Doanh nghiệp Trung Quốc sắp hứng "bão vỡ nợ"?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Số doanh nghiệp Trung Quốc có nợ cao gấp đôi vốn đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều vụ vỡ nợ hơn trong tương lai.
Doanh nghiệp Trung Quốc sắp hứng

Các công ty nhỏ vốn thống lĩnh thị trường vốn tư nhân ở Trung Quốc nhờ các trái phiếu đem lại lợi suất cao giờ đây đang phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ trong bối cảnh các nghĩa vụ nợ lên cao kỷ lục và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong hơn 2 thập kỷ.
Theo số liệu được công ty chứng khoán China Merchants Securities Co. công bố, các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc sẽ có số trái phiếu có tổng giá trị 6,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1 tỷ USD) đáo hạn trong quý tới. Đây là con số cao nhất kể từ khi chính phủ Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa huy động vốn qua kênh này vào năm 2012. 
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đưa ra chủ trương mở rộng tài trợ vốn cho các công ty nhỏ - bộ phận đóng góp 70% cho nền kinh tế Trung Quốc – nhằm hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế. Tháng trước, trung tâm thanh toán bù trừ trái phiếu của Trung Quốc đã ngừng định giá các chứng khoán phát hành bởi một nhà xuất khẩu linh kiện ô tô sau khi công ty này không thể làm rõ thông tin trên báo chí về khả năng vỡ nợ. Một công ty nhựa cũng đã nộp hồ sơ phá sản và được chấp nhận hồi tháng 3.
Theo Sun Binbin, chuyên gia phân tích trái phiếu tại China Merchants, những rủi ro trên thị trường trái phiếu tư nhân có thể là dấu hiệu của một cơn bão. 
Trung Quốc gia nhập thị trường trái phiếu rác tư nhân từ tháng 6/2012 nhằm giúp các công ty nhỏ có thêm kênh huy động vốn ở bên ngoài hệ thống “ngân hàng trong bóng tối”. Các công ty sẽ bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư định chế trên thị trường (điều này không giống với các chứng khoán được bán đấu giá công khai). Theo sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, các doanh nghiệp này tham gia chương trình thử nghiệm và không cần phải đáp ứng những nhu cầu về tài sản ròng hay lợi nhuận. 
Số doanh nghiệp Trung Quốc có nợ cao gấp đôi vốn đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều vụ vỡ nợ hơn trong tương lai. Theo số liệu của Bloomberg, số công ty phi tài chính niêm yết có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu vượt quá 200% đã tăng tới 68% kể từ năm 2007. 
Tianjin Tianlian Binhai Composite Materials Co. là công ty có trụ sở ở Thiên Tân, chuyên sản xuất vật liệu. Hôm 28/7, công ty này đã không thể trả gốc và lãi trái phiếu khi các nhà đầu tư thực hiện quyền chọn bán số chứng khoán này. Số trái phiếu trị giá 50 triệu nhân dân tệ đáo hạn vào ngày 29/1/2015. 


Công ty khoa học công nghệ Huzhou Jintai thì không thể trả gốc và lãi cho số trái phiếu trị giá 30 triệu nhân dân tệ khi các nhà đầu tư bán chúng hôm 10/7. Một tòa án địa phương đã chấp nhận đơn xin phá sản của công ty Zhejiang Walters Polymer Technology Co. hôm 12/3. 
Hồi tháng 6, NHTW Trung Quốc thông báo hạ 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với một số ngân hàng phục vụ doanh nghiệp nhỏ và ngành nông nghiệp. Giới phân tích nhận định đây là biện pháp hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghiệp nhỏ sống sót trong môi trường khắc nghiệt. 
Nỗi lo vỡ nợ tràn lan càng dâng cao sau khi số liệu cho thấy các biện pháp kích thích của chính phủ không giúp được bộ phận ngoài ngành sản xuất. Ngành dịch vụ đã trì trệ trong tháng 7 với chỉ số PMI ở mức thấp kỷ lục. 
Theo Li Ning, chuyên gia phân tích trái phiếu tại công ty chứng khoán Haitong, chính phủ sẽ cho phép vỡ nợ trên thị trường trái phiếu tư nhân bởi các nhà đầu tư định chế có thể chịu đựng nhiều rủi ro hơn so với các nhà đầu tư cá nhân.
>>> Doanh nghiệp Trung Quốc nặng nợ nhất thế giới
Thu Hương


Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp Trung Quốc sắp hứng "bão vỡ nợ"?

Số doanh nghiệp Trung Quốc có nợ cao gấp đôi vốn đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều vụ vỡ nợ hơn trong tương lai.


Doanh nghiep Trung Quoc sap hung "bao vo no"?


