3 điểm nhà đầu tư nhất định phải lưu ý nếu lao theo "sóng vàng" cổ phiếu SRA

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Có vẻ như SRA đang chuyển mình nhưng việc SRA sắp sửa "bỏ trứng vào một giỏ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ" hay giá cổ phiếu đã vượt quá xa giá trị sổ sách là điều nhà đầu tư cần tính đến trước khi lao theo "sóng vàng" cổ phiếu SRA.
3 điểm nhà đầu tư nhất định phải lưu ý nếu lao theo

Như vậy là chốt đến phiên cuối tuần qua, cổ phiếu SRA của Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã tăng hơn 6 lần chỉ trong hơn 1 tháng, từ ngưỡng 9.300 đồng lên 63.900 đồng/cổ phiếu. Mức tăng chóng mặt của SRA có thể coi là khá lạ, là "con sóng vàng" trên thị trường chứng khoán Việt. Phải thừa nhận rằng, những người đã may mắn ở trên "tàu" đang được hưởng lợi nhuận kếch xù từ sự biến động giá này.


Những phân tích của chúng tôi trong các bài viết trước đều cho thấy một số điểm nhấn đáng chú ý sau:


- Hoạt động kinh doanh có sự thay đổi đáng kể, về cả chiến lược kinh doanh lẫn kết quả bước đầu. Công ty cũng đã bổ sung hàng loạt ngành nghề kinh doanh mới liên quan dược, vật tư y tế…vào đăng ký kinh doanh.


- Công ty đã có kế hoạch kinh doanh tham vọng năm 2018 và điều này đã được Đại hội cổ đông thông qua. Kết quả kinh doanh đầy bất ngờ 6 tháng đầu năm 2018 chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lợi nhuận cả năm của SRA.


- SRA có kế hoạch tăng vốn "khủng" từ 20 tỷ đồng hiện tại lên 180 tỷ đồng tương ứng tăng 9 lần. Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua thêm 8 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp. 160 tỷ đồng thu về dự kiến sử dụng để đầu tư 3 dự án gồm: Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viên Đa khoa Tỉnh Phú Thọ; Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ và Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.


- Công ty dường như đã có sự "đồng thuận" nhất định trong bộ máy khi mà Đại hội cổ đông vừa qua, mọi vấn đề HĐQT đệ trình đều được thông qua với tỷ lệ 100%.


Tuy những điểm nhấn kể trên đều là những vấn đề nhà đầu tư có lý do để kỳ vọng nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý nhà đầu tư những điểm sau:


-Thứ nhất: Giá trị sổ sách tính trên mỗi cổ phần của SRA tại thời điểm 31/12/2017 là 13.605 đồng. Giá thị trường cổ phiếu SRA đang là 64.000 đồng. Sự cong vênh đáng kể giữa giá trị ghi sổ và giá thị trường này là điều "phi lý" khó hiểu của cổ phiếu SRA.


-Thứ hai: Nhìn vào cả 3 dự án lớn mà SRA dự kiến đầu tư nếu tăng vốn thành công có thể thấy, quanh đi quanh lại chỉ thấy một cái tên duy nhất nổi cộm lên: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khi tất cả trứng đang định dồn về một giỏ thì có lẽ, tiềm năng khai thác các dự án liên doanh, liên kết kể trên là một câu hỏi lớn.


-Thứ ba: Nếu so sánh với kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chuyên ngành vật tư y tế đang giao dịch cổ phiếu trên các sở giao dịch chứng khoán hiện hữu thì có vẻ như con số doanh thu, lợi nhuận mà SRA đưa ra có thể chỉ là con số mang tính chất thời điểm cao. Ví dụ Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM-DBM) hay Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UpCOM-DHD) hay Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (OTC-DTH) thì nhiều năm qua, dù vẫn hoạt động kinh doanh "ngon" nhưng EPS chưa bao giờ vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE-JVC) từng nổi danh trong ngành thiết bị y tế một thời cũng mới có một năm duy nhất đạt EPS hơn 11.000 đồng vào năm 2010 sau đó cũng chỉ loanh quanh ngưỡng 5-6.000 đồng/cổ phiếu. Hay nói cách khác, mức EPS 6 tháng đầu năm 2018 của SRA lên đến 14.393 đồng đang khá bất hợp lý so với ngành và có thể, mức sinh lợi cao này chỉ có thể duy trì thời gian ngắn.


Phương Chi


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

3 điểm nhà đầu tư nhất định phải lưu ý nếu lao theo "sóng vàng" cổ phiếu SRA

Có vẻ như SRA đang chuyển mình nhưng việc SRA sắp sửa "bỏ trứng vào một giỏ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ" hay giá cổ phiếu đã vượt quá xa giá trị sổ sách là điều nhà đầu tư cần tính đến trước khi lao theo "sóng vàng" cổ phiếu SRA.


