Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đến tháng 8.2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh thông tin con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng.
Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) chây ỳ chi trả tiền BHXH, cơ quan này đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra chuyên ngành đột xuất trong thời gian tới. Trường hợp phát hiện DN cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), BHXH sẽ cương quyết chuyển cơ quan công an thụ lý, truy cứu trước pháp luật.


Hứa nhiều, nhưng không thực hiện


Theo lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh, đến tháng 8.2018, số nợ BHXH từ 859 đơn vị, DN trên địa bàn có số dư trên 151 tỉ đồng. Con số báo nợ ngày một nhiều và số lượng DN nợ kéo dài trên 3 tháng, chiếm tỉ trọng nợ lớn đang gây khó khăn đến công tác thu nợ của cơ quan này. Không ngạc nhiên khi đứng đầu số nợ dai dẳng, có dấu hiệu chây ỳ là những DN được truyền thông liên tục nhắc đến, như: Cty CP may Quảng Ninh (nợ kéo dài 26 tháng với số tiền gần 9,7 tỉ đồng); Cty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn (số nợ gần 9,4 tỉ đồng kéo dài 94 tháng) và Cty CP sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines có số nợ trên 5,5 tỉ đồng trong hơn 54 tháng.


Những DN trên khiến các cơ quan ban ngành và BHXH tốn nhiều công sức đi vận động, thuyết phục nhằm giảm thiểu tình trạng nợ đọng, để NLĐ được hưởng chế độ lương hưu, phụ cấp, chi trả khám chữa bệnh và đáp ứng những quyền lợi chính đáng của họ. Tuy nhiên, thời gian qua, các DN nêu trên liên tục hứa nhưng chẳng chuyển biến gì khiến cơ quan chức năng và NLĐ mất dần lòng tin. Ngoài việc cam kết chi trả đầy đủ tiền nợ lương cho NLĐ, DN còn cam kết sớm thanh toán chế độ ốm đau, thai sản cho CNNLĐ, giảm thiểu nợ, không để phát sinh thêm nợ mới. Không chỉ phớt lờ những cam kết, tình cảnh hiện nay cho thấy các khoản nợ của họ ngày càng phình to, có biểu hiện chây ỳ, khất lần việc thanh toán BHXH. Việc nợ đọng BHXH của họ đã gây ảnh hưởng đến quỹ BHXH, BHYT, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm và vi phạm quyền lợi của NLĐ. “Thậm chí tại một số nơi đã dẫn đến mất trật tự, an toàn xã hội và nguy cơ DN rơi vào tình trạng nợ khó thu, gây thiệt hại cho NLĐ” - đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh nêu thực trạng.


Đưa đơn vị trốn đóng bảo hiểm ra pháp luật


Mới đây, trong tháng 8, BHXH Quảng Ninh phối hợp với LĐLĐ, Sở LĐTBXH, Công an, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã buổi tiếp xúc với những DN đứng đầu về nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Theo ông Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh: Chúng tôi cho mời gần 30 DN chiếm số nợ lớn nhất (56,2 tỉ đồng) đến làm việc cùng các ngành chức năng nhằm thông báo về quá trình thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, những vi phạm để DN nắm rõ hơn trước khi đoàn thanh tra đến từng đơn vị làm việc. “Chúng tôi đã thống nhất cụ thể các cơ quan liên ngành là sớm hình thành các nhóm xuống từng đơn vị trong số 30 DN nêu trên thực hiện công tác thanh tra” - ông Tuấn bày tỏ cương quyết với các DN nợ dai dẳng.


Một động thái mạnh mẽ hơn được ông Vũ Xuân Hiển - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Cơ quan này sẽ chuyển cơ quan Công an xử lý hình sự các DN, đối tượng cố tình chây ỳ, trốn đóng BHXH đối với NLĐ theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực từ 1.1.2018. “Tuy chưa phải là địa phương có số nợ BHXH lớn so với toàn quốc, nhưng DN nợ BHXH kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ và về lâu dài sẽ tác động xấu đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” - ông Hiển nêu quan ngại.


Theo Trần Ngọc Duy


Lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

Đến tháng 8.2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh thông tin con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng.


Hang tram doanh nghiep no BHXH o Quang Ninh: Chuyen co quan phap luat cac truong hop tron dong bao hiem


Den thang 8.2018, co quan Bao hiem xa hoi (BHXH) tinh Quang Ninh thong tin con so no dong tien BHXH len den 151 ti dong.


