Cách tính giá tham chiếu mới trên HNX có thể có lợi cho "đội lái"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
15 phút cuối giao dịch có thể là thời điểm tốt để đội lái hoành hành.
Cách tính giá tham chiếu mới trên HNX có thể có lợi cho

Chúng tôi nhận được 1 số ý kiến của nhà đầu tư về cách tính giá tham chiếu mới tại HNX, xin đăng lại 1 trong các ý kiến phản biện này.


Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề hạn chế, như tâm lý đầu tư bầy đàn, tính minh bạch của thị trường chưa được giải quyết tốt; đặc biệt là hoạt động đầu cơ đánh lên hoặc đánh xuống của các“đội lái”diến ra khá thường xuyên. Tuy nhiên, trong lúc vấn đề có tính tiêu cực này chưa được giải quyết thì cách tính giá mới của HNX lại tạo điều kiện cho “đội lái”có thêm nhiều đất diễn và dễ diến hơn so với trước. Bởi vì:


Thứ nhất:Nếu như trước đây, “đội lái”muốn đánh lên trong một phiên thì buộc họ phải đánh làm sao cho giá trung bình toàn phiên đó phải ở mức cao của họ kỳ vọng, tức là họ phải tập trung một nguồn tiền lớn để đánh lên trong một lượng thời gian khá dài so với thời gian toàn phiên giao dịch và nhà quản lý thị trường cũng như nhà đầu tư sẽ dễ dàng phát hiện ra ý định của các đội lái. Còn hiện nay, đội lái không phải cần thời gian nhiều và lượng tiền nhiều như trước, chỉ cần tập trung một lượng tiền vừa phải và tung ra vào 15 phút cuối phiên để đẩy giá lên là có thể làm thay đổi giá tham chiếu cho ngày hôm sau.


Thứ hai:Chỉ cần một “đội lái”với một vài thành viên trường vốn bắt tay nhau là họ rất dễ dàng thay đổi giá của những cổ phiếu họ cần lái. Bởi vì vào đầu phiên, họ có thể tạo áp lực bán (hoặc mua) mạnh mẽ vào các cổ phiếu mà họ muốn lái, làm cho nhà đầu tư ngoài đội lái cứ tưởng là cổ phiếu đó sẽ giảm (hoặc tăng) một cách mạnh mẽ và ra quyết định bán (hoặc mua) theo áp lực đội lái. Sau khi gom đủ cổ phiếu giá thấp (đánh lên) hoặc xả cổ phiếu giá cao (đánh xuống) được theo kỳ vọng, chỉ cần vào 20 phút cuối, họ tiến hành các lệnh hủy bán (hoặc mua) làm cho lượng cổ phiếu bán (hoặc mua)lúc này giảm thiểu; và họ sẽ dễ dàng đưa giao dịch cổ phiếu 15 phút cuối ở mức giá cao (hoặc thấp) theo ý muốn.


Thứ ba:Cách tính theo giá mới này có thể giúp “đội lái”thu gần 14% lợi nhuận trong một phiên giao dịch. Bởi vì nếu ở đầu phiên họ ép cổ phiếu giao dịch ở giá sàn (hoặc trần) và gom (hoặc xả) một lượng lớn cổ phiếu, nhưng 15 phút vào cuối phiên họ lại đưa mức giá giao dịch ở giá trần (hoặc giá sàn) theo cách đặt, hủy như nói ở trên thì trong một phiên họ có thể thu lợi hơn nhiều so với mức ± 7% quy định tại HNX.


Cách tính giá tham chiếu từ mức giá trung bình 15 phút cuối sẽ là cách tính có lợi cho thị trường phát triển và tính minh bạch cao, vì nó phản ánh sát tình hình biến động thị trường, tuy nhiên, ở Việt Nam, trong khi tính minh bạch của thị trường còn nhiều hạn chế thì có thể sẽ có tác dụng ngược, tạo cơ hội cho các đội lái hoành hành và nhanh chóng "tiêu diệt" các nhà đầu tư độc lập.
Cao Như Ý (Nha Trang)


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cách tính giá tham chiếu mới trên HNX có thể có lợi cho "đội lái"

15 phút cuối giao dịch có thể là thời điểm tốt để đội lái hoành hành.


