Tháng 6 HNX sẽ vận hành chỉ số trái phiếu Index

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cuối tháng 5/2012, HNX sẽ tổ chức giao dịch tín phiếu Kho bạc Nhà nước. Tháng 6/2012, HNX sẽ vận hành một loạt hệ thống mới như: đấu thầu điện tử, đường cong lãi suất và chỉ số trái phiếu Index…
Tháng 6 HNX sẽ vận hành chỉ số trái phiếu Index

Các thành viên thị trường trái phiếu cho biết, hiện đang có những chuyển động chính sách mạnh mẽ từ phía Bộ Tài chính để hoàn thiện thị trường này.
Đợt “sóng” chính sách này hứa hẹn sẽ hỗ trợ thiết thực cho thị trường phát triển chuyên nghiệp, sôi động hơn.

Tâm điểm tháng 6Trong tháng 3 này, có 2 điểm nhấn đối với thị trường trái phiếu là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà làm việc trực tiếp với đại diện Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Bộ Tài chính cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gặp mặt các thành viên thị trường. Điều đáng nói là sau 2 sự kiện này, nhiều cam kết chính sách cụ thể, thiết thực cho thị trường đã được đưa ra và đang được triển khai trên thực tế.Lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, HNX đang gấp rút triển khai một loạt công việc để đến giữa năm nay, sẽ triển khai nhiều giải pháp mới hỗ trợ cho thị trường trái phiếu. Cụ thể, cuối tháng 5/2012, HNX sẽ tổ chức giao dịch tín phiếu Kho bạc Nhà nước. Tháng 6/2012, HNX sẽ vận hành một loạt hệ thống mới như: đấu thầu điện tử, đường cong lãi suất và chỉ số trái phiếu Index…Để tạo thuận lợi cho thị trường trái phiếu phát triển, các thành viên thị trường kiến nghị Bộ Tài chính, NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sớm ban hành lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2020, thông tư hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc để phục vụ niêm yết, giao dịch và tập trung thông tin, đồng thời, sớm ban hành hành lang pháp lý cho một số sản phẩm mới như hợp đồng tương lai, giao dịch mua bán lại sử dụng hơn một đơn vị tiền tệ. Cũng cần sớm cải tiến cơ chế thanh toán theo hướng trong ngắn hạn rút ngắn thời gian gửi/rút trái phiếu giữa Trung tâm Lưu ký (VSD) và Sở giao dịch NHNN, thông qua kết nối hệ thống điện tử và thống nhất mã lưu ký trái phiếu tại 2 đơn vị này. Về dài hạn, nên xem xét khả năng tập trung lưu ký, thanh toán trái phiếu giữa các thị trường về một đầu mối…Khá nhiều kiến nghị của các thành viên thị trường đã được Bộ Tài chính cam kết “trả nợ” ngay trong năm nay. Theo ông Trần Xuân Hà, Bộ đang khẩn trương xây dựng và dự kiến sẽ sớm ban hành quyết định về thực hiện lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020. Thông tư liên tịch với NHNN về phát hành tín phiếu kho bạc tại Sở giao dịch NHNN và Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, cũng sẽ được ban hành trong năm nay.Nằm trong nỗ lực tạo thuận lợi cho NĐT tham gia thị trường, bắt đầu từ 26/3/2012, Thông tư 17/2012/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước có hiệu lực, đã định hình một số luật chơi minh bạch hơn. Theo đó, lịch phát hành trái phiếu ổn định và công khai: Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 1 năm vào ngày 15 và ngày cuối cùng hàng tháng; tín phiếu kho bạc nhà nước được phát hành vào ngày thứ 3 hàng tuần. Điều này giúp các thành viên thị trường chủ động có kế hoạch, nhất là sắp xếp tài chính để tham gia thị trường trái phiếu hiệu quả hơn.

