CSG tăng trần trước tin giải thể, cầu yếu trên cả hai sàn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
MSN, BVH tăng điểm giữ VN-Index giảm chưa đến 1 điểm, trong khi hàng loạt penny bị bán mạnh. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán giảm sàn trên HNX..
CSG tăng trần trước tin giải thể, cầu yếu trên cả hai sàn

Kết thúc phiên sáng 30/3:

Vn-Index giảm 0,97 điểm xuống 438,66 điểm, HNX-Index giảm 1 điểm xuống 72,18 điểm. Thanh khoản hai sàn ở mức thấp, sàn HoSE giao dịch 43,6 triệu cp, tương đương 568 tỷ đồng trong khi sàn Hà Nội giao dịch 46,9 triệu cp, tương đương 425 tỷ đồng.

Giao dịch chậm, penny bị bán mạnh nhưng nhờ bộ ba BVH, MSN và VIC tăng điểm khiến VN-Index giảm chưa đến 1 điểm. BVH đầu giờ sáng tăng trần nhưng cuối giờ sáng chỉ tăng 1.500 đồng, MSN tăng 1.000 đồng còn VIC về giá tham chiếu.

CTG đầu giờ tăng trần, hiện giao dịch tại giá 21.900 đồng/cp; các mã như IJC, ITA giảm 300 đồng, REE, STB, VCB giảm 100 đồng, SJS, SSI giảm 200 đồng…21/30 cổ phiếu thuộc VN30 giảm giá.
Sau một chuỗi tăng điểm kéo dài 3 tháng của thị trường, với những nhà đầu tư đã may mắn chốt lời tại các phiên trước, thời điểm này họ chưa sốt sắng mua vào. Khi thanh khoản thị trường giảm dần, cộng với việc VN-Index và HNX-Index không vượt qua được các ngưỡng kháng cự quan trọng, dòng tiền sẽ chững lại.

Tại các cổ phiếu penny, TLH, TNT, VNE giảm sàn và không có dư mua, SBS sáng nay giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu, cuối phiên sáng chỉ còn dư mua giá sàn 6.000 đồng/cp.
Đáng chú ý, CSG – CTCP Cáp Sài Gòn, HĐQT chưa có chiến lược kinh doanh mới cho tương lai, trong khi nhận thấy thị trường cáp điện còn yếu. HĐQT nhất trí thông qua việc điều hành xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ. Điều đáng nói ở đây là, CSG luôn có lãi trong 4 năm qua, năm 2011 lãi hơn 10 tỷ, duy nhất quý 4/2011 lỗ hơn 5 tỷ đồng. Ngay cả kế hoạch năm 2012, HĐQT cũng đặt kế hoạch có lãi 30 tỷ. Trước thông tin này, CSG sáng nay vẫn tăng trần, khớp lệnh hơn 300 nghìn cp, dư mua trần hơn 200 nghìn cp.

HT1 sáng nay giao dịch đột biến hơn 1 triệu cp, giảm sàn xuống 4.600 đồng/cp.

Bên sàn Hà Nội, hàng loạt mã chứng khoán giảm sàn cuối giờ sáng, APS, AVS, SHS, VDS, HPC giảm sàn hàng loạt, VND giảm 300 đồng, BVS giảm 200 đồng, hầu hết các mã trên sàn Hà Nội đều giao dịch dưới giá tham chiếu.  SHN giảm sàn 10 phiên liên tiếp, dư bán sàn hơn 7 triệu cp.

HBB có thời điểm tăng nhẹ 100 đồng, nhưng cổ phiếu này bị bán mạnh tại giá 6.500 đồng/cp, giảm 200 đồng so với giá tham chiếu.

Hôm nay là ngày diễn ra ĐHCĐ ACB, mã này cuối giờ sáng leo lên giá tham chiếu 24.700 đồng/cp.

