Moody's cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của một loạt tổ chức tài chính

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 29/3, Moody's cảnh báo có thể hạ xếp hạng tín dụng 17 tổ chức tài chính thế giới và 114 tổ chức châu Âu, một dấu hiệu cho thấy tác động cuộc khủng khu vực đang lan ra hệ thống tài chính toàn cầu.
Moody's cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của một loạt tổ chức tài chính

Cơ quan xếp hạng tín dụng Moodys cho biết động thái hạ xếp hạng với các tổ chức tài chính từ 16 quốc gia châu Âu phản ánh tác động của cuộc khủng hoảng nợ và mức độ tín nhiệm của các chính phủ đang suy giảm.Đối với các tổ chức tín dụng toàn cầu, gánh nặng pháp lý cùng môi trường kinh tế khó khăn hơn là lý do để Moody’s xem xét lại xếp hạng tín dụng.Thứ hai tuần trước, Moodys đã cắt giảm xếp hạng của 6 quốc gia châu Âu, trong đó có cả Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng thời cảnh báo Pháp, Anh và Áo có thể bị loại khỏi nhóm AAA, nhóm có xếp hạng tín dụng cao nhất.Moody cho biết hãng đang xem xét lại xếp hạng tín dụng dài hạn và đánh giá tín dụng độc lập của Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và Ngân hàng Hoàng gia Canada.Các ngân hàng châu Âu nằm trong danh sách được đánh giá lại bao gồm Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Ngân hàng Hoàng gia Scotland và Societe Generale.Moodys cũng cho biết có dự định mở rộng phạm vi đánh giá lại đối với Credit Suisse, Macquarie, Nomura và UBS.Trong danh sách đánh giá lại lần này sẽ có 99 tổ chức tài chính châu Âu bị hạ mức đánh giá tín dụng độc lập, 109 tổ chức bị hạ bậc xếp hạng tín dụng đối với tiền gửi và khoản vay dài hạn và 66 tổ chức tín dụng bị hạ xếp hạng tín dụng đối với tài sản ngắn hạn.Minh Quang


Theo TTVN/Reuters


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Moody's cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của một loạt tổ chức tài chính

Ngày 29/3, Moody's cảnh báo có thể hạ xếp hạng tín dụng 17 tổ chức tài chính thế giới và 114 tổ chức châu Âu, một dấu hiệu cho thấy tác động cuộc khủng khu vực đang lan ra hệ thống tài chính toàn cầu.


Moody's canh bao ha xep hang tin dung cua mot loat to chuc tai chinh


Ngay 29/3, Moody's canh bao co the ha xep hang tin dung 17 to chuc tai chinh the gioi va 114 to chuc chau Au, mot dau hieu cho thay tac dong cuoc khung khu vuc dang lan ra he thong tai chinh toan cau.


Co quan xep hang tin dung Moodys cho biet dong thai ha xep hang voi cac to chuc tai chinh tu 16 quoc gia chau Au phan anh tac dong cua cuoc khung hoang no va muc do tin nhiem cua cac chinh phu dang suy giam.Doi voi cac to chuc tin dung toan cau, ganh nang phap ly cung moi truong kinh te kho khan hon la ly do de Moody’s xem xet lai xep hang tin dung.Thu hai tuan truoc, Moodys da cat giam xep hang cua 6 quoc gia chau Au, trong do co ca Y, Tay Ban Nha va Bo Dao Nha dong thoi canh bao Phap, Anh va Ao co the bi loai khoi nhom AAA, nhom co xep hang tin dung cao nhat.Moody cho biet hang dang xem xet lai xep hang tin dung dai han va danh gia tin dung doc lap cua Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley va Ngan hang Hoang gia Canada.Cac ngan hang chau Au nam trong danh sach duoc danh gia lai bao gom Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Ngan hang Hoang gia Scotland va Societe Generale.Moodys cung cho biet co du dinh mo rong pham vi danh gia lai doi voi Credit Suisse, Macquarie, Nomura va UBS.Trong danh sach danh gia lai lan nay se co 99 to chuc tai chinh chau Au bi ha muc danh gia tin dung doc lap, 109 to chuc bi ha bac xep hang tin dung doi voi tien gui va khoan vay dai han va 66 to chuc tin dung bi ha xep hang tin dung doi voi tai san ngan han.Minh Quang


Theo TTVN/Reuters


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000