VSP trần 5 phiên liên tiếp: cú “úp sọt” cuối cùng?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thua lỗ 3 năm liên tiếp và có thể phải rời sàn, nhưng VSP lại có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp. Đây là cú “úp sọt” cuối cùng với NĐT?
VSP trần 5 phiên liên tiếp: cú “úp sọt” cuối cùng?

Thua lỗ năm thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải chỉ còn chờ ngày ra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 để chính thức bị loại khỏi danh sách niêm yết cổ phiếu. Vậy nhưng, cổ phiếu này lại đang có phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp tính đến ngày 29/3. Một thông tin tốt của Công ty chưa được công bố, hay đây là cú “úp sọt” cuối cùng với NĐT?

Bất thường và bình thường VSPKhi hầu hết các mã chứng khoán đang niêm yết trên sàn bắt đầu giảm giá thì cũng là lúc VSP ngược dòng tăng tốc. Thứ Sáu tuần trước (23/3) là ngày mở màn cho chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp, giá cổ phiếu VSP đã tăng nhanh chóng từ mức 3.400 đồng lên 4.400 đồng/CP trong phiên 29/3 với dư mua lớn giá trần, tương đương mức tăng 29,4%. Từ trạng thái thận trọng không bán ra, rồi bán ra bao nhiêu cũng được mua hết, NĐT bắt đầu lờ mờ nghĩ đến khả năng, VSP còn thông tin tích cực nào đó đang chờ ngày công bố.

Diến biến giá 3 tháng qua của VSP


Thống kê kết quả kinh doanh của VSP trong 3 năm vừa qua cho thấy, mặc dù thua lỗ 3 năm liên tiếp, với con số lỗ năm 2011 lên tới 535 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với vốn điều lệ 380 tỷ đồng, nhưng nếu nhìn vào con số báo cáo tài chính đơn thuần, VSP chưa phải rơi vào đường cùng. Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến hết năm 2011 vẫn là 471 tỷ đồng, tương đương giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu VSP đạt 12.400 đồng, lớn hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại.Lý do thứ hai có thể xem xét là mặc dù có nguy cơ bị hủy niêm yết, nhưng khi chuyển xuống giao dịch tại UPCoM, cơ chế giao dịch không khác biệt mấy so với niêm yết tại HNX, nên mức độ tác động của quyết định này, nếu có, là không lớn.Ngoài những lý do rất khách quan để biện minh cho đợt tăng giá của VSP, một số NĐT còn lạc quan cho rằng, không ngoại trừ khả năng VSP có thể trụ lại niêm yết tại HNX. Lý do là, hủy niêm yết hay không phụ thuộc vào báo cáo tài chính kiểm toán. Và vì thế, khi chưa có BCTC kiểm toán thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.Một điều nữa có thể khiến NĐT phải cân nhắc là, khả năng VSP có khoản lợi nhuận đột biến trong kết quả kinh doanh quý I/2012, như bán tàu, bán tài sản… Có lẽ vì thế, quan sát giao dịch của VSP cho thấy, đà tăng này đã bắt đầu thu hút được sự tham gia của NĐT nhỏ lẻ.

Nghi vấn về… cú “úp sọt”Những ai quan tâm đến VSP đều sẽ quan tâm nhiều đến chất lượng tài sản của Công ty. Một câu chuyện được thị trường quan tâm, đó là cách hạch toán các tài sản “lưỡng tính” của VSP - những con tàu. Tàu được mua về, phục vụ mục đích thương mại - tức là hàng hóa, nhưng hạch toán như một tài sản, có tính khấu hao là cách mà VSP đã làm và vẫn đang duy trì cách áp dụng.Bà Nguyễn Thị Hải Tạo, Kế toán trưởng của VSP cho hay, tổng giá trị tàu chiếm khoảng 80% giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty. Với 1.660 tỷ đồng tài sản hữu hình, tổng giá trị đội tàu mà VSP sở hữu ước khoảng 1.328 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng với suy thoái kinh tế, giá các tàu đã sụt giảm mạnh. Cùng một loại tàu, cùng là hàng vừa mới xuất xưởng, giá tàu thời điểm hiện tại đã giảm tới 30 - 50% so với giá của giai đoạn năm 2007. Bỏ qua các yếu tố lạc hậu, cũ kỹ, nếu tính giá trị tài sản của tàu giảm khoảng 30% so với giá trị sổ sách, thì VSP đã hạch toán vượt khoảng gần 400 tỷ đồng so với giá thị trường của tài sản nắm giữ. Chỉ riêng con số này thôi đã đủ để lượng vốn chủ sở hữu của Công ty có nguy cơ tan thành mây khói.Trong khi đó, với gần 2.000 tỷ đồng vay nợ ngắn và dài hạn, riêng chi phí lãi vay của Công ty trong quý IV/2011 lên tới 133 tỷ đồng, các hoạt động chính là vận tải (kèm bán tàu), bất động sản đều chưa có tín hiệu tích cực nào. Tình trạng của VSP có thể nói là khá bí bét, như lời nhận xét của chính vị Kế toán trưởng Công ty khi trao đổi với ĐTCK là “rất xấu, xấu hơn rất nhiều”.Với tình trạng tài chính như trên của Công ty, đợt tăng giá của cổ phiếu VSP lúc này chỉ có thể giải thích bằng nghi vấn: một cú “úp sọt” cuối cùng của ai đó nhằm thoát hàng?Theo Bùi Sưởng
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VSP trần 5 phiên liên tiếp: cú “úp sọt” cuối cùng?

