Ồ ạt phát hành, cổ phiếu ngân hàng có nguy cơ ế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vietinbank lên kế hoạch tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Maritime Bank cũng cho biết, các ngân hàng sẽ tiếp tục tăng thêm vốn trong năm nay.
Ồ ạt phát hành, cổ phiếu ngân hàng có nguy cơ ế

Nhiều ngân hàng có kế hoạch tăng vốn, nhưng trước diễn biến TTCK còn khó khăn, thì nguy cơ “ế” đối với lượng phát hành mới của nhà băng là khó tránh.Hàng loạt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2012 được các ngân hàng đưa ra trình cổ đông trong mùa đại hội năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến TTCK còn khó khăn, giá cổ phiếu ngân hàng chưa thể phục hồi thì nguy cơ “ế” đối với số lượng phát hành mới của nhà băng là khó tránh.Không chỉ dừng lại ở mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng được quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP, hiện hầu hết nhà băng đều đưa ra kế hoạch phát hành tăng vốn, nhất là khi câu chuyện hợp nhất, sáp nhập ngân hàng đang khá nóng.Vietinbank đưa ra kế hoạch tăng vốn lên trên 30.000 tỷ đồng trong năm 2012 và vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn lên hơn 26.200 tỷ đồng.ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Maritime Bank cũng cho biết, các ngân hàng sẽ tiếp tục tăng thêm vốn trong năm nay, dù vốn của các nhà băng này đã đạt trên chục ngàn tỷ đồng.Thị trường ngân hàng đang có sự cạnh tranh gay gắtLàn sóng tăng vốn còn nóng hơn ở khối NHTM cổ phần vừa và nhỏ, đang từng bước cơ cấu lại nên rất cần nguồn lực tài chính để nâng cao sức cạnh tranh, chống sáp nhập, hợp nhất và thâu tóm. Trong kế hoạch được xây dựng cho năm nay, rất ít ngân hàng bỏ sót việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn tăng thêm chủ yếu được nhà băng dành cho cổ đông hiện hữu, giá bán bằng mệnh giá hoặc thưởng cho các cổ đông…Nhưng trước bối cảnh TTCK còn khó khăn, giá cổ phiếu ngân hàng khó có thể được cải thiện sớm thì giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP) cũng khó làm hài lòng các cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, việc tìm kiếm đối tác chiến lược (trong và ngoài nước) để phát hành riêng lẻ lúc này cũng không còn dễ như trước đây.Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của các ngân hàng năm nay được dự báo sẽ khó tránh khỏi tình trạng lặp lại năm trước là hủy, hoãn.Năm qua, kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng của DongA Bank đã phải hoãn sang năm nay. Hiện DongA Bank đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất việc tăng vốn trong tháng 4/2012 và theo kế hoạch sẽ tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 để nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2012.Theo lý giải của ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank, sở dĩ Ngân hàng phải dời kế hoạch tăng vốn sang năm nay là do TTCK năm 2011 giảm sút, ảnh hưởng đến tiến trình tăng vốn điều lệ của các ngân hàng nói chung và DongABank nói riêng. Mặt khác, thủ tục xin phép các cơ quan chức năng cũng tốn nhiều thời gian và do giá cổ phiếu DongA Bank trong năm qua xuống thấp nên HĐQT DongA Bank chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, với giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì thế, DongA Bank xác định, mức giá phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm nay cũng bằng mệnh giá.Cũng trong kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ năm 2011, DongA Bank cho biết, Ngân hàng sẽ bán một phần vốn (khoảng 900 tỷ đồng) cho cổ đông chiến lược trong - ngoài nước.Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng của TrustBank đã được NHNN chấp thuận và UBCK thông qua trong năm 2011. Thế nhưng, đến nay, TrustBank vẫn chưa thực hiện được kế hoạch này. Chủ tịch HĐQT TrustBank, ông Hoàng Văn Toàn cho rằng, sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh của Ngân hàng trên thị trường trước bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. Vì ngoài cạnh tranh về lãi suất, thực hiện chính sách ưu đãi, các nhà băng đã không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường quy mô và sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn của TrustBank vẫn chưa thể triển khai.Thực tế, ngoài ảnh hưởng từ việc TTCK khó khăn, hoạt động ngân hàng đang khá nhạy cảm cũng là rào cản các nhà đầu tư đến với ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ. Bên cạnh đó, các quy định pháp lý cũng phần nào cản trở hoạt động tăng vốn của ngân hàng, như quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài, quy định hạn chế đầu tư ngoài ngành đối với các doanh nghiệp nhà nước…Theo Thùy Vinh


ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ồ ạt phát hành, cổ phiếu ngân hàng có nguy cơ ế

Vietinbank lên kế hoạch tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Maritime Bank cũng cho biết, các ngân hàng sẽ tiếp tục tăng thêm vốn trong năm nay.


O at phat hanh, co phieu ngan hang co nguy co e


Vietinbank len ke hoach tang von len 30.000 ty dong, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Maritime Bank cung cho biet, cac ngan hang se tiep tuc tang them von trong nam nay.