So doanh nghiep Trung Quoc co no cao gap doi von da tang len nhanh chong ke tu khi khung hoang tai chinh toan cau no ra. Dieu nay co nghia la se co nhieu vu vo no hon trong tuong lai.


Cac cong ty nho von thong linh thi truong von tu nhan o Trung Quoc nho cac trai phieu dem lai loi suat cao gio day dang phai doi mat voi rui ro vo no trong boi canh cac nghia vu no len cao ky luc va kinh te Trung Quoc tang truong voi toc do cham nhat trong hon 2 thap ky.
Theo so lieu duoc cong ty chung khoan China Merchants Securities Co. cong bo, cac doanh nghiep tu nhan Trung Quoc se co so trai phieu co tong gia tri 6,2 ty nhan dan te (tuong duong 1 ty USD) dao han trong quy toi. Day la con so cao nhat ke tu khi chinh phu Trung Quoc cho phep cac doanh nghiep nho va vua huy dong von qua kenh nay vao nam 2012. 
Thu tuong Ly Khac Cuong da dua ra chu truong mo rong tai tro von cho cac cong ty nho - bo phan dong gop 70% cho nen kinh te Trung Quoc – nham ho tro tang truong cua nen kinh te. Thang truoc, trung tam thanh toan bu tru trai phieu cua Trung Quoc da ngung dinh gia cac chung khoan phat hanh boi mot nha xuat khau linh kien o to sau khi cong ty nay khong the lam ro thong tin tren bao chi ve kha nang vo no. Mot cong ty nhua cung da nop ho so pha san va duoc chap nhan hoi thang 3.
Theo Sun Binbin, chuyen gia phan tich trai phieu tai China Merchants, nhung rui ro tren thi truong trai phieu tu nhan co the la dau hieu cua mot con bao. 
Trung Quoc gia nhap thi truong trai phieu rac tu nhan tu thang 6/2012 nham giup cac cong ty nho co them kenh huy dong von o ben ngoai he thong “ngan hang trong bong toi”. Cac cong ty se ban trai phieu truc tiep cho cac nha dau tu dinh che tren thi truong (dieu nay khong giong voi cac chung khoan duoc ban dau gia cong khai). Theo so giao dich chung khoan Thuong Hai va Tham Quyen, cac doanh nghiep nay tham gia chuong trinh thu nghiem va khong can phai dap ung nhung nhu cau ve tai san rong hay loi nhuan. 
So doanh nghiep Trung Quoc co no cao gap doi von da tang len nhanh chong ke tu khi khung hoang tai chinh toan cau no ra. Dieu nay co nghia la se co nhieu vu vo no hon trong tuong lai. Theo so lieu cua Bloomberg, so cong ty phi tai chinh niem yet co ty le no/von chu so huu vuot qua 200% da tang toi 68% ke tu nam 2007. 
Tianjin Tianlian Binhai Composite Materials Co. la cong ty co tru so o Thien Tan, chuyen san xuat vat lieu. Hom 28/7, cong ty nay da khong the tra goc va lai trai phieu khi cac nha dau tu thuc hien quyen chon ban so chung khoan nay. So trai phieu tri gia 50 trieu nhan dan te dao han vao ngay 29/1/2015. 


Cong ty khoa hoc cong nghe Huzhou Jintai thi khong the tra goc va lai cho so trai phieu tri gia 30 trieu nhan dan te khi cac nha dau tu ban chung hom 10/7. Mot toa an dia phuong da chap nhan don xin pha san cua cong ty Zhejiang Walters Polymer Technology Co. hom 12/3. 
Hoi thang 6, NHTW Trung Quoc thong bao ha 0,5 diem phan tram ty le du tru bat buoc doi voi mot so ngan hang phuc vu doanh nghiep nho va nganh nong nghiep. Gioi phan tich nhan dinh day la bien phap ho tro tai chinh giup cac doanh nghiep nho song sot trong moi truong khac nghiet. 
Noi lo vo no tran lan cang dang cao sau khi so lieu cho thay cac bien phap kich thich cua chinh phu khong giup duoc bo phan ngoai nganh san xuat. Nganh dich vu da tri tre trong thang 7 voi chi so PMI o muc thap ky luc. 
Theo Li Ning, chuyen gia phan tich trai phieu tai cong ty chung khoan Haitong, chinh phu se cho phep vo no tren thi truong trai phieu tu nhan boi cac nha dau tu dinh che co the chiu dung nhieu rui ro hon so voi cac nha dau tu ca nhan.
>>> Doanh nghiep Trung Quoc nang no nhat the gioi
Thu Huong


Theo Tri Thuc Tre/Bloomberg


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000