Theo HSC, phiên điều chỉnh hôm nay có lẽ sẽ còn kéo dài sang tuần sau; tuy nhiên, HSC vẫn khuyến nghị các NĐT mua vào khi giá giảm.
---------


Hôm nay là ngày chốt NAV quý I/2012 của các quỹ. Sau khi VN-Index mất mốc 440 điểm và HNX-Index mất mốc 75 điểm trong phiên hôm qua, xu hướng tăng trong ngắn hạn bị lung lay đáng kể.Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, HNX-Index giảm nhẹ ngay từ đầu phiên. Chỉ số này ở thời điểm 9h15 giảm 0,3 điểm xuống 72,9 điểm. Hiện có 299 mã đứng giá cho thấy tâm lý các nhà đầu tư đang khá thận trọng, bên bán không muốn bán hớ trong khi bên mua khá rụt rè. Hầu hết các mã thanh khoản trên sàn Hà Nội lúc này đều giảm điểm, ACB giảm 100 đồng, BVS, KLS, VND giảm 200 đồng, HBB, PVX, VCG đứng giá, bất ngờ SME đang giảm sàn được mua mạnh tại giá trần 1.400 đồng/cp, khớp lệnh hơn 566 nghìn đơn vị.


CTG tăng trần do hôm nay là ngày thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29,6%, giá tham chiếu là 21.000 đồng/cp, hiện giao dịch tại mức trần 22.000 đồng/cp.VSP sáng nay sức cầu cũng giảm đáng kể, hiện có dư bán giá trần hơn 240 nghìn cp, SHN tròn 10 phiên giảm sàn liên tiếp, tiếp tục dư bán sàn hơn 7 triệu cổ phiếu, khớp lệnh 16.000 cổ phiếu.

Bên sàn HoSE, đợt khớp lệnh đầu tiên VN-Index bất ngờ tăng nhẹ 2,9 điểm lên 442 điểm. KLGD đợt 1 đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với cùng thời điểm phiên trước.Thị trường tăng mạnh nhờ BVH chạm giá trần, MSN tăng 2.000 đồng, VIC tăng 1.500 đồng, STB, SSI, VCB, HPC tăng nhẹ, còn các cổ phiếu khác thuộc VN30 hầu hết đều đứng giá, bên bán bluechips lúc này cũng không quá mạnh tay. Dù sao trong ngày chốt NAV như thế này, việc nâng đỡ bluechips là cần thiết.Trong khi đó, ở phía penny và midcap sàn HoSE, TLH, TNT, NVT giảm sàn trong đó NVT dư bán sàn hơn 600 nghìn đơn vị, VNE, SAM giảm 100 đồng. Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp, khá nhiều cổ phiếu chưa khớp lệnh, tại các penny, sau hơn 20 phút giao dịch một số mã chỉ khớp lệnh từ 2-5 nghìn cổ phiếu.Phương Mai


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CSG tăng trần trước tin giải thể, cầu yếu trên cả hai sàn

MSN, BVH tăng điểm giữ VN-Index giảm chưa đến 1 điểm, trong khi hàng loạt penny bị bán mạnh. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán giảm sàn trên HNX..


CSG tang tran truoc tin giai the, cau yeu tren ca hai san


MSN, BVH tang diem giu VN-Index giam chua den 1 diem, trong khi hang loat penny bi ban manh. Hang loat co phieu chung khoan giam san tren HNX..


Ket thuc phien sang 30/3:

Vn-Index giam 0,97 diem xuong 438,66 diem, HNX-Index giam 1 diem xuong 72,18 diem. Thanh khoan hai san o muc thap, san HoSE giao dich 43,6 trieu cp, tuong duong 568 ty dong trong khi san Ha Noi giao dich 46,9 trieu cp, tuong duong 425 ty dong.

Giao dich cham, penny bi ban manh nhung nho bo ba BVH, MSN va VIC tang diem khien VN-Index giam chua den 1 diem. BVH dau gio sang tang tran nhung cuoi gio sang chi tang 1.500 dong, MSN tang 1.000 dong con VIC ve gia tham chieu.

CTG dau gio tang tran, hien giao dich tai gia 21.900 dong/cp; cac ma nhu IJC, ITA giam 300 dong, REE, STB, VCB giam 100 dong, SJS, SSI giam 200 dong…21/30 co phieu thuoc VN30 giam gia.
Sau mot chuoi tang diem keo dai 3 thang cua thi truong, voi nhung nha dau tu da may man chot loi tai cac phien truoc, thoi diem nay ho chua sot sang mua vao. Khi thanh khoan thi truong giam dan, cong voi viec VN-Index va HNX-Index khong vuot qua duoc cac nguong khang cu quan trong, dong tien se chung lai.