Lần đầu tiên có dữ liệu về trái phiếu DN“Khoảng trống” thông tin về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có cơ hội được khắc phục, khi tại cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Trần Xuân Hà và VBMA giữa tháng 3 này, ông Hà đồng ý về nguyên tắc giao VBMA xây dựng trung tâm thông tin về TPDN.Với bước tiến này, Phó chủ tịch VBMA Trịnh Hoài Giang nhìn nhận, sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành, giao dịch TPDN sôi động và minh bạch hơn. VBMA sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Thái Lan, để xây dựng cơ sở dữ liệu về TPDN. Theo đó, khi phát hành trái phiếu, các DN sẽ đăng ký qua VBMA, đồng thời, phải công bố chi tiết thông tin về kế hoạch phát hành qua website của VMBA. Trên cơ sở đó, VBMA cập nhật dữ liệu về TPDN, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đầy đủ, minh bạch cho cả cơ quan quản lý lẫn DN.Một chuyển động đáng chú ý khác, là lần đầu tiên thông điệp gia tăng tính chủ động cho VBMA được phát đi, khi ông Hà ủng hộ VBMA thực hiện thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường; tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo cho thành viên; giao VBMA xây dựng, ban hành các bộ quy tắc và chuẩn mực hoạt động cho thị trường trái phiếu Việt Nam trên tinh thần không trái pháp luật. Ngoài các bộ quy tắc và chuẩn mực đã xây dựng, Bộ Tài chính đề nghị VBMA xây dựng bộ cẩm nang hoặc sổ tay về hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu để hướng dẫn các thành viên thị trường.Những bất cập trong quá trình vận hành thị trường có triển vọng được tháo gỡ kịp thời hơn, khi Bộ Tài chính và VBMA thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại cởi mở. Bộ đề nghị VBMA cũng như các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với NHNN, để mở rộng các chủ đề đối thoại về chính sách tài khóa, tiền tệ, thuế… trong thời gian tới.Theo Hữu Đạo
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tháng 6 HNX sẽ vận hành chỉ số trái phiếu Index

Cuối tháng 5/2012, HNX sẽ tổ chức giao dịch tín phiếu Kho bạc Nhà nước. Tháng 6/2012, HNX sẽ vận hành một loạt hệ thống mới như: đấu thầu điện tử, đường cong lãi suất và chỉ số trái phiếu Index…


Thang 6 HNX se van hanh chi so trai phieu Index


Cuoi thang 5/2012, HNX se to chuc giao dich tin phieu Kho bac Nha nuoc. Thang 6/2012, HNX se van hanh mot loat he thong moi nhu: dau thau dien tu, duong cong lai suat va chi so trai phieu Index…


Cac thanh vien thi truong trai phieu cho biet, hien dang co nhung chuyen dong chinh sach manh me tu phia Bo Tai chinh de hoan thien thi truong nay.
Dot “song” chinh sach nay hua hen se ho tro thiet thuc cho thi truong phat trien chuyen nghiep, soi dong hon.

