Vietcombank khó phát hành riêng lẻ 10% trong năm nay

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lý do RongViet Securities đưa ra là giá cổ phiếu VCB không hấp dẫn trong ngành cũng như cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.
Vietcombank khó phát hành riêng lẻ 10% trong năm nay

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (RongViet Securities) vừa có báo cáo về hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB).


Báo cáo cho biết VCB hy vọng có thể sớm hoàn tất kế hoạch phát hành trong quý III năm nay. Tuy nhiên, ở mức giá trung bình khoảng 60.000 đồng/cp trong thời gian gần đây, cổ phiếu VCB đang giao dịch với mức P/B 2018 khoảng 3,6x, không thực sự hấp dẫn so với P/B của các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt khác.


Bên cạnh đó, người mua cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Hai yếu tố này khiến thương vụ phát hành riêng lẻ không thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tài chính. Do vậy, RongViet Securities cho rằng xác suất để VCB có thể phát hành được toàn bộ 10% vốn này trong năm 2018 là rất thấp.


Vietcombank cho biết sẽ tập trung nhiều vào chất lượng tín dụng hơn là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong năm 2018. Ngân hàng duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào khoảng 15% cho năm 2018. Vì vậy, báo cáo cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2018 của ngân hàng này sẽ tùy thuộc vào khả năng tăng vốn cấp 1.


Ở kịch bản cơ sở, RongViet Securities dự báo tăng trưởng tín dụng vào khoảng 16% trong năm 2018, hàm ý rằng tăng trưởng tín dụng cho nửa cuối năm sẽ thêm khoảng hơn 5 điểm %. Dư nợ cho vay bán lẻ đã tăng trưởng mạnh so với các phân khúc khác. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng dư nợ bán lẻ đạt 20%, gần gấp đôi mức tăng trưởng của toàn bộ danh mục cho vay.


Báo cáo kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ NIM có thể tăng nhẹ. Thu nhập lãi thuần theo đó sẽ đóng góp 75% trong tổng thu nhập hoạt động (TNHĐ) nhưng giảm nhẹ 8% so với kết quả 6 tháng đầu năm.


Theo kế hoạch đầu năm, Vietcombank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại MBBank và Eximbank xuống dưới 5% và thoái vốn toàn bộ OCB trong năm nay. Vietcombank đã thoái vốn hầu hết cổ phiếu OCB và 1/3 số lượng cổ phiếu Vietnam Airlines (HVN).


Còn lại 1,5 triệu cổ phiếu OCB sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, giá chào bán sẽ là 18.876 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 27% so với mức giá đấu trung bình thành công trong nửa đầu năm. Với mức giá chào bán đó, giá trị sổ sách của OCB tính theo quý gần nhất ở mức 1,3x, thấp hơn 30% so với trung bình của các ngân hàng niêm yết. Do đó, báo cáo đánh giá việc thoái vốn sẽ thành công. Mặc dù vậy, số lượng cổ phiếu OCB dự kiến bán trong tháng 9 khá thấp nên đóng góp vào thu nhập của VCB là không đáng kể. VCB sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thoái vốn khỏi EIB và MBB.


Vì vậy, RongViet Securities không dựa vào yếu tố này để dự báo lợi nhuận của VCB trong nửa cuối năm khi mà thu nhập từ dịch vụ, các hoạt động liên quan đến khối nguồn vốn và hoàn nhập dự phòng sẽ tiếp tục là nguồn thu nhập chính. Trong cả năm 2018, lợi nhuận sau thuế ước tính là 11.700 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ. EPS tương ứng 2.749 đồng.


Theo Anh Thư


NDH.VN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietcombank khó phát hành riêng lẻ 10% trong năm nay

Lý do RongViet Securities đưa ra là giá cổ phiếu VCB không hấp dẫn trong ngành cũng như cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.


Vietcombank kho phat hanh rieng le 10% trong nam nay


Ly do RongViet Securities dua ra la gia co phieu VCB khong hap dan trong nganh cung nhu co phieu bi han che chuyen nhuong trong mot nam.


Cong ty co phan Chung khoan Rong Viet (RongViet Securities) vua co bao cao ve hoat dong kinh doanh trong nhung thang cuoi nam cua Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank - Ma: VCB).


Bao cao cho biet VCB hy vong co the som hoan tat ke hoach phat hanh trong quy III nam nay. Tuy nhien, o muc gia trung binh khoang 60.000 dong/cp trong thoi gian gan day, co phieu VCB dang giao dich voi muc P/B 2018 khoang 3,6x, khong thuc su hap dan so voi P/B cua cac ngan hang co chat luong tai san tot khac.


Ben canh do, nguoi mua co phieu se bi han che chuyen nhuong trong mot nam. Hai yeu to nay khien thuong vu phat hanh rieng le khong that su hap dan doi voi cac nha dau tu tai chinh. Do vay, RongViet Securities cho rang xac suat de VCB co the phat hanh duoc toan bo 10% von nay trong nam 2018 la rat thap.


Vietcombank cho biet se tap trung nhieu vao chat luong tin dung hon la thuc day tang truong tin dung trong nam 2018. Ngan hang duy tri muc tieu tang truong tin dung vao khoang 15% cho nam 2018. Vi vay, bao cao cho rang tang truong tin dung nam 2018 cua ngan hang nay se tuy thuoc vao kha nang tang von cap 1.


O kich ban co so, RongViet Securities du bao tang truong tin dung vao khoang 16% trong nam 2018, ham y rang tang truong tin dung cho nua cuoi nam se them khoang hon 5 diem %. Du no cho vay ban le da tang truong manh so voi cac phan khuc khac. Trong 6 thang dau nam, tang truong du no ban le dat 20%, gan gap doi muc tang truong cua toan bo danh muc cho vay.


Bao cao ky vong da tang truong se tiep tuc tang trong nua cuoi nam nay, ty le NIM co the tang nhe. Thu nhap lai thuan theo do se dong gop 75% trong tong thu nhap hoat dong (TNHD) nhung giam nhe 8% so voi ket qua 6 thang dau nam.


Theo ke hoach dau nam, Vietcombank se giam ty le so huu tai MBBank va Eximbank xuong duoi 5% va thoai von toan bo OCB trong nam nay. Vietcombank da thoai von hau het co phieu OCB va 1/3 so luong co phieu Vietnam Airlines (HVN).


Con lai 1,5 trieu co phieu OCB se duoc ban dau gia vao dau thang 9. Tuy nhien, gia chao ban se la 18.876 dong/co phieu, thap hon 27% so voi muc gia dau trung binh thanh cong trong nua dau nam. Voi muc gia chao ban do, gia tri so sach cua OCB tinh theo quy gan nhat o muc 1,3x, thap hon 30% so voi trung binh cua cac ngan hang niem yet. Do do, bao cao danh gia viec thoai von se thanh cong. Mac du vay, so luong co phieu OCB du kien ban trong thang 9 kha thap nen dong gop vao thu nhap cua VCB la khong dang ke. VCB se phai mat nhieu thoi gian hon de thoai von khoi EIB va MBB.


Vi vay, RongViet Securities khong dua vao yeu to nay de du bao loi nhuan cua VCB trong nua cuoi nam khi ma thu nhap tu dich vu, cac hoat dong lien quan den khoi nguon von va hoan nhap du phong se tiep tuc la nguon thu nhap chinh. Trong ca nam 2018, loi nhuan sau thue uoc tinh la 11.700 ty dong, tang 29% cung ky. EPS tuong ung 2.749 dong.


Theo Anh Thu


NDH.VN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000