Cach tinh gia tham chieu moi tren HNX co the co loi cho "doi lai"


15 phut cuoi giao dich co the la thoi diem tot de doi lai hoanh hanh.


Chung toi nhan duoc 1 so y kien cua nha dau tu ve cach tinh gia tham chieu moi tai HNX, xin dang lai 1 trong cac y kien phan bien nay.


Thi truong chung khoan Viet Nam hien nay con nhieu van de han che, nhu tam ly dau tu bay dan, tinh minh bach cua thi truong chua duoc giai quyet tot; dac biet la hoat dong dau co danh len hoac danh xuong cua cac“doi lai”dien ra kha thuong xuyen. Tuy nhien, trong luc van de co tinh tieu cuc nay chua duoc giai quyet thi cach tinh gia moi cua HNX lai tao dieu kien cho “doi lai”co them nhieu dat dien va de dien hon so voi truoc. Boi vi:


Thu nhat:Neu nhu truoc day, “doi lai”muon danh len trong mot phien thi buoc ho phai danh lam sao cho gia trung binh toan phien do phai o muc cao cua ho ky vong, tuc la ho phai tap trung mot nguon tien lon de danh len trong mot luong thoi gian kha dai so voi thoi gian toan phien giao dich va nha quan ly thi truong cung nhu nha dau tu se de dang phat hien ra y dinh cua cac doi lai. Con hien nay, doi lai khong phai can thoi gian nhieu va luong tien nhieu nhu truoc, chi can tap trung mot luong tien vua phai va tung ra vao 15 phut cuoi phien de day gia len la co the lam thay doi gia tham chieu cho ngay hom sau.


Thu hai:Chi can mot “doi lai”voi mot vai thanh vien truong von bat tay nhau la ho rat de dang thay doi gia cua nhung co phieu ho can lai. Boi vi vao dau phien, ho co the tao ap luc ban (hoac mua) manh me vao cac co phieu ma ho muon lai, lam cho nha dau tu ngoai doi lai cu tuong la co phieu do se giam (hoac tang) mot cach manh me va ra quyet dinh ban (hoac mua) theo ap luc doi lai. Sau khi gom du co phieu gia thap (danh len) hoac xa co phieu gia cao (danh xuong) duoc theo ky vong, chi can vao 20 phut cuoi, ho tien hanh cac lenh huy ban (hoac mua) lam cho luong co phieu ban (hoac mua)luc nay giam thieu; va ho se de dang dua giao dich co phieu 15 phut cuoi o muc gia cao (hoac thap) theo y muon.


Thu ba:Cach tinh theo gia moi nay co the giup “doi lai”thu gan 14% loi nhuan trong mot phien giao dich. Boi vi neu o dau phien ho ep co phieu giao dich o gia san (hoac tran) va gom (hoac xa) mot luong lon co phieu, nhung 15 phut vao cuoi phien ho lai dua muc gia giao dich o gia tran (hoac gia san) theo cach dat, huy nhu noi o tren thi trong mot phien ho co the thu loi hon nhieu so voi muc ± 7% quy dinh tai HNX.


Cach tinh gia tham chieu tu muc gia trung binh 15 phut cuoi se la cach tinh co loi cho thi truong phat trien va tinh minh bach cao, vi no phan anh sat tinh hinh bien dong thi truong, tuy nhien, o Viet Nam, trong khi tinh minh bach cua thi truong con nhieu han che thi co the se co tac dung nguoc, tao co hoi cho cac doi lai hoanh hanh va nhanh chong "tieu diet" cac nha dau tu doc lap.
Cao Nhu Y (Nha Trang)


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000