Lãi suất liên ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lãi suất tham chiếu thị trường tiền tệ Trung Quốc tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng trong bối cảnh các ngân hàng cố gắng đẩy tỷ lệ vốn lên đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Trung ương khi quý I sắp kết thúc.
Lãi suất liên ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh

Theo nguồn tin Bloomberg, thay vì theo dõi nhu cầu bán trái phiếu, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng thương mại nộp lại các hợp đồng mua lại (repos) kỳ hạn 28 và 91 ngày.Ngân hàng Trung ương nước này gần đây đã đẩy mạnh tín dụng cho khu vực nông thôn bằng cách cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với thêm 379 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.Ông Frances Cheung, chuyên gia cao cấp tại Credit Agricole Hồng Kông, cho biết: "Các ngân hàng vẫn còn tích trữ tiền mặt và không muốn cho vay. Trường hợp của Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc cho thấy các nhà quản lý chỉ muốn nới lỏng tín dụng một cách chọn lọc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ".Theo số liệu từ Trung tâm Cấp vốn Liên ngân hàng Quốc gia, lãi suất trung bình của hợp đồng repo thời hạn 7 ngày, thước đo độ sẵn có của nguồn vốn liên ngân hàng, đã tăng 33 điểm phần trăm, lên 3,30% vào lúc 4:53 chiều giờ Thượng Hải, mức tăng cao nhất kể từ ngày 23/2.Theo số liệu của Bloomberg, các hợp đồng hoán đổi kỳ hạn 1 năm với lãi suất cố định đổi lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày, đã giảm 3 điểm phần trăm, tương đương 0,03%, xuống 3,17%.Lan Hương

Theo TTVN/Bloomberg


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lãi suất liên ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh

Lãi suất tham chiếu thị trường tiền tệ Trung Quốc tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng trong bối cảnh các ngân hàng cố gắng đẩy tỷ lệ vốn lên đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Trung ương khi quý I sắp kết thúc.


Lai suat lien ngan hang Trung Quoc tang manh


Lai suat tham chieu thi truong tien te Trung Quoc tang manh nhat trong hon 1 thang trong boi canh cac ngan hang co gang day ty le von len dap ung yeu cau cua Ngan hang Trung uong khi quy I sap ket thuc.


Theo nguon tin Bloomberg, thay vi theo doi nhu cau ban trai phieu, Ngan hang Trung uong Trung Quoc da yeu cau cac ngan hang thuong mai nop lai cac hop dong mua lai (repos) ky han 28 va 91 ngay.Ngan hang Trung uong nuoc nay gan day da day manh tin dung cho khu vuc nong thon bang cach cat giam ty le du tru bat buoc doi voi them 379 chi nhanh cua Ngan hang Nong nghiep Trung Quoc.Ong Frances Cheung, chuyen gia cao cap tai Credit Agricole Hong Kong, cho biet: "Cac ngan hang van con tich tru tien mat va khong muon cho vay. Truong hop cua Ngan hang Nong Nghiep Trung Quoc cho thay cac nha quan ly chi muon noi long tin dung mot cach chon loc doi voi cac doanh nghiep vua va nho".Theo so lieu tu Trung tam Cap von Lien ngan hang Quoc gia, lai suat trung binh cua hop dong repo thoi han 7 ngay, thuoc do do san co cua nguon von lien ngan hang, da tang 33 diem phan tram, len 3,30% vao luc 4:53 chieu gio Thuong Hai, muc tang cao nhat ke tu ngay 23/2.Theo so lieu cua Bloomberg, cac hop dong hoan doi ky han 1 nam voi lai suat co dinh doi lai suat repo ky han 7 ngay, da giam 3 diem phan tram, tuong duong 0,03%, xuong 3,17%.Lan Huong

Theo TTVN/Bloomberg


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000