QE kiểu Trung Quốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Khác với QE của Mỹ, NHTW Trung Quốc bổ sung thêm các tài sản có độ rủi ro cao hơn vào bảng cân đối kế toán của NHTW mà không làm tăng quy mô của bảng cân đối kế toán.
QE kiểu Trung Quốc

Để miêu tả bản chất của chính sách tiền tệ mà Trung Quốc đang áp dụng và phân biệt với chính sách nới lỏng định lượng mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang áp dụng, một chuyên gia kinh tế đã đưa ra khái niệm mới: “qualitative easing” (tạm dịch: nới lỏng định tính).
Giáo sư Willem Buiter – chuyên gia kinh tế trưởng tại Citigroup – đã đưa ra khái niệm này để phân biệt các động thái của NHTW Trung Quốc với những gói QE (quantative easing) nổi tiếng mà Fed đã thực hiện.
QE đã trở thành “vũ khí khủng” trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng tài chính toàn cầu của Fed. Đây là chính sách tiền tệ chưa từng có tiền lệ được sử dụng với mục đích kích thích nền kinh tế khi các chính sách tiền tệ thông thường không còn có tác dụng. QE đặc biệt hữu ích khi các lãi suất ngắn hạn đã chạm hoặc ở gần mức 0%.
Một NHTW áp dụng nới lỏng định lượng bằng cách mua vào một lượng lớn tài sản tài chính từ thị trường – trong trường hợp của Fed là trái phiếu chính phủ - để bơm số tiền mặt cần thiết vào một hệ thống tài chính đang căng thẳng.
Theo Buiter, ngược lại, chương trình “nới lỏng định tính” của Trung Quốc xảy ra khi NHTW bổ sung thêm các tài sản có độ rủi ro cao hơn vào bảng cân đối kế toán của NHTW mà không làm tăng quy mô của bảng cân đối kế toán. 
Trong bối cảnh của Trung Quốc, “nới lỏng định tính” được áp dụng khi NHTW Trung Quốc bổ sung thêm các tài sản rủi ro hơn như cho vay đối với khu vực nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời cung cấp các khoản vay giá rẻ cho những dự án cơ sở hạ tầng có mức lợi suất thấp. Tốc độ tăng tài sản trên bảng cân đối kế toán vẫn được giữ nguyên. 
Để kích thích kinh tế, trong mấy tháng gần đây Bắc Kinh đã áp dụng nhiều gói kích thích mini như nới lỏng tín dụng cho các ngân hàng ở khu vực nông thôn, mở rộng tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn và giảm thuế phí cho doanh nghiệp. 
(Xem thêm: Trung Quốc tung gói kích thích mini)
Mục đích của chương trình “nới lỏng định tính” mà Trung Quốc thực hiện là để cung cấp tín dụng giá rẻ cho một số khu vực được chọn, đồng thời phản ánh dự định kiểm soát lãi suất trong các khu vực đó của Bắc Kinh. 
Khái niệm “nới lỏng định tính” ra đời sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin PBOC vừa bơm thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 162 tỷ USD) cho Ngân hàng phát triển Trung Quốc thông qua công cụ cho vay mới có tên gọi Pledged Supplementary Loan (PSL). Khoản vay này được sử dụng để cải tạo các thành phố kém phát triển trên khắp đất nước.
Một số chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư cho rằng động thái này giống với chương trình nới lỏng định lượng của Mỹ và lo ngại về hậu quả lạm phát. 
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khác lập luận bảng cân đối của PBOC không cho thấy khoản vay dành cho các ngân hàng tăng đột biến. “Không giống như nới lỏng định lượng, có vẻ như nới lỏng định tính hướng đến mục tiêu giảm chi phí đi vay cho nền kinh tế”.
Hiểu thêm về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh cũng giúp ích cho việc đầu tư vào Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Sau khi giảm giá, đồng nhân dân tệ đã tăng giá trở lại trong khi thị trường chứng khoán cũng tăng điểm. 
Động thái gây ngạc nhiên hôm 31/7 của PBOC cũng là dấu hiệu rõ ràng của “nới lỏng định tính”. PBOC đã để lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn trên thị trường tiền tệ dành cho các ngân hàng thương mại giảm xuống lần đầu tiên trong năm nay. Cùng với đó, PBOC cũng rút một lượng tiền mặt khỏi hệ thống tài chính. Điều này cho thấy PBOC không có ý định bơm thanh khoản vào thị trường giống như các gói QE của Mỹ.
Trong trường hợp chính sách này không hiệu quả, PBOC sẽ sử dụng lựa chọn cuối cùng là trực tiếp cắt giảm lãi suất – biện pháp quyền lực nhất của chính sách nới lỏng tiền tệ.
Các chuyên gia kinh tế của Citigroup lưu ý mặc dù chính sách này có thể gây nên lạm phát, khả năng xảy ra chỉ giảm xuống nếu nền kinh tế hồi phục một cách bền vững.
Các chuyên gia kinh tế của Citigroup bổ sung thêm rằng mặc dù chính sách này cũng có thể gây ra áp lực lạm phát giống như QE của Mỹ, áp lực ở Trung Quốc sẽ nhỏ hơn.

