"Chúng ta đang có cơ hội mua cổ phiếu ở mức rẻ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thị trường có thể đi lên với độ dốc thấp hơn của chỉ số từ nay đến hết năm 2012 và sẽ không bùng nổ như năm 2009.

Tại hội thảo “Giải mã hiện tượng VN-Index” ngày 30/3, ông Lê Chí Phúc, Giám đốc đầu tư của SaiGon Invest cho rằng mặc dù đang có nhiều yếu tố tương đồng nhưng diễn biến thị trường chứng khoán năm nay sẽ khó bùng nổ như năm 2009.

Sau đợt tăng giá trong quý I nhiều khả năng thị trường sẽ duy trì một xu hướng đi lên với độ dốc thấp hơn của chỉ số VN-Index. Quá trình đi lên của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào các chính sách điều hành của chính phủ về các vấn đề hạ lãi suất, kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng…

Trong năm 2009, sau giai đoạn đầu đi lên bằng lượng cầu nhằm vào những cổ phiếu có PB thấp (tài sản giá rẻ) thị trường đã tăng điểm mạnh trong nhịp thứ 2 nhờ vào kết quả kinh doanh ấn tượng của các doanh nghiệp. “Chúng ta vẫn còn nhớ là kết quả kinh doanh của NTL, HSG, DRC và nhiều cổ phiếu khác tăng đột biến trong quý 2, 3 năm 2009. Giá các  cổ phiếu này khi đó đã tăng gấp 2 – 3 lần. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không lặp lại trong năm nay” – Ông Phúc cho biết.

Diễn biến của VNIndex trong năm 2009 và đầu năm 2012

Sự khác biệt chính nằm ở chỗ, năm 2009 một nguồn tiền dồi dào được bơm ra với giá rẻ trong khi năm 2012, tín dụng bị hạn chế tăng trưởng ở mức trung bình khoảng 16% và lãi suất thực tế ở mức cao khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc vay vốn. Những doanh nghiệp buộc phải vay vốn hiện nay hầu như  chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động. Có rất ít các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh mới được triển khai.

Năm 2009, sau khi các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt chỉ số trong đợt tăng giá đầu tiên thị trường liên tục chứng kiến các sóng cổ phiếu theo ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, thép,….Tuy nhiên sau khi các cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tăng giá trong thời gian vừa qua, rất khó để tìm kiếm nhóm cổ phiếu nào sẽ tăng giá tiêp theo.

Mặc dù vậy ông Phúc cho rằng, các thống kê dữ liệu lịch sử cho thấy chúng ta đang có cơ hội mua cổ phiếu ở mức rẻ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán. Tính trên định giá PB, hai sàn HOSE và HNX đang có mức định giá 1.2x và 0.7x thấp hơn so với thời điểm tháng 2/2009 (HOSE – 1.2x và HNX – 1.05x).

Trong 10 năm qua, tại các thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (không gồm Nhật Bản, Việt Nam) mức định giá PB chỉ giảm xuống dưới 1.2x hai lần và nếu nhà đầu tư mua được cổ phiếu ở mức này thì lợi nhuận sau 1 năm sẽ dao động từ 60 – 90%. Tại thị trường Việt Nam, khi thị trường có định giá PB từ 1 – 1.3x thì mức sinh lợi là 40 – 100%.

Về cơ bản Ông Phúc cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn reflation (tăng trưởng GDP giảm và lạm phát cao nhưng đang giảm dần) kéo dài từ quý 3/2011 đến quý 3/2012. Ở cuối giai đoạn này, lạm phát sẽ giảm về dưới 10% và không còn là ưu tiên số một của chính sách. Khi đó ngân hàng nhà nước sẽ cắt giảm lãi suất liên tục và nơi lỏng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng nhằm ngăn chặn đổ vỡ hệ thống và đà suy thoái kinh tế.

Thống kê trên các TTCK thế giới, giá cổ phiếu sẽ tạo đáy khi nên kinh tế khó khăn nhất. Điểm đáy này hình thành sau khi lãi suất được cắt giảm về mức thấp một thời gian và trước khi GDP tạo đáy. Điều này đã đúng với TTCK Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng 2008 -2009. Do đó thị trường hiện nay có thể tạo đáy trong giai đoạn quý 2 – quý 3.

Mô tả về chu kỳ đầu của của Việt Nam     An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

"Chúng ta đang có cơ hội mua cổ phiếu ở mức rẻ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán"

Thị trường có thể đi lên với độ dốc thấp hơn của chỉ số từ nay đến hết năm 2012 và sẽ không bùng nổ như năm 2009.


