Khép ý định hủy niêm yết LGC: Ván bài của cổ đông lớn CII

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bằng sức ảnh hưởng của CII và lá phiếu ủng hộ của cổ đông, nội dung hủy niêm yết đã không được đưa vào chương trình ĐHCĐ của LGC.
Khép ý định hủy niêm yết LGC: Ván bài của cổ đông lớn CIITrong trao đổi bên lề ĐHCĐ (24/3), ông Lê Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí điện Lữ Gia (LGC) cho biết: “Khi LGC công bố sẽ đưa nội dung xin hủy niêm yết cổ phiếu LGC vào chương trình ĐHCĐ năm 2012, theo như đề nghị của cổ đông lớn là CTCP Xây dựng cầu đường Bình Triệu (nắm 22,59%vốn), nhiều cổ đông đã phản ứng mạnh mẽ. Họ gọi điện, gửi thư, email đề nghị chúng tôi xem xét lại đề xuất của Bình Triệu. Trước nguyện vọng đó, chúng tôi không thể không lắng nghe”.


Bằng sức ảnh hưởng và lá phiếu ủng hộ, ông Lê Quốc Bình, người đại diện vốn của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) ở LGC (nắm 24,98% vốn) đã góp thêm trọng lượng để các cổ đông biểu quyết không đưa nội dung hủy niêm yết vào chương trình ĐHCĐ của LGC. Đến đây, câu chuyện dừng việc hủy niêm yết đã làm yên lòng cổ đông và trở thành chuyện quá vãng, nhưng với những người quan tâm đến “hậu trường” vụ việc, nhiều thắc mắc vẫn chưa được làm sáng tỏ.Trước Tết Nguyên đán vài ngày (16/1/2012), LGC bất ngờ “bỏ bom” thông tin khi công bố, LGC sẽ trình cổ đông xem xét vấn đề hủy niêm yết, theo đề xuất từ cổ đông lớn Bình Triệu. Lý do đưa ra là cổ phiếu LGC thanh khoản quá thấp, việc niêm yết không mang lại lợi ích cho cổ đông.Thực tế, cổ phiếu LGC được giao dịch rất ít năm 2011 với mức giao dịch trung bình chỉ vài nghìn cổ phiếu/phiên. Tuy nhiên, đặc thù của DN này là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn nắm hơn 70% vốn, nên hiện trạng kém thanh khoản là bình thường. Bởi thế, khi LGC công bố ý định hủy niêm yết theo yêu cầu của Bình Triệu vì lý do thanh khoản kém, nhiều nhà đầu tư vẫn không khỏi thắc mắc, động cơ thực sự của ý tưởng này là gì?Bình Triệu nắm 22,59% vốn tại LGC, trong khi cổ đông lớn nhất của LGC là CII. Bên cạnh đó, CII lại nắm tới 51% vốn (tại thời điểm 31/12/2011) ở Bình Triệu. Như vậy nếu cộng thêm cả vốn góp của Bình Triệu, CII có khả năng chi phối 47,57% vốn LGC, chứ không phải chỉ là 24,98% như con số chính danh sở hữu. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, vì mối quan hệ sở hữu 3 bên chặt chẽ như vậy, nên việc Bình Triệu công khai ý định buộc LGC hủy niêm yết không thể không có sự đồng thuận từ phía CII.Đây chính là lý do khiến nhiều người cho rằng, việc CII không biết và không nêu rõ thái độ về đề xuất hủy niêm yết LGC của Bình Triệu, chỉ có thể lý giải CII không muốn trực tiếp đánh động dư luận việc này.Thực tế, hủy niêm yết là đụng chạm quyền lợi cổ đông. Đưa Bình Triệu nói thay, CII sẽ đỡ bị phản ứng từ dư luận. Nếu đề xuất hủy niêm yết LGC vấp phải sự phản đối, CII cũng có cách rút lui trong êm đẹp. Thực tế, câu chuyện hủy niêm yết ở LGC đã khép lại rất nhẹ nhàng. Đến giờ, nhiều người vẫn đinh ninh, CII “vô can” trong đề xuất xin hủy niêm yết LGC.Theo một số nguồn tin, CII muốn tham gia sâu hơn vào LGC khi đưa người vào nắm giữ chức Tổng giám đốc ở LGC (tháng 9/2011). Tính ra, 2 vị trí chủ chốt nhất ở LGC đều do CII nắm. Cùng đó, CII đã xin ĐHCĐ và được chấp thuận kế hoạch mua vượt 25% cổ phần ở LGC mà không cần chào mua công khai. Nếu việc mua lại thành công, ít nhất CII sẽ gia tăng sở hữu ở LGC lên 51%. Để thực hiện ý định này, nếu LGC hủy niêm yết, CII có thể sẽ dễ dàng hơn khi muốn cải tổ ở LGC, ít nhất là bớt phải tuân thủ những quy định, quy trình xin phép cơ quan quản lý và cổ đông, bớt phải công khai nhiều kế hoạch.Nhưng CII đã kịp nhận ra rằng, cái lợi từ hủy niêm yết LGC không bằng cái hại nếu để cổ đông và nhà đầu tư bất mãn. CII quyết định dừng câu chuyện hủy niêm yết LGC lại, nhưng nhà đầu tư vẫn tiếp tục dõi theo bước đi mới ở CII trong ý định thâu tóm DN mục tiêu.Theo Ngọc Thủy
ĐTCK