Giảm chi phí đi vay trong một vài bộ phận của nền kinh tế một cách giả tạo dễ dẫn đến tình trạng tạo thêm một tầng lãi suất nữa cho nền kinh tế. Do đó, tác động tiêu cực của chính sách nới lỏng định tính là nó đối lập với nỗ lực tự do hóa lãi suất của Bắc Kinh.
>>> Lời tự thú của chuyên gia nới lỏng định lượng
Thu Hương


Theo Trí Thức Trẻ/WSJ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

QE kiểu Trung Quốc

Khác với QE của Mỹ, NHTW Trung Quốc bổ sung thêm các tài sản có độ rủi ro cao hơn vào bảng cân đối kế toán của NHTW mà không làm tăng quy mô của bảng cân đối kế toán.


QE kieu Trung Quoc


Khac voi QE cua My, NHTW Trung Quoc bo sung them cac tai san co do rui ro cao hon vao bang can doi ke toan cua NHTW ma khong lam tang quy mo cua bang can doi ke toan.


De mieu ta ban chat cua chinh sach tien te ma Trung Quoc dang ap dung va phan biet voi chinh sach noi long dinh luong ma Cuc du tru lien bang My (Fed) dang ap dung, mot chuyen gia kinh te da dua ra khai niem moi: “qualitative easing” (tam dich: noi long dinh tinh).
Giao su Willem Buiter – chuyen gia kinh te truong tai Citigroup – da dua ra khai niem nay de phan biet cac dong thai cua NHTW Trung Quoc voi nhung goi QE (quantative easing) noi tieng ma Fed da thuc hien.
QE da tro thanh “vu khi khung” trong cuoc chien chong lai khung hoang tai chinh toan cau cua Fed. Day la chinh sach tien te chua tung co tien le duoc su dung voi muc dich kich thich nen kinh te khi cac chinh sach tien te thong thuong khong con co tac dung. QE dac biet huu ich khi cac lai suat ngan han da cham hoac o gan muc 0%.
Mot NHTW ap dung noi long dinh luong bang cach mua vao mot luong lon tai san tai chinh tu thi truong – trong truong hop cua Fed la trai phieu chinh phu - de bom so tien mat can thiet vao mot he thong tai chinh dang cang thang.
Theo Buiter, nguoc lai, chuong trinh “noi long dinh tinh” cua Trung Quoc xay ra khi NHTW bo sung them cac tai san co do rui ro cao hon vao bang can doi ke toan cua NHTW ma khong lam tang quy mo cua bang can doi ke toan. 
Trong boi canh cua Trung Quoc, “noi long dinh tinh” duoc ap dung khi NHTW Trung Quoc bo sung them cac tai san rui ro hon nhu cho vay doi voi khu vuc nong nghiep va doanh nghiep nho va vua, dong thoi cung cap cac khoan vay gia re cho nhung du an co so ha tang co muc loi suat thap. Toc do tang tai san tren bang can doi ke toan van duoc giu nguyen. 
De kich thich kinh te, trong may thang gan day Bac Kinh da ap dung nhieu goi kich thich mini nhu noi long tin dung cho cac ngan hang o khu vuc nong thon, mo rong tin dung cho cac doanh nghiep nho hon va giam thue phi cho doanh nghiep. 
