Đi xe máy vào đường cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo Nghị định 46/2016, điều khiển phương tiện không được phép đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng.
Đi xe máy vào đường cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại các Điều 6,7,8,9 và 10 của Nghị định 46 /2016, trong đó, Khoản 5 Điều 6 về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy quy định: Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( GPLX ) từ 1 - 3 tháng; nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng.


Khoản 5, Điều 7 xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là xe) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định, phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Đồng thời tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 - 3 tháng.


Khoản 6: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định. Đồng thời tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 - 3 tháng.


Khoản 7: Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h, máy kéo đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Nếu gây tai nạn giao thông hoặc thực hiện hành vi quy bị tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 - 4 tháng.


Khoản 5, Điều 8 về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.


Khoản 3, Điều 9 về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.


Khoản 4, Điều 10 về xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.


Ông Nguyễn Quốc Tùng, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc cho rằng, hiện nay tình trạng người đi xe không được phép đi vào đường cao tốc hay dừng đỗ, trên đường cao tốc diễn ra phổ biến. Hành vi này hết sức nguy hiểm đến ATGT. Còn hành vi xe khách dừng, đón trả khách là hành vi cố tình của lái xe và phải xử phạt thật nặng. “Việc tăng nặng mức xử phạt là cần thiết đảm bảo tính răn đe, giúp hạn chế tối đa tai nạn giao thông trên đường cao tốc”, ông Tùng nói.


Theo Trần Duy


Báo giao thông


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đi xe máy vào đường cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Nghị định 46/2016, điều khiển phương tiện không được phép đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng.


Di xe may vao duong cao toc bi phat bao nhieu tien?


Theo Nghi dinh 46/2016, dieu khien phuong tien khong duoc phep di vao duong cao toc se bi phat toi 7 trieu dong.


Theo quy dinh tai cac Dieu 6,7,8,9 va 10 cua Nghi dinh 46 /2016, trong do, Khoan 5 Dieu 6 ve xu phat nguoi dieu khien, nguoi ngoi tren xe mo to, xe gan may (ke ca xe may dien), cac loai xe tuong tu xe mo to va cac loai xe tuong tu xe gan may quy dinh: Phat tien tu 500.000 - 1 trieu dong doi voi nguoi dieu khien xe di vao duong cao toc, tru xe phuc vu viec quan ly, bao tri duong cao toc. Dong thoi tuoc quyen su dung Giay phep lai xe ( GPLX ) tu 1 - 3 thang; neu gay tai nan giao thong thi bi tuoc quyen su dung GPLX tu 2 - 4 thang.


Khoan 5, Dieu 7 xu phat nguoi dieu khien may keo, xe may chuyen dung (sau day goi chung la xe) vi pham quy tac giao thong duong bo quy dinh, phat tien tu 400.000 - 600.000 dong doi voi hanh vi khong tuan thu cac quy dinh khi vao hoac ra duong cao toc; dieu khien xe chay o lan dung xe khan cap hoac phan le duong cua duong cao toc; quay dau xe, lui xe tren duong cao toc; chuyen lan duong khong dung noi cho phep hoac khong co tin hieu bao truoc khi chay tren duong cao toc; khong tuan thu quy dinh ve khoang cach an toan doi voi xe chay lien truoc khi chay tren duong cao toc. Dong thoi tuoc quyen su dung GPLX (khi dieu khien may keo), chung chi boi duong kien thuc phap luat ve giao thong duong bo (khi dieu khien xe may chuyen dung) tu 1 - 3 thang.


Khoan 6: Phat tien tu 2 - 3 trieu dong doi voi hanh vi khong tuan thu cac quy dinh ve dung xe, do xe tren duong cao toc; khi dung xe, do xe tren duong cao toc khong dat ngay bien bao hieu nguy hiem theo quy dinh. Dong thoi tuoc quyen su dung GPLX (khi dieu khien may keo), chung chi boi duong kien thuc phap luat ve giao thong duong bo (khi dieu khien xe may chuyen dung) tu 1 - 3 thang.


Khoan 7: Phat tien tu 5 - 7 trieu dong doi voi hanh vi dieu khien xe may chuyen dung co toc do thiet ke nho hon 70 km/h, may keo di vao duong cao toc, tru phuong tien, thiet bi phuc vu viec quan ly, bao tri duong cao toc. Neu gay tai nan giao thong hoac thuc hien hanh vi quy bi tuoc quyen su dung GPLX (khi dieu khien may keo), chung chi boi duong kien thuc phap luat ve giao thong duong bo (khi dieu khien xe may chuyen dung) tu 2 - 4 thang.


Khoan 5, Dieu 8 ve xu phat nguoi dieu khien, nguoi ngoi tren xe dap, xe dap may, nguoi dieu khien xe tho so khac vi pham quy tac giao thong duong bo quy dinh: Phat tien tu 400.000 - 600.000 dong doi voi nguoi dieu khien xe di vao duong cao toc, tru phuong tien phuc vu viec quan ly, bao tri duong cao toc.


Khoan 3, Dieu 9 ve xu phat nguoi di bo vi pham quy tac giao thong duong bo quy dinh: Phat tien tu 100.000 - 200.000 dong doi voi nguoi di bo di vao duong cao toc, tru nguoi phuc vu viec quan ly, bao tri duong cao toc.


Khoan 4, Dieu 10 ve xu phat nguoi dieu khien, dan dat suc vat, dieu khien xe suc vat keo vi pham quy tac giao thong duong bo quy dinh: Phat tien tu 400.000 - 600.000 dong doi voi nguoi dieu khien, dan dat suc vat, dieu khien xe suc vat keo di vao duong cao toc trai quy dinh.


Ong Nguyen Quoc Tung, Cuc truong Cuc Quan ly duong bo cao toc cho rang, hien nay tinh trang nguoi di xe khong duoc phep di vao duong cao toc hay dung do, tren duong cao toc dien ra pho bien. Hanh vi nay het suc nguy hiem den ATGT. Con hanh vi xe khach dung, don tra khach la hanh vi co tinh cua lai xe va phai xu phat that nang. “Viec tang nang muc xu phat la can thiet dam bao tinh ran de, giup han che toi da tai nan giao thong tren duong cao toc”, ong Tung noi.


Theo Tran Duy


Bao giao thong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000