CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đăng ký thoái toàn bộ vốn góp tại Rồng Việt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư,
CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đăng ký thoái toàn bộ vốn góp tại Rồng Việt


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu
- Mã chứng khoán: VDS-Chứng khoán Rồng Việt
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.217.900 CP (tỷ lệ 6,34%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Nữ Tường Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.217.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/08/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/09/2014.
Theo Trí Thức Trẻ/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đăng ký thoái toàn bộ vốn góp tại Rồng Việt

Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư,


CTCP Dau tu Tai chinh Sai Gon A Chau dang ky thoai toan bo von gop tai Rong Viet


Muc dich thuc hien giao dich: co cau danh muc dau tu,- Ten to chuc thuc hien giao dich: CTCP Dau tu Tai chinh Sai Gon A Chau
- Ma chung khoan: VDS-Chung khoan Rong Viet
- So luong co phieu nam giu truoc khi thuc hien giao dich: 2.217.900 CP (ty le 6,34%)
- Ten cua nguoi co lien quan tai TCNY: Nguyen Nu Tuong Oanh
- Chuc vu hien nay cua NCLQ tai to chuc niem yet: Uy vien HDQT
- Chuc vu hien nay cua NCLQ tai to chuc thuc hien giao dich: Pho Tong Giam doc
- So luong co phieu NCLQ dang nam giu: 0 CP (ty le 0%)
- So luong co phieu dang ky ban: 2.217.900 CP
- Muc dich thuc hien giao dich: co cau danh muc dau tu
- Phuong thuc giao dich: Thoa thuan và khop lenh
- Ngay du kien bat dau giao dich: 11/08/2014
- Ngay du kien ket thuc giao dich: 09/09/2014.
Theo Tri Thuc Tre/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000