi nghe cac  bao cao ve tinh hinh toi pham, bao cao cua Toa an nhan dan Toi cao, Vien truong Vien Kiem sat nhan dan Toi cao, Uy ban Tu phap nghe y kien cua cac nhom nghien cuu ve cac noi dung tren truoc khi thao luan


That thoat lon tu dat dai, tai san cong


Ve cong tac phong chong toi pham noi chung, trinh bay bao cao cua nhom nghien cuu, Pho chu nhiem Uy ban Tu phap Nguyen Van Pha nhan manh, da co mot so toi pham xay ra ngay trong chinh co quan phong, chong toi pham, co su tiep tay hoac tham gia cua mot so si quan cap cao trong luc luong cong an.


Mot so ca nhan, doanh nghiep da moc ngoac voi can bo co chuc vu, quyen han tai mot so dia phuong de tao nhom loi ich hoac loi dung cong tac nghiep vu de tao cac to chuc binh phong nham tao anh huong de thuc hien hanh vi vi pham phap luat, gay thiet hai rat lon cho nha nuoc, anh huong xau den cong tac quan ly nha nuoc tai dia phuong, su lanh manh trong moi truong kinh doanh.


Dang chu y, co mot so vu viec lien quan den mot so si quan cong an, quan doi da keo dai nhieu nam nhung den nay moi bi phat hien, xu ly, nhom nghien cuu luu y.


Van de khac cung duoc nhom nghien cuu nhan manh la tinh trang mua ban, chuyen nhuong tai san cong, nhat la dat dai voi gia re cho tu nhan khong thong qua ban dau gia, khong dung tham quyen xay ra tai mot so dia phuong, nhat la mot so tinh, thanh pho lon co dau hieu vi pham phap luat, gay that thoat lon cho tai san, dat dai cua nha nuoc.


Roi, tai ky thi trung hoc pho thong quoc gia 2018, mot so doi tuong da loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu de lam sai lech ket qua thi tai tinh Ha Giang, Son La, Hoa Binh gay bat binh trong xa hoi, lam mat long tin cua nguoi dan, nhat la gioi tre vao su cong bang, nghiem minh, khach quan...


Nhan dinh tiep theo la hien tuong danh bac va to chuc danh bac dien ra rat cong khai tren mang vien thong, Internet, loi keo nhieu nguoi tham gia, loi dung mang vien thong, internet, mang xa hoi de lua dao chiem doat tai san thong qua cac thu doan nhu gia mao nguoi co tham quyen cua co quan chuc nang, yeu cau nan nhan chuyen tien; lua dao bang cach thong bao trung thuong qua mang xa hoi; kinh doanh da cap... van dien ra tran lan nhung chua duoc ngan chan.


Toi pham va vi pham phap luat lien quan den hoat dong tin dung den voi lai suat rat cao den den tinh trang siet no, doi no thue, cuong doat tai san, bat giu nguoi trai phap luat dien ra rat phuc tap o nhieu dia phuong. Dang luu y, hien tuong nay dang co xu huong mo rong toi vung nong thon, vung dong  bao dan toc thieu so, cac khu cong nghiep... lam mat trat tu an ninh o dia phuong, lam khanh kiet kinh te cua nguoi vay nhung viec dau tranh, ngan chan van con rat kho khan.


Ve nguyen nhan, Uy ban Tu phap luu y, cong tac quan ly can bo trong luc luong chuc nang noi chung va luc luong phong, chong toi pham noi rieng van con so ho. To chuc bo may co nhieu diem chua hop ly, dan den mot so can bo, si quan loi dung de thuc hien hanh vi pham toi.


Xem xet bao cao cua Vien truong Vien  Kiem sat nhan dan Toi cao, nhom nghien cuu chi ra rang, ty le cac vu an kinh te, chuc vu, tham nhung toa an nhan dan tra ho so cho vien kiem sat yeu cau dieu tra bo sung chiem toi 21,5% (178/826 vu) trong khi ty le tra ho so noi chung voi cac loai toi pham chi la 2,54%.


Nhom nghien cuu de nghi Vien kiem sat nhan dan Toi cao danh gia ky cac nguyen nhan chu quan, khach quan dan toi ty le tra ho so yeu cau dieu tra bo sung loai toi kinh te, chuc vu, tham nhung lon nhu vua qua va giai phap khac phuc han che nay.


Cham boi thuong lam giam niem tin cua nhan dan


Theo bao cao cua Toa an Nhan dan Toi cao, tu 1/10/2017 den 31/7/2018 cac toa an da giai quyet duoc 354.145 vu viec trong tong so 475.610 vu viec da thu ly.


Nhin chung, viec xet xu cac loai vu an hinh su bao dam dung nguoi dung toi, dung phap luat, chua phat hien truong hop nao ket an oan nguoi khong co toi.


Tuy nhien, nhom nghien cuu cua Uy ban Tu phap chi ro, Toa an nhan dan toi cao chua bao cao cu the va day du ve ket qua giai quyet cac truong hop co don keu oan keo dai trong nhiem ky Quoc hoi 13 va dau nhiem ky Quoc hoi khoa 14. Mac du van de nay da duoc Uy ban Tu phap neu trong bao cao tham tra nam 2017.


Lien quan den trach nhiem boi thuong cua nha nuoc, nhom nghien cuu chi ra rang trong nam 2018, Vien Kiem sat nhan dan chi giai quyet duoc 3 truong hop tren tong so 19 truong hop da thu ly, dat ty le 15,8% (giam 8 vu, 36,6% so voi cung ky nam 2017).


Nhom nghien cuu nhan manh, trong 16 truong hop chua duoc xu ly thi co 07 vu da keo dai qua nhieu nam, tham chi hang chuc nam. Cu the, 1 vu thu ly tu nam 2005, 1 vu thu ly tu nam 2015 va 5 vu thu ly tu nam 2016. Viec giai quyet cham tre, keo dai da anh huong nghiem trong den quyen va loi ich hop phap cua nguoi bi oan va giam niem tin cua nguoi dan vao tinh cong bang, nghiem minh cua phap luat.


Nhom nghien cuu de nghi Vien Kiem sat nhan dan Toi cao bao cao cu the ve 7 truong hop cham boi thuong neu tren va co bien phap giai quyet dut diem trong nam 2019.


Theo Nguyen Vu


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000