(Xem them: Trung Quoc tung goi kich thich mini)
Muc dich cua chuong trinh “noi long dinh tinh” ma Trung Quoc thuc hien la de cung cap tin dung gia re cho mot so khu vuc duoc chon, dong thoi phan anh du dinh kiem soat lai suat trong cac khu vuc do cua Bac Kinh. 
Khai niem “noi long dinh tinh” ra doi sau khi truyen thong nha nuoc Trung Quoc dua tin PBOC vua bom them 1.000 ty nhan dan te (tuong duong 162 ty USD) cho Ngan hang phat trien Trung Quoc thong qua cong cu cho vay moi co ten goi Pledged Supplementary Loan (PSL). Khoan vay nay duoc su dung de cai tao cac thanh pho kem phat trien tren khap dat nuoc.
Mot so chuyen gia kinh te va nha dau tu cho rang dong thai nay giong voi chuong trinh noi long dinh luong cua My va lo ngai ve hau qua lam phat. 
Tuy nhien, cac chuyen gia kinh te khac lap luan bang can doi cua PBOC khong cho thay khoan vay danh cho cac ngan hang tang dot bien. “Khong giong nhu noi long dinh luong, co ve nhu noi long dinh tinh huong den muc tieu giam chi phi di vay cho nen kinh te”.
Hieu them ve chinh sach tien te cua Bac Kinh cung giup ich cho viec dau tu vao Trung Quoc. Nen kinh te lon thu hai the gioi da xuat hien dau hieu phuc hoi. Sau khi giam gia, dong nhan dan te da tang gia tro lai trong khi thi truong chung khoan cung tang diem. 
Dong thai gay ngac nhien hom 31/7 cua PBOC cung la dau hieu ro rang cua “noi long dinh tinh”. PBOC da de lai suat doi voi khoan vay ngan han tren thi truong tien te danh cho cac ngan hang thuong mai giam xuong lan dau tien trong nam nay. Cung voi do, PBOC cung rut mot luong tien mat khoi he thong tai chinh. Dieu nay cho thay PBOC khong co y dinh bom thanh khoan vao thi truong giong nhu cac goi QE cua My.
Trong truong hop chinh sach nay khong hieu qua, PBOC se su dung lua chon cuoi cung la truc tiep cat giam lai suat – bien phap quyen luc nhat cua chinh sach noi long tien te.
Cac chuyen gia kinh te cua Citigroup luu y mac du chinh sach nay co the gay nen lam phat, kha nang xay ra chi giam xuong neu nen kinh te hoi phuc mot cach ben vung.
Cac chuyen gia kinh te cua Citigroup bo sung them rang mac du chinh sach nay cung co the gay ra ap luc lam phat giong nhu QE cua My, ap luc o Trung Quoc se nho hon.

Giam chi phi di vay trong mot vai bo phan cua nen kinh te mot cach gia tao de dan den tinh trang tao them mot tang lai suat nua cho nen kinh te. Do do, tac dong tieu cuc cua chinh sach noi long dinh tinh la no doi lap voi no luc tu do hoa lai suat cua Bac Kinh.
>>> Loi tu thu cua chuyen gia noi long dinh luong
Thu Huong


Theo Tri Thuc Tre/WSJ


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000