Công ty Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu bị phạt 30 triệu đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.
Công ty Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 13/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 605/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, cụ thể như sau:


Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Theo Trí Thức Trẻ/UBCKNN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công ty Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu bị phạt 30 triệu đồng

Công ty Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.


Cong ty Dich vu Moi truong va Cong trinh Do thi Vung Tau bi phat 30 trieu dong


Cong ty Dich vu Moi truong va Cong trinh Do thi Vung Tau bi phat 30 trieu dong do vi pham cong bo thong tin.


Ngay 13/8/2014, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) ban hanh Quyet dinh so 605/QD-XPVPHC ve viec xu phat vi pham hanh chinh doi voi Cong ty Co phan Dich vu Moi truong va Cong trinh Do thi Vung Tau, cu the nhu sau:


Phat tien 30.000.000 dong (Ba muoi trieu dong) theo quy dinh tai Diem a Khoan 3 Dieu 9 Nghi dinh so 108/2013/ND- CP ngay 23/9/2013 cua Chinh phu quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan doi voi Cong ty Co phan Dich vu Moi truong va Cong trinh Do thi Vung Tau do nop ho so dang ky cong ty dai chung qua thoi han quy dinh tren 12 thang.


Quyet dinh co hieu luc ke tu ngay ky.Theo Tri Thuc Tre/UBCKNN

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000