Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Quân khu Hai vừa triển khai các quyết định của cấp trên về điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Hai đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu.


Thực hiện quyết định điều động của trên, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu về nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.


Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao giữa Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu với đồng chí Chính ủy Quân khu.


Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu khẳng định đồng chí Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu đã có thời gian công tác tại Quân khu Hai, trên nhiều cương vị, chức trách đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu; đồng thời mong muốn trên cương vị mới đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


* Liên quan đến công tác nhân sự Quân khu Hai, Sư đoàn 316 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Sư đoàn trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.


Theo quyết định của trên, Đại tá Vũ Kim Hà, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Đại tá Tô Quang Hanh, Trưởng phòng Quân huấn Quân khu nay giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa hai đồng chí và đóng góp các ý kiến giải trình, bổ sung đối với một số nhiệm vụ được bàn giao trong biên bản.


Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chúc mừng hai đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm và yêu cầu, trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị mới vững mạnh toàn diện; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.


PV


Theo Nhịp sống kinh tế/Theo VGP


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

Quân khu Hai vừa triển khai các quyết định của cấp trên về điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp.


Dieu dong, bo nhiem nhan su Quan doi


Quan khu Hai vua trien khai cac quyet dinh cua cap tren ve dieu dong, bo nhiem can bo cao cap.


Duoi su chu tri cua Thieu tuong Trinh Van Quyet, Bi thu Dang uy, Chinh uy Quan khu, Dang uy, Bo Tu lenh Quan khu Hai da to chuc Hoi nghi ban giao nhiem vu Pho Chinh uy Quan khu.


Thuc hien quyet dinh dieu dong cua tren, Thieu tuong Pham Duc Duyen, Pho Chinh uy Quan khu ve nhan cong tac tai co quan Uy ban Kiem tra Quan uy Trung uong, Bo Quoc phong.


Hoi nghi da thong qua bien ban ban giao giua Thieu tuong Pham Duc Duyen, Pho Chinh uy Quan khu voi dong chi Chinh uy Quan khu.


Phat bieu tai hoi nghi, Thieu tuong Trinh Van Quyet, Chinh uy Quan khu khang dinh dong chi Pham Duc Duyen, Pho Chinh uy Quan khu da co thoi gian cong tac tai Quan khu Hai, tren nhieu cuong vi, chuc trach da hoan thanh xuat sac moi nhiem vu, gop phan quan trong trong xay dung luc luong vu trang Quan khu; dong thoi mong muon tren cuong vi moi dong chi luon hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao.


* Lien quan den cong tac nhan su Quan khu Hai, Su doan 316 to chuc Hoi nghi ban giao nhiem vu Su doan truong. Thieu tuong Nguyen Hong Thai, Pho Tu lenh, Tham muu truong Quan khu du, chi dao hoi nghi.


Theo quyet dinh cua tren, Dai ta Vu Kim Ha, Su doan truong Su doan 316 duoc dieu dong, bo nhiem giu chuc vu Chi huy truong Bo Chi huy Quan su tinh Lao Cai va Dai ta To Quang Hanh, Truong phong Quan huan Quan khu nay giu chuc vu Su doan truong Su doan 316.


Tai hoi nghi, cac dai bieu da thong qua bien ban ban giao nhiem vu giua hai dong chi va dong gop cac y kien giai trinh, bo sung doi voi mot so nhiem vu duoc ban giao trong bien ban.


Phat bieu tai hoi nghi ban giao, Thieu tuong Nguyen Hong Thai chuc mung hai dong chi da duoc dieu dong, bo nhiem va yeu cau, tren cuong vi moi se tiep tuc phat huy nang luc, kinh nghiem trong cong tac lanh dao, chi dao xay dung co quan, don vi moi vung manh toan dien; doan ket cung tap the lanh dao, chi dao, to chuc thuc hien thang loi cac nhiem vu duoc giao./.


PV


Theo Nhip song kinh te/Theo VGP


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000