10 phiên liên tiếp khối ngoại mua ròng 1.123 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Phiên mua mạnh nhất là ngày 28/3 với giá trị 415 tỷ trong đó chủ yếu là giá trị mua ròng cổ phiếu VIC (333 tỷ đồng).
10 phiên liên tiếp khối ngoại mua ròng 1.123 tỷ đồng
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng Ba, nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên mua ròng thứ 10 liên tiếp tại HOSE. Tổng  giá trị mua ròng trong 10 phiên đạt 1.123 tỷ đồng.   Trong ngày 30/3, họ mua ròng nhiều nhất là 15,6 tỷ giá trị cổ phiếu VCB. Mã REE được mua ròng 11,3 tỷ đồng. Cổ phiếu được mua liên tiếp trong thời gian qua STB chỉ được mua ròng khoảng 5 tỷ. VIC bị khối ngoại bán ròng 11,9 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Tính trong cả tuần các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 725 tỷ đồng cao hơn mức 400 tỷ của tuần trước. Ngoài VIC, cổ phiếu được mua ròng nhiều thứ nhì là STB với giá trị khoảng 133 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VCB và CTG cũng lần lượt được mua ròng 54 và 46 tỷ đồng trong tuần qua.

Trong số các cổ phiếu bị bán ròng, IJC là mã bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 13 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng cả tuần với giá trị khoảng 128 tỷ đồng. Trong đó phiên mua nhiều nhất là ngày 29/4, giá trị 47 tỷ. Cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là PVS với giá trị 52,7 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng trong 10 phiên liên tiếp tại HOSE   Top 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trên HOSE từ 26/3 – 30/3   An Huy

 

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

10 phiên liên tiếp khối ngoại mua ròng 1.123 tỷ đồng

Phiên mua mạnh nhất là ngày 28/3 với giá trị 415 tỷ trong đó chủ yếu là giá trị mua ròng cổ phiếu VIC (333 tỷ đồng).


10 phien lien tiep khoi ngoai mua rong 1.123 ty dong


Phien mua manh nhat la ngay 28/3 voi gia tri 415 ty trong do chu yeu la gia tri mua rong co phieu VIC (333 ty dong).


Ket thuc phien giao dich cuoi cung cua thang Ba, nha dau tu nuoc ngoai da co phien mua rong thu 10 lien tiep tai HOSE. Tong  gia tri mua rong trong 10 phien dat 1.123 ty dong.   Trong ngay 30/3, ho mua rong nhieu nhat la 15,6 ty gia tri co phieu VCB. Ma REE duoc mua rong 11,3 ty dong. Co phieu duoc mua lien tiep trong thoi gian qua STB chi duoc mua rong khoang 5 ty. VIC bi khoi ngoai ban rong 11,9 ty dong trong phien hom nay.

Tinh trong ca tuan cac nha dau tu nuoc ngoai mua rong 725 ty dong cao hon muc 400 ty cua tuan truoc. Ngoai VIC, co phieu duoc mua rong nhieu thu nhi la STB voi gia tri khoang 133 ty dong. Hai co phieu VCB va CTG cung lan luot duoc mua rong 54 va 46 ty dong trong tuan qua.

Trong so cac co phieu bi ban rong, IJC la ma bi ban manh nhat voi gia tri khoang 13 ty dong, tuong duong 1,1 trieu co phieu.

Tren san HNX, khoi ngoai cung mua rong ca tuan voi gia tri khoang 128 ty dong. Trong do phien mua nhieu nhat la ngay 29/4, gia tri 47 ty. Co phieu duoc mua rong nhieu nhat la PVS voi gia tri 52,7 ty dong.

Khoi ngoai mua rong trong 10 phien lien tiep tai HOSE   Top 10 co phieu duoc mua rong nhieu nhat tren HOSE tu 26/3 – 30/3   An Huy

 

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000