Nhieu ngan hang co ke hoach tang von, nhung truoc dien bien TTCK con kho khan, thi nguy co “e” doi voi luong phat hanh moi cua nha bang la kho tranh.Hang loat ke hoach phat hanh them co phieu tang von nam 2012 duoc cac ngan hang dua ra trinh co dong trong mua dai hoi nam nay. Tuy nhien, truoc dien bien TTCK con kho khan, gia co phieu ngan hang chua the phuc hoi thi nguy co “e” doi voi so luong phat hanh moi cua nha bang la kho tranh.Khong chi dung lai o muc von dieu le 3.000 ty dong duoc quy dinh tai Nghi dinh 141/2006/ND-CP, hien hau het nha bang deu dua ra ke hoach phat hanh tang von, nhat la khi cau chuyen hop nhat, sap nhap ngan hang dang kha nong.Vietinbank dua ra ke hoach tang von len tren 30.000 ty dong trong nam 2012 va vua duoc NHNN chap thuan tang von len hon 26.200 ty dong.ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Maritime Bank cung cho biet, cac ngan hang se tiep tuc tang them von trong nam nay, du von cua cac nha bang nay da dat tren chuc ngan ty dong.Thi truong ngan hang dang co su canh tranh gay gatLan song tang von con nong hon o khoi NHTM co phan vua va nho, dang tung buoc co cau lai nen rat can nguon luc tai chinh de nang cao suc canh tranh, chong sap nhap, hop nhat va thau tom. Trong ke hoach duoc xay dung cho nam nay, rat it ngan hang bo sot viec phat hanh them co phieu de tang von dieu le. Von tang them chu yeu duoc nha bang danh cho co dong hien huu, gia ban bang menh gia hoac thuong cho cac co dong…Nhung truoc boi canh TTCK con kho khan, gia co phieu ngan hang kho co the duoc cai thien som thi gia phat hanh bang menh gia (10.000 dong/CP) cung kho lam hai long cac co dong hien huu. Trong khi do, viec tim kiem doi tac chien luoc (trong va ngoai nuoc) de phat hanh rieng le luc nay cung khong con de nhu truoc day.Vi vay, viec phat hanh co phieu tang von cua cac ngan hang nam nay duoc du bao se kho tranh khoi tinh trang lap lai nam truoc la huy, hoan.Nam qua, ke hoach tang von dieu le tu 4.500 ty dong len 6.000 ty dong cua DongA Bank da phai hoan sang nam nay. Hien DongA Bank da lam thu tuc tang von dieu le tu 4.500 ty dong len 5.000 ty dong, du kien se hoan tat viec tang von trong thang 4/2012 va theo ke hoach se tiep tuc phat hanh 1.000 ty dong cho co dong hien huu theo ty le 5:1 de nang von dieu le len 6.000 ty dong vao cuoi nam 2012.Theo ly giai cua ong Tran Phuong Binh, Tong giam doc DongA Bank, so di Ngan hang phai doi ke hoach tang von sang nam nay la do TTCK nam 2011 giam sut, anh huong den tien trinh tang von dieu le cua cac ngan hang noi chung va DongABank noi rieng. Mat khac, thu tuc xin phep cac co quan chuc nang cung ton nhieu thoi gian va do gia co phieu DongA Bank trong nam qua xuong thap nen HDQT DongA Bank chi thuc hien tang von dieu le them 500 ty dong cho co dong hien huu, voi gia ban bang menh gia 10.000 dong/co phieu. Vi the, DongA Bank xac dinh, muc gia phat hanh them co phieu cho co dong hien huu nam nay cung bang menh gia.Cung trong ke hoach da thong qua DHCD nam 2011, DongA Bank cho biet, Ngan hang se ban mot phan von (khoang 900 ty dong) cho co dong chien luoc trong - ngoai nuoc.Ke hoach phat hanh co phieu tang von tu 3.000 ty dong len 5.000 ty dong cua TrustBank da duoc NHNN chap thuan va UBCK thong qua trong nam 2011. The nhung, den nay, TrustBank van chua thuc hien duoc ke hoach nay. Chu tich HDQT TrustBank, ong Hoang Van Toan cho rang, su can thiet cua viec phat hanh co phieu tang von dieu le la nham dap ung yeu cau nang cao nang luc tai chinh, tang suc canh tranh cua Ngan hang tren thi truong truoc boi canh thi truong ngay cang canh tranh gay gat. Vi ngoai canh tranh ve lai suat, thuc hien chinh sach uu dai, cac nha bang da khong ngung mo rong mang luoi phan phoi, tang cuong quy mo va san pham. Tuy nhien, den nay, ke hoach phat hanh them co phieu tang von cua TrustBank van chua the trien khai.Thuc te, ngoai anh huong tu viec TTCK kho khan, hoat dong ngan hang dang kha nhay cam cung la rao can cac nha dau tu den voi ngan hang, nhat la cac ngan hang nho. Ben canh do, cac quy dinh phap ly cung phan nao can tro hoat dong tang von cua ngan hang, nhu quy dinh ve gioi han ty le nam giu cua nha dau tu nuoc ngoai, quy dinh han che dau tu ngoai nganh doi voi cac doanh nghiep nha nuoc…Theo Thuy Vinh


DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000