SSI xin gia hạn nộp báo cáo hợp nhất quý 2 vì...có nhiều công ty con/công ty liên kết

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đây không phải là lần đầu tiên SSI xin hoãn nộp báo cáo hợp nhất vì nguyên nhân nói trên. Năm 2013, UBCKNN đã chấp thuận cho SSI hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.
SSI xin gia hạn nộp báo cáo hợp nhất quý 2 vì...có nhiều công ty con/công ty liên kết

Ngày 12/08/2014, SGDCK Tp.HCM nhận được công văn của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014 đến ngày 22/08/2014.

Lý do được SSI đưa ra là do công ty này phải hợp nhất BCTC với nhiều công ty con/công ty liên kết, và các công ty này cũng lại là công ty mẹ của các công ty khác. Có thể kể đến GIL, SSC, LAF, TMS, PAN, ELC, BBC, VFG. 14/8 cũng chính là hạn mà các doanh nghiệp nói trên công bố báo cáo hợp nhất, SSI phải tổng hợp sau đó.

SSI cũng "hứa" sẽ công bố báo cáo hợp nhất sớm hơn thời gian gia hạn nếu công ty thu thập đủ số liệu kế toán từ các công ty liên kết sớm hơn 14/8.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn CBTT của Công ty SSI phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty SSI phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Đây không phải là lần đầu tiên SSI xin hoãn nộp báo cáo hợp nhất vì nguyên nhân nói trên.

Năm 2013, UBCKNN đã chấp thuận cho SSI hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Hiện SSI đã công bố kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ 6 tháng đầu năm với LNST đạt 482 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SSI xin gia hạn nộp báo cáo hợp nhất quý 2 vì...có nhiều công ty con/công ty liên kết

Đây không phải là lần đầu tiên SSI xin hoãn nộp báo cáo hợp nhất vì nguyên nhân nói trên. Năm 2013, UBCKNN đã chấp thuận cho SSI hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.


SSI xin gia han nop bao cao hop nhat quy 2 vi...co nhieu cong ty con/cong ty lien ket


Day khong phai la lan dau tien SSI xin hoan nop bao cao hop nhat vi nguyen nhan noi tren. Nam 2013, UBCKNN da chap thuan cho SSI hoan cong bo bao cao tai chinh hop nhat nam 2013.


Ngay 12/08/2014, SGDCK Tp.HCM nhan duoc cong van cua CTCP Chung khoan Sai Gon (SSI) de nghi chap thuan gia han cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014 den ngay 22/08/2014.

Ly do duoc SSI dua ra la do cong ty nay phai hop nhat BCTC voi nhieu cong ty con/cong ty lien ket, va cac cong ty nay cung lai la cong ty me cua cac cong ty khac. Co the ke den GIL, SSC, LAF, TMS, PAN, ELC, BBC, VFG. 14/8 cung chinh la han ma cac doanh nghiep noi tren cong bo bao cao hop nhat, SSI phai tong hop sau do.

SSI cung "hua" se cong bo bao cao hop nhat som hon thoi gian gia han neu cong ty thu thap du so lieu ke toan tu cac cong ty lien ket som hon 14/8.

Can cu Dieu 5.2 quy dinh tai Thong tu so 52/2012/TT-BTC ngay 5/4/2012, de nghi xin gia han CBTT cua Cong ty SSI phai duoc su chap thuan bang van ban cua UBCKNN va Cong ty SSI phai thuc hien CBTT ngay sau khi nhan duoc y kien cua UBCKNN ve van de nay.

Day khong phai la lan dau tien SSI xin hoan nop bao cao hop nhat vi nguyen nhan noi tren.

Nam 2013, UBCKNN da chap thuan cho SSI hoan cong bo bao cao tai chinh hop nhat nam 2013.

Hien SSI da cong bo ket qua kinh doanh cua rieng cong ty me 6 thang dau nam voi LNST dat 482 ty dong, tang 140% so voi cung ky.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000