Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/9

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/9

Tin doanh nghiệp


ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros - Ngày 31/8, HĐQT đã có quyết định góp vốn 100%, trị giá 380 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future. Ngoài ra, ROS cũng góp 100% vốn, trị giá 290 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden.


CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC - Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/9/2018, cổ tức được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới), tương đương CMG sẽ phát hành thêm hơn 4,71 triệu cổ phiếu mới.


JVC - CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật - Vào ngày 30/08/2018, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn kể từ ngày 31/08/2018. Theo đó, bà Vũ Thị Thúy Hằng sẽ thay thế vị trí của ông Sơn.


FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Trong tháng 8, FMC chế biến được 1.607 tấn tôm thành phẩm các loại, giảm gần 14% so mức 1.867 tấn của cùng kỳ năm trước. Theo FMC, nhìn chung việc nuôi tôm đạt kết quả khả quan như mong đợi về sản lượng, cùng số ao nhưng sản lượng năm nay tăng hơn 10%.


PTC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện - Sau soát xét PTC ghi nhận mức lỗ tăng từ 4 tỷ đồng lên hơn 7 tỷ đồng, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi âm hơn 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận do không thể kiểm tra được tính đúng đắn về số dư tại ngày 01/01/2018 cũng như ảnh hưởng của các số liệu này tới các chỉ tiêu trong báo cáo hợp nhất 6 tháng 2018.


OCH - CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - Ngoài những ý kiến ngoại trừ tại Công ty mẹ OCH, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty con IOC khi công ty này có các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế lớn.


GMD - CTCP Gemadept - Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/9/2018.


HSL - CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La - Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).


ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được 1,5 cổ phiếu mới).


HCC - CTCP Bê tông Hòa Cầm – Intimex - Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10/2018.


YEG - Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức tối đa 100% của YEG.


PGV - Tổng CTCP Phát điện 3 - 7 tháng năm 2018, lũy kế doanh thu Genco 3 tăng hơn 2,5% so với cùng kỳ lên 23.228 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế sản xuất điện lũy kế 7 tháng so với cùng kỳ lại giảm mạnh hơn 50% xuống còn 1.327 tỷ đồng.


Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông


GEX - Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam – Gelex - CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital), cổ đông lớn đã bán ra 12,8 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 24/8. Sau giao dịch, MB Capital đã giảm sở hữu tại GEX từ hơn 21,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,38% xuống còn 9,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,23% và không còn là cổ đông lớn của GEX.


BCG - CTCP Bamboo Capital - Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 800.000 cổ phiếu BCG trong ngày 31/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Nam đã nâng sở hữu tại BCG lên hơn 8,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,57%.


SBT - CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Giám đốc Tài chính – Kế toán đã mua vào 900.000 cổ phiếu SBT từ ngày 28/8 đến 31/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thủy Tiên đã nâng sở hữu tại SBT lên hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,18%.


DLD - CTCP Du lịch Đắk Lắk - Ông Phạm Thiện Long, cổ đông lớn đã bán 900.000 cp DLD vào ngày 27/08, giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,57% xuống còn 1,9%, đồng nghĩa với việc không còn là cổ đông lớn của DLD. Cùng ngày, một nhà đầu tư cá nhân là ông Phạm Hữu Bắc mua vào đúng lượng cổ phiếu trên.


TVP - CTCP Dược phẩm TV.Pharm - CTCP Dược Aikya đã mua thành công hơn 6,7 triệu cổ phiếu TVP vào ngày 28/08/2018, giá trị giao dịch ước tính đạt 167,7 tỷ đồng.


Giao dịch cổ phiếu của cổ đông


PCT - CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long - Tổng CTCP Vận tải Dầu khí, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 5,2 triệu cổ phiếu PCT sở hữu, tỷ lệ 22,63%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 05/9 đến 28/9 theo phương thức thỏa thuận.


LHG - CTCP Long Hậu - Ông Lê Mạnh Thường, Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu LHG từ ngày 07/9 đến 03/10 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thường sẽ nâng sở hữu tại LHG lên hơn 1,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,02%.


VNE - Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS), tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,14 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 1,26%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.


Trần Dũng


Theo InfoNet/HNX&HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/9

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.


Lich su kien va tin van chung khoan ngay 5/9


Tong hop toan bo tin van noi bat lien quan den doanh nghiep niem yet tren hai san chung khoan.


Tin doanh nghiep


ROS - CTCP Xay dung FLC Faros - Ngay 31/8, HDQT da co quyet dinh gop von 100%, tri gia 380 ty dong thanh lap Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Bright Future. Ngoai ra, ROS cung gop 100% von, tri gia 290 ty dong thanh lap Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Eden Garden.


CMG - CTCP Tap doan Cong nghe CMC - Ngay 17/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 18/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang tien mat theo ty le 8%, thanh toan bat dau tu ngay 28/9/2018, co tuc duoc tra bang co phieu theo ty le 7% (co dong so huu 100 co phieu duoc nhan 7 co phieu moi), tuong duong CMG se phat hanh them hon 4,71 trieu co phieu moi.


JVC - CTCP Thiet bi Y te Viet Nhat - Vao ngay 30/08/2018, HDQT da quyet dinh mien nhiem chuc danh Tong Giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat doi voi ong Ngo Thanh Son ke tu ngay 31/08/2018. Theo do, ba Vu Thi Thuy Hang se thay the vi tri cua ong Son.


FMC - CTCP Thuc pham Sao Ta - Trong thang 8, FMC che bien duoc 1.607 tan tom thanh pham cac loai, giam gan 14% so muc 1.867 tan cua cung ky nam truoc. Theo FMC, nhin chung viec nuoi tom dat ket qua kha quan nhu mong doi ve san luong, cung so ao nhung san luong nam nay tang hon 10%.


