VN-Index tìm lại mốc 440 điểm nhờ "bộ ba vốn hóa lớn"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vn-Index tăng hơn 3 điểm khi BVH, MSN và VIC tăng giá mạnh. Penny giảm sàn hàng loạt trên sàn HoSE. SHN giảm sàn 10 phiên liên tiếp, HNX-Index giảm nhẹ.
VN-Index tìm lại mốc 440 điểm nhờ

Hôm nay là ngày chốt NAV quý I/2012 của các quỹ. Sau khi VN-Index mất mốc 440 điểm và HNX-Index mất mốc 75 điểm trong phiên hôm qua, xu hướng tăng trong ngắn hạn bị lung lay đáng kể.Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, HNX-Index giảm nhẹ ngay từ đầu phiên. Chỉ số này ở thời điểm 9h15 giảm 0,3 điểm xuống 72,9 điểm. Hiện có 299 mã đứng giá cho thấy tâm lý các nhà đầu tư đang khá thận trọng, bên bán không muốn bán hớ trong khi bên mua khá rụt rè. Hầu hết các mã thanh khoản trên sàn Hà Nội lúc này đều giảm điểm, ACB giảm 100 đồng, BVS, KLS, VND giảm 200 đồng, HBB, PVX, VCG đứng giá, bất ngờ SME đang giảm sàn được mua mạnh tại giá trần 1.400 đồng/cp, khớp lệnh hơn 566 nghìn đơn vị.


CTG tăng trần do hôm nay là ngày thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29,6%, giá tham chiếu là 21.000 đồng/cp, hiện giao dịch tại mức trần 22.000 đồng/cp.VSP sáng nay sức cầu cũng giảm đáng kể, hiện có dư bán giá trần hơn 240 nghìn cp, SHN tròn 10 phiên giảm sàn liên tiếp, tiếp tục dư bán sàn hơn 7 triệu cổ phiếu, khớp lệnh 16.000 cổ phiếu.

Bên sàn HoSE, đợt khớp lệnh đầu tiên VN-Index bất ngờ tăng nhẹ 2,9 điểm lên 442 điểm. KLGD đợt 1 đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với cùng thời điểm phiên trước.Thị trường tăng mạnh nhờ BVH chạm giá trần, MSN tăng 2.000 đồng, VIC tăng 1.500 đồng, STB, SSI, VCB, HPC tăng nhẹ, còn các cổ phiếu khác thuộc VN30 hầu hết đều đứng giá, bên bán bluechips lúc này cũng không quá mạnh tay. Dù sao trong ngày chốt NAV như thế này, việc nâng đỡ bluechips là cần thiết.Trong khi đó, ở phía penny và midcap sàn HoSE, TLH, TNT, NVT giảm sàn trong đó NVT dư bán sàn hơn 600 nghìn đơn vị, VNE, SAM giảm 100 đồng. Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp, khá nhiều cổ phiếu chưa khớp lệnh, tại các penny, sau hơn 20 phút giao dịch một số mã chỉ khớp lệnh từ 2-5 nghìn cổ phiếu.Phương Mai


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VN-Index tìm lại mốc 440 điểm nhờ "bộ ba vốn hóa lớn"

Vn-Index tăng hơn 3 điểm khi BVH, MSN và VIC tăng giá mạnh. Penny giảm sàn hàng loạt trên sàn HoSE. SHN giảm sàn 10 phiên liên tiếp, HNX-Index giảm nhẹ.


VN-Index tim lai moc 440 diem nho "bo ba von hoa lon"


Vn-Index tang hon 3 diem khi BVH, MSN va VIC tang gia manh. Penny giam san hang loat tren san HoSE. SHN giam san 10 phien lien tiep, HNX-Index giam nhe.


Hom nay la ngay chot NAV quy I/2012 cua cac quy. Sau khi VN-Index mat moc 440 diem va HNX-Index mat moc 75 diem trong phien hom qua, xu huong tang trong ngan han bi lung lay dang ke.Mo cua phien giao dich sang nay, HNX-Index giam nhe ngay tu dau phien. Chi so nay o thoi diem 9h15 giam 0,3 diem xuong 72,9 diem. Hien co 299 ma dung gia cho thay tam ly cac nha dau tu dang kha than trong, ben ban khong muon ban ho trong khi ben mua kha rut re. Hau het cac ma thanh khoan tren san Ha Noi luc nay deu giam diem, ACB giam 100 dong, BVS, KLS, VND giam 200 dong, HBB, PVX, VCG dung gia, bat ngo SME dang giam san duoc mua manh tai gia tran 1.400 dong/cp, khop lenh hon 566 nghin don vi.


CTG tang tran do hom nay la ngay thuong va tra co tuc bang co phieu ty le 29,6%, gia tham chieu la 21.000 dong/cp, hien giao dich tai muc tran 22.000 dong/cp.VSP sang nay suc cau cung giam dang ke, hien co du ban gia tran hon 240 nghin cp, SHN tron 10 phien giam san lien tiep, tiep tuc du ban san hon 7 trieu co phieu, khop lenh 16.000 co phieu.

Ben san HoSE, dot khop lenh dau tien VN-Index bat ngo tang nhe 2,9 diem len 442 diem. KLGD dot 1 dat hon 3 trieu co phieu, tang nhe so voi cung thoi diem phien truoc.Thi truong tang manh nho BVH cham gia tran, MSN tang 2.000 dong, VIC tang 1.500 dong, STB, SSI, VCB, HPC tang nhe, con cac co phieu khac thuoc VN30 hau het deu dung gia, ben ban bluechips luc nay cung khong qua manh tay. Du sao trong ngay chot NAV nhu the nay, viec nang do bluechips la can thiet.Trong khi do, o phia penny va midcap san HoSE, TLH, TNT, NVT giam san trong do NVT du ban san hon 600 nghin don vi, VNE, SAM giam 100 dong. Thanh khoan thi truong dang o muc rat thap, kha nhieu co phieu chua khop lenh, tai cac penny, sau hon 20 phut giao dich mot so ma chi khop lenh tu 2-5 nghin co phieu.Phuong Mai


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000