Thua lỗ 3 năm liên tiếp và có thể phải rời sàn, nhưng VSP lại có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp. Đây là cú “úp sọt” cuối cùng với NĐT?


VSP tran 5 phien lien tiep: cu “up sot” cuoi cung?


Thua lo 3 nam lien tiep va co the phai roi san, nhung VSP lai co chuoi tang tran 5 phien lien tiep. Day la cu “up sot” cuoi cung voi NDT?


Thua lo nam thu 3 lien tiep, co phieu VSP cua CTCP Van tai bien va bat dong san Viet Hai chi con cho ngay ra bao cao tai chinh kiem toan nam 2011 de chinh thuc bi loai khoi danh sach niem yet co phieu. Vay nhung, co phieu nay lai dang co phien tang tran thu 5 lien tiep tinh den ngay 29/3. Mot thong tin tot cua Cong ty chua duoc cong bo, hay day la cu “up sot” cuoi cung voi NDT?

Bat thuong va binh thuong VSPKhi hau het cac ma chung khoan dang niem yet tren san bat dau giam gia thi cung la luc VSP nguoc dong tang toc. Thu Sau tuan truoc (23/3) la ngay mo man cho chuoi 5 phien tang tran lien tiep, gia co phieu VSP da tang nhanh chong tu muc 3.400 dong len 4.400 dong/CP trong phien 29/3 voi du mua lon gia tran, tuong duong muc tang 29,4%. Tu trang thai than trong khong ban ra, roi ban ra bao nhieu cung duoc mua het, NDT bat dau lo mo nghi den kha nang, VSP con thong tin tich cuc nao do dang cho ngay cong bo.

Dien bien gia 3 thang qua cua VSP


Thong ke ket qua kinh doanh cua VSP trong 3 nam vua qua cho thay, mac du thua lo 3 nam lien tiep, voi con so lo nam 2011 len toi 535 ty dong, lon hon nhieu so voi von dieu le 380 ty dong, nhung neu nhin vao con so bao cao tai chinh don thuan, VSP chua phai roi vao duong cung. Von chu so huu cua Cong ty tinh den het nam 2011 van la 471 ty dong, tuong duong gia tri so sach moi co phieu VSP dat 12.400 dong, lon hon nhieu so voi gia thi truong hien tai.Ly do thu hai co the xem xet la mac du co nguy co bi huy niem yet, nhung khi chuyen xuong giao dich tai UPCoM, co che giao dich khong khac biet may so voi niem yet tai HNX, nen muc do tac dong cua quyet dinh nay, neu co, la khong lon.Ngoai nhung ly do rat khach quan de bien minh cho dot tang gia cua VSP, mot so NDT con lac quan cho rang, khong ngoai tru kha nang VSP co the tru lai niem yet tai HNX. Ly do la, huy niem yet hay khong phu thuoc vao bao cao tai chinh kiem toan. Va vi the, khi chua co BCTC kiem toan thi chuyen gi cung co the xay ra.Mot dieu nua co the khien NDT phai can nhac la, kha nang VSP co khoan loi nhuan dot bien trong ket qua kinh doanh quy I/2012, nhu ban tau, ban tai san… Co le vi the, quan sat giao dich cua VSP cho thay, da tang nay da bat dau thu hut duoc su tham gia cua NDT nho le.

Nghi van ve… cu “up sot”Nhung ai quan tam den VSP deu se quan tam nhieu den chat luong tai san cua Cong ty. Mot cau chuyen duoc thi truong quan tam, do la cach hach toan cac tai san “luong tinh” cua VSP - nhung con tau. Tau duoc mua ve, phuc vu muc dich thuong mai - tuc la hang hoa, nhung hach toan nhu mot tai san, co tinh khau hao la cach ma VSP da lam va van dang duy tri cach ap dung.Ba Nguyen Thi Hai Tao, Ke toan truong cua VSP cho hay, tong gia tri tau chiem khoang 80% gia tri tai san co dinh huu hinh cua Cong ty. Voi 1.660 ty dong tai san huu hinh, tong gia tri doi tau ma VSP so huu uoc khoang 1.328 ty dong. Trong khi do, cung voi suy thoai kinh te, gia cac tau da sut giam manh. Cung mot loai tau, cung la hang vua moi xuat xuong, gia tau thoi diem hien tai da giam toi 30 - 50% so voi gia cua giai doan nam 2007. Bo qua cac yeu to lac hau, cu ky, neu tinh gia tri tai san cua tau giam khoang 30% so voi gia tri so sach, thi VSP da hach toan vuot khoang gan 400 ty dong so voi gia thi truong cua tai san nam giu. Chi rieng con so nay thoi da du de luong von chu so huu cua Cong ty co nguy co tan thanh may khoi.Trong khi do, voi gan 2.000 ty dong vay no ngan va dai han, rieng chi phi lai vay cua Cong ty trong quy IV/2011 len toi 133 ty dong, cac hoat dong chinh la van tai (kem ban tau), bat dong san deu chua co tin hieu tich cuc nao. Tinh trang cua VSP co the noi la kha bi bet, nhu loi nhan xet cua chinh vi Ke toan truong Cong ty khi trao doi voi DTCK la “rat xau, xau hon rat nhieu”.Voi tinh trang tai chinh nhu tren cua Cong ty, dot tang gia cua co phieu VSP luc nay chi co the giai thich bang nghi van: mot cu “up sot” cuoi cung cua ai do nham thoat hang?Theo Bui Suong
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000