Từ 4/9, công ty đại chúng phải CBTT qua mạng của Ủy ban chứng khoán

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Từ 4/9, công ty đại chúng phải CBTT qua mạng của Ủy ban chứng khoán

Ngày 04/08/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBCK quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN.


Quy chế hướng dẫn gồm 4 Chương, 16 Điều hướng dẫn các công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử. Quy chế này áp dụng cho đối tượng là công ty đại chúng đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (ngoại trừ các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) tham gia sử dụng và cung cấp thông tin dữ liệu cho Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.


Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2014 và thay thế Quyết định số 563/QĐ-UBCK ngày 11/09/2013 của Chủ tịch UBCKNN về ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.
UBCKNN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Từ 4/9, công ty đại chúng phải CBTT qua mạng của Ủy ban chứng khoánTu 4/9, cong ty dai chung phai CBTT qua mang cua Uy ban chung khoanNgay 04/08/2014, Chu tich Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) ban hanh Quyet dinh so 578/QD-UBCK quy che huong dan cong ty dai chung su dung He thong cong bo thong tin (IDS) cua UBCKNN.


Quy che huong dan gom 4 Chuong, 16 Dieu huong dan cac cong ty dai chung su dung He thong cong bo thong tin cua UBCKNN de thuc hien bao cao va cong bo thong tin theo hinh thuc dien tu. Quy che nay ap dung cho doi tuong la cong ty dai chung da dang ky cong ty dai chung voi UBCKNN (ngoai tru cac cong ty chung khoan va cong ty quan ly quy dau tu chung khoan) tham gia su dung va cung cap thong tin du lieu cho He thong cong bo thong tin cua UBCKNN.


Quy che nay co hieu luc ke tu ngay 04/09/2014 va thay the Quyet dinh so 563/QD-UBCK ngay 11/09/2013 cua Chu tich UBCKNN ve ban hanh Quy che huong dan cong ty dai chung su dung He thong cong bo thong tin cua UBCKNN.
UBCKNN

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000