Morgan Stanley: Các ngân hàng thế giới sẽ cắt giảm 1 nghìn tỷ USD đầu tư trong 2 năm tới

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các ngân hàng cũng sẽ cắt giảm từ 10 - 12 tỷ USD chi phí bằng cách giảm chi, cắt giảm nhân viên và thoái vốn khỏi những khoản đầu tư không chính yếu.
Morgan Stanley:  Các ngân hàng thế giới sẽ cắt giảm 1 nghìn tỷ USD đầu tư trong 2 năm tới

Theo một báo cáo thực hiện bởi Morgan Stanley phối hợp cùng hãng tư vấn tài chính quốc tế Oliver Wyman, chi phí huy động tăng cùng với áp lực quy định chặt chẽ hơn về quản lý vốn sẽ khiến các ngân hàng bán buôn phải cắt giảm khoảng 15% tương đương với 0,9 nghìn tỷ USD tài sản đã điều chỉnh yếu tố rủi ro.


Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng sẽ cắt giảm từ 10 - 12 tỷ USD chi phí bằng cách giảm chi, cắt giảm nhân viên và thoái vốn khỏi những khoản đầu tư không chính yếu.


Báo cáo này cũng cho hay các ngân hàng đầu tư đã cắt giảm khoảng 7% hoạt động trong năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục giảm tới 10% trong vòng hai năm tới.


Phản ứng lại áp lực từ các quy định pháp luật và cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, một số ngân hàng đã cắt giảm mạnh chi phí trong 6 tháng qua, thông qua cắt giảm nhân sự, tài sản và đóng cửa hay bán bớt một số bộ phận kinh doanh. Ngân hàng Hoàng gia Scotland (Royal Bank of Scotland) là một thí dụ điển hình khi đã giảm nắm giữ tới 70 tỷ bảng Anh các loại tài sản có rủi ro trong danh mục ngân hàng đầu tư thông qua việc rút hoặc thu nhỏ quy mô các hoạt động đầu tư như môi giới cổ phiếu doanh nghiệp và các giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Hay như Ngân hàng UBS Thụy Sỹ cũng đã thoái vốn khỏi các hoạt động đầu tư trái phiếu và các giao dịch tự doanh.


Ted Moynihan, một đồng sự của Oliver Wyman cho biết biến động này sẽ khiến khoảng 15% chứng khoán toàn cầu đổi chủ trong thời gian tới.


Với quy mô cắt giảm như vậy, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các ngân hàng dự báo sẽ trở về mức 12 – 14% trong 2 năm tới, so với mức trung bình 8% trong năm qua. Dự báo này được đưa ra dựa trên giả thiết doanh thu ngành ngân hàng đã chạm đáy sau suy thoái và có thể tăng 5-10% mỗi năm.


Lan Hương

Theo TTVN/FT


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Morgan Stanley: Các ngân hàng thế giới sẽ cắt giảm 1 nghìn tỷ USD đầu tư trong 2 năm tới

Các ngân hàng cũng sẽ cắt giảm từ 10 - 12 tỷ USD chi phí bằng cách giảm chi, cắt giảm nhân viên và thoái vốn khỏi những khoản đầu tư không chính yếu.


Morgan Stanley: Cac ngan hang the gioi se cat giam 1 nghin ty USD dau tu trong 2 nam toi


Cac ngan hang cung se cat giam tu 10 - 12 ty USD chi phi bang cach giam chi, cat giam nhan vien va thoai von khoi nhung khoan dau tu khong chinh yeu.


Theo mot bao cao thuc hien boi Morgan Stanley phoi hop cung hang tu van tai chinh quoc te Oliver Wyman, chi phi huy dong tang cung voi ap luc quy dinh chat che hon ve quan ly von se khien cac ngan hang ban buon phai cat giam khoang 15% tuong duong voi 0,9 nghin ty USD tai san da dieu chinh yeu to rui ro.


Ben canh do, cac ngan hang cung se cat giam tu 10 - 12 ty USD chi phi bang cach giam chi, cat giam nhan vien va thoai von khoi nhung khoan dau tu khong chinh yeu.


Bao cao nay cung cho hay cac ngan hang dau tu da cat giam khoang 7% hoat dong trong nam ngoai va du kien se tiep tuc giam toi 10% trong vong hai nam toi.


Phan ung lai ap luc tu cac quy dinh phap luat va cuoc khung hoang no cong tai chau Au, mot so ngan hang da cat giam manh chi phi trong 6 thang qua, thong qua cat giam nhan su, tai san va dong cua hay ban bot mot so bo phan kinh doanh. Ngan hang Hoang gia Scotland (Royal Bank of Scotland) la mot thi du dien hinh khi da giam nam giu toi 70 ty bang Anh cac loai tai san co rui ro trong danh muc ngan hang dau tu thong qua viec rut hoac thu nho quy mo cac hoat dong dau tu nhu moi gioi co phieu doanh nghiep va cac giao dich tren thi truong co phieu. Hay nhu Ngan hang UBS Thuy Sy cung da thoai von khoi cac hoat dong dau tu trai phieu va cac giao dich tu doanh.


Ted Moynihan, mot dong su cua Oliver Wyman cho biet bien dong nay se khien khoang 15% chung khoan toan cau doi chu trong thoi gian toi.


Voi quy mo cat giam nhu vay, loi nhuan tren von chu so huu (ROE) cua cac ngan hang du bao se tro ve muc 12 – 14% trong 2 nam toi, so voi muc trung binh 8% trong nam qua. Du bao nay duoc dua ra dua tren gia thiet doanh thu nganh ngan hang da cham day sau suy thoai va co the tang 5-10% moi nam.


Lan Huong

Theo TTVN/FT


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000