Cổ phiếu mãi giao dịch dưới mệnh giá, Licogi 16 quyết định mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mục đích mua vào để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
Cổ phiếu mãi giao dịch dưới mệnh giá, Licogi 16 quyết định mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) vừa công cố bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.


Theo đó Licogi 16 dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông. Hiện tại Licogi 16 đang có 338 cổ phiếu quỹ.


Nguồn vốn mua vào lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/9 đến 13/10/2018.


Giá mua vào được xác định theo nguyên tắc "Giá đặt mua <= Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)". Khối lượng đặt mua hàng ngày tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.


Hiện tại trên thị trường cổ phiếu LCG đang giao dịch dưới mệnh giá gần một năm nay, hiện ở mức xấp xỉ 9.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, Licogi 16 sẽ chi khoảng 18,8 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ này.


Diễn biến giá cổ phiếu LCG trong 1 năm gần đây.
Trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018 thể hiện, tính đến 30/6/2018 Licogi 16 còn hơn 119 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Ngoài ra còn hơn 93 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 140 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.417 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng.


Ngày 27/8 vừa qua là ngày giao dịch không hưởng quyền để Licogi 16 đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7%.Nam Sơn


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cổ phiếu mãi giao dịch dưới mệnh giá, Licogi 16 quyết định mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

Mục đích mua vào để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.


Co phieu mai giao dich duoi menh gia, Licogi 16 quyet dinh mua 2 trieu co phieu quy


Muc dich mua vao de giam so luong co phieu dang luu hanh, gia tang gia tri cho co dong.


CTCP Licogi 16 (ma chung khoan LCG) vua cong co bo thong tin ve viec mua lai co phieu lam co phieu quy.


Theo do Licogi 16 du kien mua 2 trieu co phieu lam co phieu quy de giam luong co phieu dang luu hanh, gia tang gia tri cho co dong. Hien tai Licogi 16 dang co 338 co phieu quy.


Nguon von mua vao lay tu quy dau tu phat trien. Thoi gian giao dich du kien tu 14/9 den 13/10/2018.


Gia mua vao duoc xac dinh theo nguyen tac "Gia dat mua <= Gia tham chieu + (Gia tham chieu * 50% Bien do dao dong gia co phieu)". Khoi luong dat mua hang ngay toi thieu 3% va toi da 10% khoi luong giao dich da dang ky.


Hien tai tren thi truong co phieu LCG dang giao dich duoi menh gia gan mot nam nay, hien o muc xap xi 9.400 dong/co phieu. Tam tinh theo gia nay, Licogi 16 se chi khoang 18,8 ty dong de mua so co phieu quy nay.


Dien bien gia co phieu LCG trong 1 nam gan day.
Tren bao cao tai chinh hop nhat soat xet 6 thang dau nam 2018 the hien, tinh den 30/6/2018 Licogi 16 con hon 119 ty dong trong quy dau tu phat trien. Ngoai ra con hon 93 ty dong thang du von co phan. Tong loi nhuan sau thue chua phan phoi hon 140 ty dong. Von chu so huu dat 1.417 ty dong trong do von gop chu so huu la 1.000 ty dong.


Ngay 27/8 vua qua la ngay giao dich khong huong quyen de Licogi 16 da chot danh sach co dong thuc hien chi tra co tuc nam 2017 bang tien ty le 7%.Nam Son


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000