Argentina kiện Mỹ gây hại trong việc tái cơ cấu nợ nước ngoài

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ Argentina ngày 7/8 đã kiện Mỹ tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) do ngành tư pháp nước này đưa ra những quyết định gây phương hại cho Buenos Aires trong việc tái cơ cấu nợ nước ngoài.
Argentina kiện Mỹ gây hại trong việc tái cơ cấu nợ nước ngoài

Trong một thông cáo, Văn phòng Nội các Argentina cho biết Buenos Aires đã kiện Washington vì “vi phạm nghĩa vụ quốc tế tôn trọng chủ quyền của Argentina,” đặc biệt là vi phạm quyền miễn trừ chủ quyền và vi phạm nghĩa vụ không được áp dụng hoặc khuyến khích các biện pháp kinh tế và chính trị nhằm can thiệp vào “quyết tâm chủ quyền” của nước khác. 
Argentina quyết định kiện Mỹ tại IJC sau khi thẩm phán Mỹ Thomas Griesa mới đây ra phán quyết phong tỏa khoản tiền 539 triệu USD mà quốc gia Nam Mỹ này đã chuyển vào tài khoản của một ngân hàng của Mỹ để trả cho các chủ trái phiếu đã tham gia các đợt tái cơ cấu nợ do Buenos Aires triển khai các năm 2005 và 2010 sau khi vỡ nợ năm 2001. 
Vị thẩm phán này ngăn Argentina không được tiếp tục thanh toán nợ cho các chủ nợ này nếu không đồng thời trả toàn bộ nợ gốc và lãi cho một số chủ nợ từ chối tham gia hai đợt tái cơ cấu nợ, trong đó có hai quỹ đầu tư đầu cơ của Mỹ là NML Capital và Aurelius Management. 
Đáp lại, Argentina tố cáo những “quỹ kền kền” chỉ bỏ ra 48 triệu USD mua trái phiếu với giá rẻ mạt so với giá trị mặt tại thị trường thứ cấp trong bối cảnh Buenos Aires bị vỡ nợ, sau đó từ chối tham gia đàm phán đáo nợ và thông qua kiện tụng tại tòa án đòi được thanh toán trái phiếu theo giá mặt, cùng tiền lãi và tiền phạt, với số tiền ước lên tới 1,5 tỷ USD. 
Buenos Aires không thể đáp ứng đòi hỏi của các “quỹ kền kền” vì theo một điều khoản trong các thỏa thuận tái cơ cấu nợ, nếu trả nợ các “quỹ kền kền” theo giá mặt trái phiếu thì sẽ đối mặt với nguy cơ bị các chủ trái phiếu không tham gia tái cơ cấu nợ và các chủ đã chấp nhận đáo nợ kiện yêu cầu cũng được thanh toán trái phiếu theo đúng mệnh giá. Trong trường hợp này, Argentina sẽ phải trả một số tiền khổng lồ có chuyên gia ước tính có thể lên tới 250 tỷ USD. 
Theo các chuyên gia, các “quỹ kền kền” của Mỹ không chỉ gây hại cho Argentina mà cả hệ thống tài chính quốc tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và một số tổ chức tín dụng cảnh báo hành động của các “quỹ kền kền” với sự hỗ trợ của ngành tư pháp Mỹ gây bất ổn trật tự tài chính thế giới. 
Trong khi đó, ICJ cho biết sẽ không tiến hành bất kỳ thủ tục nào để giải quyết vụ kiện do Mỹ đã rút khỏi quyền tài phán của tòa án này năm 1986. 
Theo chính phủ Argentina, nếu không chấp nhận thẩm quyền của tòa, Mỹ phải đưa ra một phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp theo tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và luật quốc tế nói chung./.
>>> S&P tuyên bố Argentina vỡ nợ


Theo Vietnam+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Argentina kiện Mỹ gây hại trong việc tái cơ cấu nợ nước ngoài

Chính phủ Argentina ngày 7/8 đã kiện Mỹ tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) do ngành tư pháp nước này đưa ra những quyết định gây phương hại cho Buenos Aires trong việc tái cơ cấu nợ nước ngoài.


Argentina kien My gay hai trong viec tai co cau no nuoc ngoai


Chinh phu Argentina ngay 7/8 da kien My tai Toa an Cong ly Quoc te (ICJ) do nganh tu phap nuoc nay dua ra nhung quyet dinh gay phuong hai cho Buenos Aires trong viec tai co cau no nuoc ngoai.


Trong mot thong cao, Van phong Noi cac Argentina cho biet Buenos Aires da kien Washington vi “vi pham nghia vu quoc te ton trong chu quyen cua Argentina,” dac biet la vi pham quyen mien tru chu quyen va vi pham nghia vu khong duoc ap dung hoac khuyen khich cac bien phap kinh te va chinh tri nham can thiep vao “quyet tam chu quyen” cua nuoc khac. 
Argentina quyet dinh kien My tai IJC sau khi tham phan My Thomas Griesa moi day ra phan quyet phong toa khoan tien 539 trieu USD ma quoc gia Nam My nay da chuyen vao tai khoan cua mot ngan hang cua My de tra cho cac chu trai phieu da tham gia cac dot tai co cau no do Buenos Aires trien khai cac nam 2005 va 2010 sau khi vo no nam 2001. 
Vi tham phan nay ngan Argentina khong duoc tiep tuc thanh toan no cho cac chu no nay neu khong dong thoi tra toan bo no goc va lai cho mot so chu no tu choi tham gia hai dot tai co cau no, trong do co hai quy dau tu dau co cua My la NML Capital va Aurelius Management. 
Dap lai, Argentina to cao nhung “quy ken ken” chi bo ra 48 trieu USD mua trai phieu voi gia re mat so voi gia tri mat tai thi truong thu cap trong boi canh Buenos Aires bi vo no, sau do tu choi tham gia dam phan dao no va thong qua kien tung tai toa an doi duoc thanh toan trai phieu theo gia mat, cung tien lai va tien phat, voi so tien uoc len toi 1,5 ty USD. 
Buenos Aires khong the dap ung doi hoi cua cac “quy ken ken” vi theo mot dieu khoan trong cac thoa thuan tai co cau no, neu tra no cac “quy ken ken” theo gia mat trai phieu thi se doi mat voi nguy co bi cac chu trai phieu khong tham gia tai co cau no va cac chu da chap nhan dao no kien yeu cau cung duoc thanh toan trai phieu theo dung menh gia. Trong truong hop nay, Argentina se phai tra mot so tien khong lo co chuyen gia uoc tinh co the len toi 250 ty USD. 
Theo cac chuyen gia, cac “quy ken ken” cua My khong chi gay hai cho Argentina ma ca he thong tai chinh quoc te. Quy Tien te Quoc te (IMF) va mot so to chuc tin dung canh bao hanh dong cua cac “quy ken ken” voi su ho tro cua nganh tu phap My gay bat on trat tu tai chinh the gioi. 
Trong khi do, ICJ cho biet se khong tien hanh bat ky thu tuc nao de giai quyet vu kien do My da rut khoi quyen tai phan cua toa an nay nam 1986. 
Theo chinh phu Argentina, neu khong chap nhan tham quyen cua toa, My phai dua ra mot phuong thuc hoa binh de giai quyet tranh chap theo tinh than cua Hien chuong Lien hop quoc, Hien chuong cua To chuc cac nuoc chau My (OAS) va luat quoc te noi chung./.
>>> S&P tuyen bo Argentina vo no


Theo Vietnam+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000