S&P 500 khép lại quý tăng điểm mạnh nhất trong 14 năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tính từ khi S&P 500 rớt xuống mức thấp vào tháng 10/2011, giá trị thị trường của TTCK Mỹ nay đã phục hồi được khoảng 3,6 nghìn tỷ USD.
S&P 500 khép lại quý tăng điểm mạnh nhất trong 14 năm

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 66,22 điểm tương đương 0,5% lên 13.212,04 điểm.Chỉ số S&P 500 tăng 5,19 điểm tương đương 0,37% lên 1.408,47 điểm.Chỉ số Nasdaq hạ 3,79 điểm tương đương 0,12% xuống 3.091,57 điểm.Trong quý 1/2012, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 8,14%; chỉ số S&P 500 tăng 12%, chỉ số Nasdaq tăng 18,67%.Phiên hôm qua, cổ phiếu của cả 10 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm, cổ phiếu năng lượng, y tế và hàng hóa tiêu dùng. Cổ phiếu của khoảng 27/30 công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng điểm.


Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố người Mỹ tăng chi tiêu mạnh nhất trong 7 tháng. Ngoài ra báo cáo khác cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ do Reuters/University of Michigan khảo sát và công bố tăng lên mức 76,2; mức cao nhất từ tháng 2/2011 từ mức 75,3 của tháng 2/2012.Ông David Kelly, chuyên gia quản lý quỹ tại JPMorgan Funds, nhận định: “Chẳng có lý do gì để tránh mua cổ phiếu lúc này. Người ta đang bớt sợ hãi về khả năng kinh tế toàn cầu đi xuống. Nếu nhìn vào thị giá cổ phiếu và tiềm năng tăng trưởng kinh tế, những yếu tố này đều cho thấy thị trường hoàn toàn có tiềm năng tăng trưởng tốt trong vài năm tới.”Tính từ khi S&P 500 rớt xuống mức thấp vào tháng 10/2011, giá trị thị trường của TTCK Mỹ nay đã phục hồi được khoảng 3,6 nghìn tỷ USD. Chỉ số tăng được 28% nhờ số liệu kinh tế tốt hơn dự báo của giới chuyên gia.Tháng 3/2012, chỉ số S&P 500 tăng 3,1% và như vậy ghi nhận tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 2% và có tháng tăng thứ 6. Cả hai chỉ số đều có khoảng thời gia n tăng điểm dài nhất tính từ năm 2009.Trong lịch sử khoảng 100 năm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng trung bình 1,3% trong tháng 4 và tần suất tăng điểm đạt khoảng 57%. 50 năm qua, chỉ số tăng trung bình 2,1% trong tháng 4 và khoảng 20 gần đây, chỉ số tăng 2,9% trong tháng 4.Đình HảoTheo TTVN/Bloomberg,Reuters


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

S&P 500 khép lại quý tăng điểm mạnh nhất trong 14 năm

Tính từ khi S&P 500 rớt xuống mức thấp vào tháng 10/2011, giá trị thị trường của TTCK Mỹ nay đã phục hồi được khoảng 3,6 nghìn tỷ USD.


S&P 500 khep lai quy tang diem manh nhat trong 14 nam


Tinh tu khi S&P 500 rot xuong muc thap vao thang 10/2011, gia tri thi truong cua TTCK My nay da phuc hoi duoc khoang 3,6 nghin ty USD.


Chot phien giao dich ngay thu Sau, chi so cong nghiep Dow Jones tang 66,22 diem tuong duong 0,5% len 13.212,04 diem.Chi so S&P 500 tang 5,19 diem tuong duong 0,37% len 1.408,47 diem.Chi so Nasdaq ha 3,79 diem tuong duong 0,12% xuong 3.091,57 diem.Trong quy 1/2012, chi so cong nghiep Dow Jones tang 8,14%; chi so S&P 500 tang 12%, chi so Nasdaq tang 18,67%.Phien hom qua, co phieu cua ca 10 nhom nganh thuoc S&P 500 tang diem, co phieu nang luong, y te va hang hoa tieu dung. Co phieu cua khoang 27/30 cong ty thuoc chi so cong nghiep Dow Jones tang diem.


Hom qua, Bo Thuong mai My cong bo nguoi My tang chi tieu manh nhat trong 7 thang. Ngoai ra bao cao khac cho thay chi so niem tin nguoi tieu dung My do Reuters/University of Michigan khao sat va cong bo tang len muc 76,2; muc cao nhat tu thang 2/2011 tu muc 75,3 cua thang 2/2012.Ong David Kelly, chuyen gia quan ly quy tai JPMorgan Funds, nhan dinh: “Chang co ly do gi de tranh mua co phieu luc nay. Nguoi ta dang bot so hai ve kha nang kinh te toan cau di xuong. Neu nhin vao thi gia co phieu va tiem nang tang truong kinh te, nhung yeu to nay deu cho thay thi truong hoan toan co tiem nang tang truong tot trong vai nam toi.”Tinh tu khi S&P 500 rot xuong muc thap vao thang 10/2011, gia tri thi truong cua TTCK My nay da phuc hoi duoc khoang 3,6 nghin ty USD. Chi so tang duoc 28% nho so lieu kinh te tot hon du bao cua gioi chuyen gia.Thang 3/2012, chi so S&P 500 tang 3,1% va nhu vay ghi nhan thang tang thu 4 lien tiep. Chi so cong nghiep Dow Jones tang duoc 2% va co thang tang thu 6. Ca hai chi so deu co khoang thoi gia n tang diem dai nhat tinh tu nam 2009.Trong lich su khoang 100 nam qua, chi so cong nghiep Dow Jones tang trung binh 1,3% trong thang 4 va tan suat tang diem dat khoang 57%. 50 nam qua, chi so tang trung binh 2,1% trong thang 4 va khoang 20 gan day, chi so tang 2,9% trong thang 4.Dinh HaoTheo TTVN/Bloomberg,Reuters


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000