Truoc tinh trang nhieu doanh nghiep (DN) chay y chi tra tien BHXH, co quan nay da co phuong an phoi hop voi cac co quan chuc nang tien hanh thanh tra chuyen nganh dot xuat trong thoi gian toi. Truong hop phat hien DN co tinh chay y, tron dong bao hiem cho nguoi lao dong (NLD), BHXH se cuong quyet chuyen co quan cong an thu ly, truy cuu truoc phap luat.


Hua nhieu, nhung khong thuc hien


Theo lanh dao co quan BHXH tinh Quang Ninh, den thang 8.2018, so no BHXH tu 859 don vi, DN tren dia ban co so du tren 151 ti dong. Con so bao no ngay mot nhieu va so luong DN no keo dai tren 3 thang, chiem ti trong no lon dang gay kho khan den cong tac thu no cua co quan nay. Khong ngac nhien khi dung dau so no dai dang, co dau hieu chay y la nhung DN duoc truyen thong lien tuc nhac den, nhu: Cty CP may Quang Ninh (no keo dai 26 thang voi so tien gan 9,7 ti dong); Cty CP san xuat vat lieu xay dung Kim Son (so no gan 9,4 ti dong keo dai 94 thang) va Cty CP sua chua tau bien Nosco - Vinalines co so no tren 5,5 ti dong trong hon 54 thang.


Nhung DN tren khien cac co quan ban nganh va BHXH ton nhieu cong suc di van dong, thuyet phuc nham giam thieu tinh trang no dong, de NLD duoc huong che do luong huu, phu cap, chi tra kham chua benh va dap ung nhung quyen loi chinh dang cua ho. Tuy nhien, thoi gian qua, cac DN neu tren lien tuc hua nhung chang chuyen bien gi khien co quan chuc nang va NLD mat dan long tin. Ngoai viec cam ket chi tra day du tien no luong cho NLD, DN con cam ket som thanh toan che do om dau, thai san cho CNNLD, giam thieu no, khong de phat sinh them no moi. Khong chi phot lo nhung cam ket, tinh canh hien nay cho thay cac khoan no cua ho ngay cang phinh to, co bieu hien chay y, khat lan viec thanh toan BHXH. Viec no dong BHXH cua ho da gay anh huong den quy BHXH, BHYT, chiem dung tien dong bao hiem va vi pham quyen loi cua NLD. “Tham chi tai mot so noi da dan den mat trat tu, an toan xa hoi va nguy co DN roi vao tinh trang no kho thu, gay thiet hai cho NLD” - dai dien LDLD tinh Quang Ninh neu thuc trang.


Dua don vi tron dong bao hiem ra phap luat


Moi day, trong thang 8, BHXH Quang Ninh phoi hop voi LDLD, So LDTBXH, Cong an, Cuc Thue tinh Quang Ninh da buoi tiep xuc voi nhung DN dung dau ve no BHXH, BHYT, BHTN tren dia ban. Theo ong Le Dinh Tuan - Pho Giam doc BHXH tinh Quang Ninh: Chung toi cho moi gan 30 DN chiem so no lon nhat (56,2 ti dong) den lam viec cung cac nganh chuc nang nham thong bao ve qua trinh thuc hien nghia vu dong bao hiem, nhung vi pham de DN nam ro hon truoc khi doan thanh tra den tung don vi lam viec. “Chung toi da thong nhat cu the cac co quan lien nganh la som hinh thanh cac nhom xuong tung don vi trong so 30 DN neu tren thuc hien cong tac thanh tra” - ong Tuan bay to cuong quyet voi cac DN no dai dang.


Mot dong thai manh me hon duoc ong Vu Xuan Hien - Giam doc BHXH tinh Quang Ninh - cho biet: Co quan nay se chuyen co quan Cong an xu ly hinh su cac DN, doi tuong co tinh chay y, tron dong BHXH doi voi NLD theo Bo luat Hinh su (sua doi) co hieu luc tu 1.1.2018. “Tuy chua phai la dia phuong co so no BHXH lon so voi toan quoc, nhung DN no BHXH keo dai anh huong den quyen loi cua NLD va ve lau dai se tac dong xau den cong tac an sinh xa hoi tren dia ban tinh Quang Ninh” - ong Hien neu quan ngai.


Theo Tran Ngoc Duy


Lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000