CTCP xuất nhập khẩu Quảng Bình đăng ký niêm yết 32 triệu cổ phiếu trên HoSE

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2013 công ty đạt 1.940 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 450 tỷ đồng so với năm 2012.
CTCP xuất nhập khẩu Quảng Bình đăng ký niêm yết 32 triệu cổ phiếu trên HoSE

Ngày 12/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 783/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu cổ phiếu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình.


Xuất nhập khẩu Quảng Bình có trụ sở chính tại Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 


Công ty có vốn điều lệ 320 tỷ đồng và đăng ký niêm yết toàn bộ 32 triệu cổ phiếu trên HSX. Đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).


Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2013 công ty đạt 1.940 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 450 tỷ đồng so với năm 2012. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát được chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên công ty đạt lãi sau thuế 21,35 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,04 tỷ đồng đạt được năm 2012.


Thanh HiênTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CTCP xuất nhập khẩu Quảng Bình đăng ký niêm yết 32 triệu cổ phiếu trên HoSE

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2013 công ty đạt 1.940 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 450 tỷ đồng so với năm 2012.


CTCP xuat nhap khau Quang Binh dang ky niem yet 32 trieu co phieu tren HoSE


Theo bao cao tai chinh da kiem toan, nam 2013 cong ty dat 1.940 ty dong doanh thu thuan, giam 450 ty dong so voi nam 2012.


Ngay 12/08/2014, So Giao dich Chung khoan Tp.HCM da co thong bao so 783/TB-SGDHCM ve viec nhan ho so dang ky niem yet lan dau co phieu cua cong ty co phan xuat nhap khau Quang Binh.


Xuat nhap khau Quang Binh co tru so chinh tai So 23 lo 01 khu 97 Bach Dang, Phuong Ha Ly, Quan Hong Bang, Thanh pho Hai Phong, Viet Nam. 


Cong ty co von dieu le 320 ty dong va dang ky niem yet toan bo 32 trieu co phieu tren HSX. Don vi tu van niem yet la Cong ty Co phan Chung khoan MB (MBS).


Theo bao cao tai chinh da kiem toan, nam 2013 cong ty dat 1.940 ty dong doanh thu thuan, giam 450 ty dong so voi nam 2012. Tuy nhien, nho kiem soat duoc chi phi tai chinh, chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiep nen cong ty dat lai sau thue 21,35 ty dong, tang manh so voi muc 2,04 ty dong dat duoc nam 2012.


Thanh HienTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000