Tam diem thang 6Trong thang 3 nay, co 2 diem nhan doi voi thi truong trai phieu la Thu truong Bo Tai chinh Tran Xuan Ha lam viec truc tiep voi dai dien Hiep hoi Thi truong trai phieu Viet Nam (VBMA) va Bo Tai chinh cung lanh dao Ngan hang Nha nuoc (NHNN) gap mat cac thanh vien thi truong. Dieu dang noi la sau 2 su kien nay, nhieu cam ket chinh sach cu the, thiet thuc cho thi truong da duoc dua ra va dang duoc trien khai tren thuc te.Lanh dao So GDCK Ha Noi (HNX) cho biet, HNX dang gap rut trien khai mot loat cong viec de den giua nam nay, se trien khai nhieu giai phap moi ho tro cho thi truong trai phieu. Cu the, cuoi thang 5/2012, HNX se to chuc giao dich tin phieu Kho bac Nha nuoc. Thang 6/2012, HNX se van hanh mot loat he thong moi nhu: dau thau dien tu, duong cong lai suat va chi so trai phieu Index…De tao thuan loi cho thi truong trai phieu phat trien, cac thanh vien thi truong kien nghi Bo Tai chinh, NHNN, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCK) som ban hanh lo trinh phat trien thi truong trai phieu den nam 2020, thong tu huong dan phat hanh tin phieu kho bac de phuc vu niem yet, giao dich va tap trung thong tin, dong thoi, som ban hanh hanh lang phap ly cho mot so san pham moi nhu hop dong tuong lai, giao dich mua ban lai su dung hon mot don vi tien te. Cung can som cai tien co che thanh toan theo huong trong ngan han rut ngan thoi gian gui/rut trai phieu giua Trung tam Luu ky (VSD) va So giao dich NHNN, thong qua ket noi he thong dien tu va thong nhat ma luu ky trai phieu tai 2 don vi nay. Ve dai han, nen xem xet kha nang tap trung luu ky, thanh toan trai phieu giua cac thi truong ve mot dau moi…Kha nhieu kien nghi cua cac thanh vien thi truong da duoc Bo Tai chinh cam ket “tra no” ngay trong nam nay. Theo ong Tran Xuan Ha, Bo dang khan truong xay dung va du kien se som ban hanh quyet dinh ve thuc hien lo trinh phat trien thi truong trai phieu Viet Nam den nam 2020. Thong tu lien tich voi NHNN ve phat hanh tin phieu kho bac tai So giao dich NHNN va Thong tu huong dan phat hanh trai phieu chinh quyen dia phuong, cung se duoc ban hanh trong nam nay.Nam trong no luc tao thuan loi cho NDT tham gia thi truong, bat dau tu 26/3/2012, Thong tu 17/2012/TT-BTC huong dan phat hanh trai phieu Chinh phu tai thi truong trong nuoc co hieu luc, da dinh hinh mot so luat choi minh bach hon. Theo do, lich phat hanh trai phieu on dinh va cong khai: Kho bac Nha nuoc se phat hanh trai phieu ky han tren 1 nam vao ngay 15 va ngay cuoi cung hang thang; tin phieu kho bac nha nuoc duoc phat hanh vao ngay thu 3 hang tuan. Dieu nay giup cac thanh vien thi truong chu dong co ke hoach, nhat la sap xep tai chinh de tham gia thi truong trai phieu hieu qua hon.

Lan dau tien co du lieu ve trai phieu DN“Khoang trong” thong tin ve trai phieu doanh nghiep (TPDN) co co hoi duoc khac phuc, khi tai cuoc lam viec giua Thu truong Tran Xuan Ha va VBMA giua thang 3 nay, ong Ha dong y ve nguyen tac giao VBMA xay dung trung tam thong tin ve TPDN.Voi buoc tien nay, Pho chu tich VBMA Trinh Hoai Giang nhin nhan, se tao thuan loi cho hoat dong phat hanh, giao dich TPDN soi dong va minh bach hon. VBMA se tham khao kinh nghiem quoc te, dac biet la tu Hiep hoi Thi truong trai phieu Thai Lan, de xay dung co so du lieu ve TPDN. Theo do, khi phat hanh trai phieu, cac DN se dang ky qua VBMA, dong thoi, phai cong bo chi tiet thong tin ve ke hoach phat hanh qua website cua VMBA. Tren co so do, VBMA cap nhat du lieu ve TPDN, nham dap ung nhu cau thong tin day du, minh bach cho ca co quan quan ly lan DN.Mot chuyen dong dang chu y khac, la lan dau tien thong diep gia tang tinh chu dong cho VBMA duoc phat di, khi ong Ha ung ho VBMA thuc hien thoa thuan cua cac nha tao lap thi truong; tiep tuc trien khai cac chuong trinh dao tao cho thanh vien; giao VBMA xay dung, ban hanh cac bo quy tac va chuan muc hoat dong cho thi truong trai phieu Viet Nam tren tinh than khong trai phap luat. Ngoai cac bo quy tac va chuan muc da xay dung, Bo Tai chinh de nghi VBMA xay dung bo cam nang hoac so tay ve hoat dong tu van, bao lanh phat hanh trai phieu de huong dan cac thanh vien thi truong.Nhung bat cap trong qua trinh van hanh thi truong co trien vong duoc thao go kip thoi hon, khi Bo Tai chinh va VBMA thong nhat tiep tuc duy tri co che doi thoai coi mo. Bo de nghi VBMA cung nhu cac don vi lien quan chu dong phoi hop voi NHNN, de mo rong cac chu de doi thoai ve chinh sach tai khoa, tien te, thue… trong thoi gian toi.Theo Huu Dao
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000