"Chung ta dang co co hoi mua co phieu o muc re nhat trong lich su thi truong chung khoan"


Thi truong co the di len voi do doc thap hon cua chi so tu nay den het nam 2012 va se khong bung no nhu nam 2009.


Tai hoi thao “Giai ma hien tuong VN-Index” ngay 30/3, ong Le Chi Phuc, Giam doc dau tu cua SaiGon Invest cho rang mac du dang co nhieu yeu to tuong dong nhung dien bien thi truong chung khoan nam nay se kho bung no nhu nam 2009.

Sau dot tang gia trong quy I nhieu kha nang thi truong se duy tri mot xu huong di len voi do doc thap hon cua chi so VN-Index. Qua trinh di len cua thi truong se phu thuoc nhieu vao cac chinh sach dieu hanh cua chinh phu ve cac van de ha lai suat, kiem che lam phat, kiem soat tang truong tin dung, tai cau truc he thong ngan hang…

Trong nam 2009, sau giai doan dau di len bang luong cau nham vao nhung co phieu co PB thap (tai san gia re) thi truong da tang diem manh trong nhip thu 2 nho vao ket qua kinh doanh an tuong cua cac doanh nghiep. “Chung ta van con nho la ket qua kinh doanh cua NTL, HSG, DRC va nhieu co phieu khac tang dot bien trong quy 2, 3 nam 2009. Gia cac  co phieu nay khi do da tang gap 2 – 3 lan. Tuy nhien dieu nay hoan toan khong lap lai trong nam nay” – Ong Phuc cho biet.

Dien bien cua VNIndex trong nam 2009 va dau nam 2012

Su khac biet chinh nam o cho, nam 2009 mot nguon tien doi dao duoc bom ra voi gia re trong khi nam 2012, tin dung bi han che tang truong o muc trung binh khoang 16% va lai suat thuc te o muc cao khien doanh nghiep khong man ma voi viec vay von. Nhung doanh nghiep buoc phai vay von hien nay hau nhu  chi nham muc dich duy tri hoat dong. Co rat it cac ke hoach dau tu va san xuat kinh doanh moi duoc trien khai.

Nam 2009, sau khi cac co phieu ngan hang va chung khoan dan dat chi so trong dot tang gia dau tien thi truong lien tuc chung kien cac song co phieu theo nganh bat dong san, vat lieu xay dung, thep,….Tuy nhien sau khi cac co phieu tai chinh (ngan hang, chung khoan) tang gia trong thoi gian vua qua, rat kho de tim kiem nhom co phieu nao se tang gia tiep theo.

Mac du vay ong Phuc cho rang, cac thong ke du lieu lich su cho thay chung ta dang co co hoi mua co phieu o muc re nhat trong lich su thi truong chung khoan. Tinh tren dinh gia PB, hai san HOSE va HNX dang co muc dinh gia 1.2x va 0.7x thap hon so voi thoi diem thang 2/2009 (HOSE – 1.2x va HNX – 1.05x).

Trong 10 nam qua, tai cac thi truong chung khoan Chau A Thai Binh Duong (khong gom Nhat Ban, Viet Nam) muc dinh gia PB chi giam xuong duoi 1.2x hai lan va neu nha dau tu mua duoc co phieu o muc nay thi loi nhuan sau 1 nam se dao dong tu 60 – 90%. Tai thi truong Viet Nam, khi thi truong co dinh gia PB tu 1 – 1.3x thi muc sinh loi la 40 – 100%.

Ve co ban Ong Phuc cho rang nen kinh te Viet Nam dang o giai doan reflation (tang truong GDP giam va lam phat cao nhung dang giam dan) keo dai tu quy 3/2011 den quy 3/2012. O cuoi giai doan nay, lam phat se giam ve duoi 10% va khong con la uu tien so mot cua chinh sach. Khi do ngan hang nha nuoc se cat giam lai suat lien tuc va noi long thanh khoan trong he thong ngan hang nham ngan chan do vo he thong va da suy thoai kinh te.

Thong ke tren cac TTCK the gioi, gia co phieu se tao day khi nen kinh te kho khan nhat. Diem day nay hinh thanh sau khi lai suat duoc cat giam ve muc thap mot thoi gian va truoc khi GDP tao day. Dieu nay da dung voi TTCK Viet Nam trong giai doan khung hoang 2008 -2009. Do do thi truong hien nay co the tao day trong giai doan quy 2 – quy 3.

Mo ta ve chu ky dau cua cua Viet Nam     An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000