PTC - CTCP Dau tu va Xay dung Buu dien - Sau soat xet PTC ghi nhan muc lo tang tu 4 ty dong len hon 7 ty dong, nang loi nhuan sau thue chua phan phoi ghi am hon 21 ty dong. Ben canh do, don vi kiem toan tu choi dua ra ket luan do khong the kiem tra duoc tinh dung dan ve so du tai ngay 01/01/2018 cung nhu anh huong cua cac so lieu nay toi cac chi tieu trong bao cao hop nhat 6 thang 2018.


OCH - CTCP Khach san va Dich vu Dai Duong - Ngoai nhung y kien ngoai tru tai Cong ty me OCH, kiem toan vien da dua ra y kien nghi ngo ve kha nang hoat dong lien tuc cua cong ty con IOC khi cong ty nay co cac khoan no phai tra ngan han vuot qua tai san ngan han va lo luy ke lon.


GMD - CTCP Gemadept - Ngay 17/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 18/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang tien mat theo ty le 15%, thanh toan bat dau tu ngay 28/9/2018.


HSL - CTCP Che bien Nong san Hong Ha Son La - Ngay 19/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2016 va 2017, ngay dang ky cuoi cung la 20/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang co phieu theo ty le 4:1 (co dong so huu 4 co phieu duoc nhan 1 co phieu moi).


ACB - Ngan hang TMCP A Chau - Ngay 06/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 07/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang co phieu theo ty le 15% (co dong so huu 10 co phieu duoc 1,5 co phieu moi).


HCC - CTCP Be tong Hoa Cam – Intimex - Ngay 19/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 20/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang tien mat theo ty le 30%, thanh toan bat dau tu ngay 18/10/2018.


YEG - Cong ty co phan Tap doan Yeah1 - Uy ban Chung khoan Nha nuoc da co cong van chap thuan ve viec thay doi ty le so huu nuoc ngoai len muc toi da 100% cua YEG.


PGV - Tong CTCP Phat dien 3 - 7 thang nam 2018, luy ke doanh thu Genco 3 tang hon 2,5% so voi cung ky len 23.228 ty dong. Tuy nhien loi nhuan truoc thue san xuat dien luy ke 7 thang so voi cung ky lai giam manh hon 50% xuong con 1.327 ty dong.


Ket qua giao dich co phieu cua co dong


GEX - Tong CTCP Thiet bi Dien Viet Nam – Gelex - CTCP Quan ly quy Dau tu MB (MB Capital), co dong lon da ban ra 12,8 trieu co phieu GEX trong ngay 24/8. Sau giao dich, MB Capital da giam so huu tai GEX tu hon 21,87 trieu co phieu, ty le 5,38% xuong con 9,07 trieu co phieu, ty le 2,23% va khong con la co dong lon cua GEX.


BCG - CTCP Bamboo Capital - Ong Nguyen Ho Nam, Chu tich HDQT da mua vao 800.000 co phieu BCG trong ngay 31/8 theo phuong thuc khop lenh va thoa thuan. Sau giao dich, ong Nam da nang so huu tai BCG len hon 8,17 trieu co phieu, ty le 7,57%.


SBT - CTCP Thanh Thanh Cong – Bien Hoa - Ba Nguyen Thi Thuy Tien, Giam doc Tai chinh – Ke toan da mua vao 900.000 co phieu SBT tu ngay 28/8 den 31/8 theo phuong thuc khop lenh. Sau giao dich, ba Thuy Tien da nang so huu tai SBT len hon 1 trieu co phieu, ty le 0,18%.


DLD - CTCP Du lich Dak Lak - Ong Pham Thien Long, co dong lon da ban 900.000 cp DLD vao ngay 27/08, giam ty le so huu tu 11,57% xuong con 1,9%, dong nghia voi viec khong con la co dong lon cua DLD. Cung ngay, mot nha dau tu ca nhan la ong Pham Huu Bac mua vao dung luong co phieu tren.


TVP - CTCP Duoc pham TV.Pharm - CTCP Duoc Aikya da mua thanh cong hon 6,7 trieu co phieu TVP vao ngay 28/08/2018, gia tri giao dich uoc tinh dat 167,7 ty dong.


Giao dich co phieu cua co dong


PCT - CTCP Dich vu Van tai Dau khi Cuu Long - Tong CTCP Van tai Dau khi, co dong lon dang ky ban thoai von toan bo hon 5,2 trieu co phieu PCT so huu, ty le 22,63%. Giao dich du kien thuc hien tu ngay 05/9 den 28/9 theo phuong thuc thoa thuan.


LHG - CTCP Long Hau - Ong Le Manh Thuong, Thanh vien HDQT dang ky mua vao 1 trieu co phieu LHG tu ngay 07/9 den 03/10 theo phuong thuc khop lenh va thoa thuan. Du kien giao dich thanh cong, ong Thuong se nang so huu tai LHG len hon 1,01 trieu co phieu, ty le 2,02%.


VNE - Tong CTCP Xay dung dien Viet Nam - CTCP Chung khoan Ngan hang Vietcombank (VCBS), to chuc co lien quan den ong Le Manh Hung, Thanh vien HDQT dang ky ban thoai von toan bo hon 1,14 trieu co phieu VNE so huu, ty le 1,26%. Giao dich du kien thuc hien tu ngay 06/9 den 05/10 theo phuong thuc thoa thuan va khop lenh.


Tran Dung


Theo InfoNet/HNX&HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000