3 diem nha dau tu nhat dinh phai luu y neu lao theo "song vang" co phieu SRA


Co ve nhu SRA dang chuyen minh nhung viec SRA sap sua "bo trung vao mot gio Benh vien da khoa tinh Phu Tho" hay gia co phieu da vuot qua xa gia tri so sach la dieu nha dau tu can tinh den truoc khi lao theo "song vang" co phieu SRA.


Nhu vay la chot den phien cuoi tuan qua, co phieu SRA cua Cong ty co phan Sara Viet Nam da tang hon 6 lan chi trong hon 1 thang, tu nguong 9.300 dong len 63.900 dong/co phieu. Muc tang chong mat cua SRA co the coi la kha la, la "con song vang" tren thi truong chung khoan Viet. Phai thua nhan rang, nhung nguoi da may man o tren "tau" dang duoc huong loi nhuan kech xu tu su bien dong gia nay.


Nhung phan tich cua chung toi trong cac bai viet truoc deu cho thay mot so diem nhan dang chu y sau:


- Hoat dong kinh doanh co su thay doi dang ke, ve ca chien luoc kinh doanh lan ket qua buoc dau. Cong ty cung da bo sung hang loat nganh nghe kinh doanh moi lien quan duoc, vat tu y te…vao dang ky kinh doanh.


- Cong ty da co ke hoach kinh doanh tham vong nam 2018 va dieu nay da duoc Dai hoi co dong thong qua. Ket qua kinh doanh day bat ngo 6 thang dau nam 2018 chi la mot phan nho trong ke hoach loi nhuan ca nam cua SRA.


- SRA co ke hoach tang von "khung" tu 20 ty dong hien tai len 180 ty dong tuong ung tang 9 lan. Moi co phieu cua co dong hien huu se duoc quyen mua them 8 co phieu moi voi gia 10.000 dong/cp. 160 ty dong thu ve du kien su dung de dau tu 3 du an gom: Lien doanh lien ket lap dat he thong may chup cat lop vi tinh 640 lat cat tai Benh vien Da khoa Tinh Phu Tho; Lien doanh lien ket lap dat he thong may chup cong huong tu 3.0 tai Benh vien da khoa Tinh Phu Tho va Lien doanh lien ket lap dat he thong may Spect tai Benh vien da khoa tinh Phu Tho.


- Cong ty duong nhu da co su "dong thuan" nhat dinh trong bo may khi ma Dai hoi co dong vua qua, moi van de HDQT de trinh deu duoc thong qua voi ty le 100%.


Tuy nhung diem nhan ke tren deu la nhung van de nha dau tu co ly do de ky vong nhung chung toi cung xin luu y nha dau tu nhung diem sau:


-Thu nhat: Gia tri so sach tinh tren moi co phan cua SRA tai thoi diem 31/12/2017 la 13.605 dong. Gia thi truong co phieu SRA dang la 64.000 dong. Su cong venh dang ke giua gia tri ghi so va gia thi truong nay la dieu "phi ly" kho hieu cua co phieu SRA.


-Thu hai: Nhin vao ca 3 du an lon ma SRA du kien dau tu neu tang von thanh cong co the thay, quanh di quanh lai chi thay mot cai ten duy nhat noi com len: Benh vien da khoa tinh Phu Tho. Khi tat ca trung dang dinh don ve mot gio thi co le, tiem nang khai thac cac du an lien doanh, lien ket ke tren la mot cau hoi lon.


-Thu ba: Neu so sanh voi ket qua hoat dong kinh doanh cua cac cong ty chuyen nganh vat tu y te dang giao dich co phieu tren cac so giao dich chung khoan hien huu thi co ve nhu con so doanh thu, loi nhuan ma SRA dua ra co the chi la con so mang tinh chat thoi diem cao. Vi du Duoc - Vat tu Y te Dak Lak (UpCOM-DBM) hay Cong ty co phan Duoc Vat tu Y te Hai Duong (UpCOM-DHD) hay Cong ty Co phan Duoc - Vat tu Y te Thanh Hoa (OTC-DTH) thi nhieu nam qua, du van hoat dong kinh doanh "ngon" nhung EPS chua bao gio vuot qua 10.000 dong/co phieu. Tham chi, Cong ty co phan Thiet bi Y te Viet Nhat (HOSE-JVC) tung noi danh trong nganh thiet bi y te mot thoi cung moi co mot nam duy nhat dat EPS hon 11.000 dong vao nam 2010 sau do cung chi loanh quanh nguong 5-6.000 dong/co phieu. Hay noi cach khac, muc EPS 6 thang dau nam 2018 cua SRA len den 14.393 dong dang kha bat hop ly so voi nganh va co the, muc sinh loi cao nay chi co the duy tri thoi gian ngan.


Phuong Chi


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000