Tai cac co phieu penny, TLH, TNT, VNE giam san va khong co du mua, SBS sang nay giao dich hon 2 trieu co phieu, cuoi phien sang chi con du mua gia san 6.000 dong/cp.
Dang chu y, CSG – CTCP Cap Sai Gon, HDQT chua co chien luoc kinh doanh moi cho tuong lai, trong khi nhan thay thi truong cap dien con yeu. HDQT nhat tri thong qua viec dieu hanh xay dung phuong an giai the, thanh ly tai san trinh DHCD. Dieu dang noi o day la, CSG luon co lai trong 4 nam qua, nam 2011 lai hon 10 ty, duy nhat quy 4/2011 lo hon 5 ty dong. Ngay ca ke hoach nam 2012, HDQT cung dat ke hoach co lai 30 ty. Truoc thong tin nay, CSG sang nay van tang tran, khop lenh hon 300 nghin cp, du mua tran hon 200 nghin cp.

HT1 sang nay giao dich dot bien hon 1 trieu cp, giam san xuong 4.600 dong/cp.

Ben san Ha Noi, hang loat ma chung khoan giam san cuoi gio sang, APS, AVS, SHS, VDS, HPC giam san hang loat, VND giam 300 dong, BVS giam 200 dong, hau het cac ma tren san Ha Noi deu giao dich duoi gia tham chieu.  SHN giam san 10 phien lien tiep, du ban san hon 7 trieu cp.

HBB co thoi diem tang nhe 100 dong, nhung co phieu nay bi ban manh tai gia 6.500 dong/cp, giam 200 dong so voi gia tham chieu.

Hom nay la ngay dien ra DHCD ACB, ma nay cuoi gio sang leo len gia tham chieu 24.700 dong/cp.

Theo HSC, phien dieu chinh hom nay co le se con keo dai sang tuan sau; tuy nhien, HSC van khuyen nghi cac NDT mua vao khi gia giam.
---------


Hom nay la ngay chot NAV quy I/2012 cua cac quy. Sau khi VN-Index mat moc 440 diem va HNX-Index mat moc 75 diem trong phien hom qua, xu huong tang trong ngan han bi lung lay dang ke.Mo cua phien giao dich sang nay, HNX-Index giam nhe ngay tu dau phien. Chi so nay o thoi diem 9h15 giam 0,3 diem xuong 72,9 diem. Hien co 299 ma dung gia cho thay tam ly cac nha dau tu dang kha than trong, ben ban khong muon ban ho trong khi ben mua kha rut re. Hau het cac ma thanh khoan tren san Ha Noi luc nay deu giam diem, ACB giam 100 dong, BVS, KLS, VND giam 200 dong, HBB, PVX, VCG dung gia, bat ngo SME dang giam san duoc mua manh tai gia tran 1.400 dong/cp, khop lenh hon 566 nghin don vi.


CTG tang tran do hom nay la ngay thuong va tra co tuc bang co phieu ty le 29,6%, gia tham chieu la 21.000 dong/cp, hien giao dich tai muc tran 22.000 dong/cp.VSP sang nay suc cau cung giam dang ke, hien co du ban gia tran hon 240 nghin cp, SHN tron 10 phien giam san lien tiep, tiep tuc du ban san hon 7 trieu co phieu, khop lenh 16.000 co phieu.

Ben san HoSE, dot khop lenh dau tien VN-Index bat ngo tang nhe 2,9 diem len 442 diem. KLGD dot 1 dat hon 3 trieu co phieu, tang nhe so voi cung thoi diem phien truoc.Thi truong tang manh nho BVH cham gia tran, MSN tang 2.000 dong, VIC tang 1.500 dong, STB, SSI, VCB, HPC tang nhe, con cac co phieu khac thuoc VN30 hau het deu dung gia, ben ban bluechips luc nay cung khong qua manh tay. Du sao trong ngay chot NAV nhu the nay, viec nang do bluechips la can thiet.Trong khi do, o phia penny va midcap san HoSE, TLH, TNT, NVT giam san trong do NVT du ban san hon 600 nghin don vi, VNE, SAM giam 100 dong. Thanh khoan thi truong dang o muc rat thap, kha nhieu co phieu chua khop lenh, tai cac penny, sau hon 20 phut giao dich mot so ma chi khop lenh tu 2-5 nghin co phieu.Phuong Mai


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000