PCT giảm 32% kể từ đầu năm, PVTrans vẫn muốn thoái hết toàn bộ 5,2 triệu cổ phần tại Vận tải Dầu khí Cửu Long

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 28/9/2018.
PCT giảm 32% kể từ đầu năm, PVTrans vẫn muốn thoái hết toàn bộ 5,2 triệu cổ phần tại Vận tải Dầu khí Cửu Long

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã chứng khoán PVT) vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 5,2 triệu cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long, tương ứng 22,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.


Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 28/9/2018. Hiện chưa có thông tin phía đối tác đăng ký mua vào.


Giữa PVTrans và Vận tải Dầu khí Cửu Long còn có mối liên quan khi ông Nguyễn Bá Nghị, Chủ tịch HĐQT của PCT và ông Lê Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT của PCT là người đại diện cho phần vốn góp của PVTrans tại công ty niêm yết.


Vận tải Dầu khí Cửu Long vừa trải qua kỳ kinh doanh nửa đầu năm 2018 không khả quan khi doanh thu thuần giảm 49% so với cùng kỳ, còn hơn 106,6 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lỗ hơn 25,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 1,65 tỷ đồng.


Lý giải nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận giảm sút, PCT cho rằng công ty đang tiến hành tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh, trong đó thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả để triển khai các hoạt động kinh doanh mới nên doanh thu giảm sút. Đồng thời nửa đầu năm 2018 hoạt động kinh doanh vận tải bằng tàu thủy và sà lan gặp khó do mưa bão…


Trên thị trường, giá cổ phiếu PCT cũng đã giảm 32% từ đầu năm 2018 đến nay, từ vùng giá 9.500 đồng/cổ phiếu xuống mức 6.500 đồng/cổ phiếu như hiện nay.


Diễn biến giá cổ phiếu PCT trong 1 năm gần đây.
Trần Hân


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PCT giảm 32% kể từ đầu năm, PVTrans vẫn muốn thoái hết toàn bộ 5,2 triệu cổ phần tại Vận tải Dầu khí Cửu Long

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 28/9/2018.


PCT giam 32% ke tu dau nam, PVTrans van muon thoai het toan bo 5,2 trieu co phan tai Van tai Dau khi Cuu Long


Giao dich du kien thuc hien theo phuong thuc thoa thuan tu 5/9 den 28/9/2018.


Tong CTCP Van tai Dau khi (PVTrans – ma chung khoan PVT) vua thong bao dang ky ban toan bo hon 5,2 trieu co phieu PCT cua CTCP Van tai Dau khi Cuu Long, tuong ung 22,63% tong so co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh.


Giao dich du kien thuc hien theo phuong thuc thoa thuan tu 5/9 den 28/9/2018. Hien chua co thong tin phia doi tac dang ky mua vao.


Giua PVTrans va Van tai Dau khi Cuu Long con co moi lien quan khi ong Nguyen Ba Nghi, Chu tich HDQT cua PCT va ong Le Thanh Son, Uy vien HDQT cua PCT la nguoi dai dien cho phan von gop cua PVTrans tai cong ty niem yet.


Van tai Dau khi Cuu Long vua trai qua ky kinh doanh nua dau nam 2018 khong kha quan khi doanh thu thuan giam 49% so voi cung ky, con hon 106,6 ty dong, dong thoi ghi nhan lo hon 25,8 ty dong, trong khi cung ky lai sau thue hon 1,65 ty dong.


Ly giai nguyen nhan doanh thu va loi nhuan giam sut, PCT cho rang cong ty dang tien hanh tai cau truc cac hoat dong kinh doanh, trong do thu hep cac hoat dong kinh doanh khong hieu qua de trien khai cac hoat dong kinh doanh moi nen doanh thu giam sut. Dong thoi nua dau nam 2018 hoat dong kinh doanh van tai bang tau thuy va sa lan gap kho do mua bao…


Tren thi truong, gia co phieu PCT cung da giam 32% tu dau nam 2018 den nay, tu vung gia 9.500 dong/co phieu xuong muc 6.500 dong/co phieu nhu hien nay.


Dien bien gia co phieu PCT trong 1 nam gan day.
Tran Han


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000