Ngân hàng quốc tế mua nợ của Argentina từ các quỹ đầu tư Mỹ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các cuộc thương lượng này diễn ra song song với các cuộc đàm phán giữa Argentina và các quỹ đầu tư của Mỹ, trong đó dẫn đầu là Elliott Management Corp và Aurelius Capital Ltd.
Ngân hàng quốc tế mua nợ của Argentina từ các quỹ đầu tư Mỹ

Các ngân hàng quốc tế gồm Citigroup, Deutsche Bank, HSBC và JP Morgan đã ra lời đề nghị mua lại số trái phiếu của Argentina trị giá gần 1,66 tỷ USD (tính gộp cả lãi suất) mà các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ đang nắm giữ với giá tương đương 50% giá trị số trái phiếu trên, cao hơn mức 40% đưa ra trước đó.
Giá các trái phiếu Argentina phiên 12/8 đã giảm trên 1% và giá đồng peso đi xuống, do thông tin trên đã phần nào làm các các nhà đầu tư mất đi hy vọng rằng vụ vỡ nợ (dù mang tính kỹ thuật) của Argentina sẽ nhanh chóng kết thúc.
Các cuộc thương lượng này diễn ra song song với các cuộc đàm phán giữa Argentina và các quỹ đầu tư của Mỹ, trong đó dẫn đầu là Elliott Management Corp và Aurelius Capital Ltd.
Luật sư Daniel Pollack - trung gian đối thoại giữa Argentina và các quỹ đầu tư do Tòa án liên bang Mỹ tại New York chỉ định - cho biết sẽ có các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các bên, tuy không nói rõ thời điểm.
Cuộc khủng hoảng nợ của Argentina bắt nguồn từ vụ vỡ nợ năm 2001, khi nước này không thanh toán được khoản nợ trị giá 100 tỷ USD. Chính phủ Argentina đã tiến hành hai đợt tái cơ cấu nợ hồi năm 2005 và 2010, theo đó 92,4% chủ nợ đồng ý nhận 30% giá trị thực tế của trái phiếu. Tuy nhiên, số 7,6% chủ nợ còn lại đòi phải thanh toán toàn bộ giá trị khoản nợ, cộng thêm cả lãi suất.
Thẩm phán Tòa án liên bang tại New York, Thomas Griesa, đã ra phán quyết phong tỏa khoản tiền 539 triệu USD mà Argentina đã gửi vào ngân hàng Bank of New York Mellon để thanh toán cho số 92,4% trái chủ tham gia chương trình tái cơ cấu nợ và chỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa này nếu Argentina chấp nhận thanh toán toàn bộ và ngay khoản nợ 1,3 tỷ USD, cộng lãi suất, cho NML Capital và Aurelius Management. 
Cuộc đàm phán thất bại, khiến Argentina không thanh toán được khoản nợ 539 triệu USD cho các chủ nợ trước thời hạn chót 30/7 vừa qua và bị vỡ nợ về mặt kỹ thuật./.
>>> Tại sao Argentina không thanh toán nổi khoản nợ 1,3 tỷ USD?
Theo Như Mai


Vietnam+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng quốc tế mua nợ của Argentina từ các quỹ đầu tư Mỹ

Các cuộc thương lượng này diễn ra song song với các cuộc đàm phán giữa Argentina và các quỹ đầu tư của Mỹ, trong đó dẫn đầu là Elliott Management Corp và Aurelius Capital Ltd.


Ngan hang quoc te mua no cua Argentina tu cac quy dau tu My


Cac cuoc thuong luong nay dien ra song song voi cac cuoc dam phan giua Argentina va cac quy dau tu cua My, trong do dan dau la Elliott Management Corp va Aurelius Capital Ltd.


Cac ngan hang quoc te gom Citigroup, Deutsche Bank, HSBC va JP Morgan da ra loi de nghi mua lai so trai phieu cua Argentina tri gia gan 1,66 ty USD (tinh gop ca lai suat) ma cac quy dau tu mao hiem My dang nam giu voi gia tuong duong 50% gia tri so trai phieu tren, cao hon muc 40% dua ra truoc do.
Gia cac trai phieu Argentina phien 12/8 da giam tren 1% va gia dong peso di xuong, do thong tin tren da phan nao lam cac cac nha dau tu mat di hy vong rang vu vo no (du mang tinh ky thuat) cua Argentina se nhanh chong ket thuc.
Cac cuoc thuong luong nay dien ra song song voi cac cuoc dam phan giua Argentina va cac quy dau tu cua My, trong do dan dau la Elliott Management Corp va Aurelius Capital Ltd.
Luat su Daniel Pollack - trung gian doi thoai giua Argentina va cac quy dau tu do Toa an lien bang My tai New York chi dinh - cho biet se co cac cuoc dam phan tiep theo giua cac ben, tuy khong noi ro thoi diem.
Cuoc khung hoang no cua Argentina bat nguon tu vu vo no nam 2001, khi nuoc nay khong thanh toan duoc khoan no tri gia 100 ty USD. Chinh phu Argentina da tien hanh hai dot tai co cau no hoi nam 2005 va 2010, theo do 92,4% chu no dong y nhan 30% gia tri thuc te cua trai phieu. Tuy nhien, so 7,6% chu no con lai doi phai thanh toan toan bo gia tri khoan no, cong them ca lai suat.
Tham phan Toa an lien bang tai New York, Thomas Griesa, da ra phan quyet phong toa khoan tien 539 trieu USD ma Argentina da gui vao ngan hang Bank of New York Mellon de thanh toan cho so 92,4% trai chu tham gia chuong trinh tai co cau no va chi do bo lenh phong toa nay neu Argentina chap nhan thanh toan toan bo va ngay khoan no 1,3 ty USD, cong lai suat, cho NML Capital va Aurelius Management. 
Cuoc dam phan that bai, khien Argentina khong thanh toan duoc khoan no 539 trieu USD cho cac chu no truoc thoi han chot 30/7 vua qua va bi vo no ve mat ky thuat./.
>>> Tai sao Argentina khong thanh toan noi khoan no 1,3 ty USD?
Theo Nhu Mai


Vietnam+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000