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khép ý định hủy niêm yết LGC: Ván bài của cổ đông lớn CII

Bằng sức ảnh hưởng của CII và lá phiếu ủng hộ của cổ đông, nội dung hủy niêm yết đã không được đưa vào chương trình ĐHCĐ của LGC.


Khep y dinh huy niem yet LGC: Van bai cua co dong lon CII


Bang suc anh huong cua CII va la phieu ung ho cua co dong, noi dung huy niem yet da khong duoc dua vao chuong trinh DHCD cua LGC.
Trong trao doi ben le DHCD (24/3), ong Le Quoc Binh, Chu tich HDQT CTCP Co khi dien Lu Gia (LGC) cho biet: “Khi LGC cong bo se dua noi dung xin huy niem yet co phieu LGC vao chuong trinh DHCD nam 2012, theo nhu de nghi cua co dong lon la CTCP Xay dung cau duong Binh Trieu (nam 22,59%von), nhieu co dong da phan ung manh me. Ho goi dien, gui thu, email de nghi chung toi xem xet lai de xuat cua Binh Trieu. Truoc nguyen vong do, chung toi khong the khong lang nghe”.


Bang suc anh huong va la phieu ung ho, ong Le Quoc Binh, nguoi dai dien von cua CTCP Ha tang Ky thuat TP. HCM (CII) o LGC (nam 24,98% von) da gop them trong luong de cac co dong bieu quyet khong dua noi dung huy niem yet vao chuong trinh DHCD cua LGC. Den day, cau chuyen dung viec huy niem yet da lam yen long co dong va tro thanh chuyen qua vang, nhung voi nhung nguoi quan tam den “hau truong” vu viec, nhieu thac mac van chua duoc lam sang to.Truoc Tet Nguyen dan vai ngay (16/1/2012), LGC bat ngo “bo bom” thong tin khi cong bo, LGC se trinh co dong xem xet van de huy niem yet, theo de xuat tu co dong lon Binh Trieu. Ly do dua ra la co phieu LGC thanh khoan qua thap, viec niem yet khong mang lai loi ich cho co dong.Thuc te, co phieu LGC duoc giao dich rat it nam 2011 voi muc giao dich trung binh chi vai nghin co phieu/phien. Tuy nhien, dac thu cua DN nay la co dong noi bo, co dong lon nam hon 70% von, nen hien trang kem thanh khoan la binh thuong. Boi the, khi LGC cong bo y dinh huy niem yet theo yeu cau cua Binh Trieu vi ly do thanh khoan kem, nhieu nha dau tu van khong khoi thac mac, dong co thuc su cua y tuong nay la gi?Binh Trieu nam 22,59% von tai LGC, trong khi co dong lon nhat cua LGC la CII. Ben canh do, CII lai nam toi 51% von (tai thoi diem 31/12/2011) o Binh Trieu. Nhu vay neu cong them ca von gop cua Binh Trieu, CII co kha nang chi phoi 47,57% von LGC, chu khong phai chi la 24,98% nhu con so chinh danh so huu. Nhieu nha dau tu cho rang, vi moi quan he so huu 3 ben chat che nhu vay, nen viec Binh Trieu cong khai y dinh buoc LGC huy niem yet khong the khong co su dong thuan tu phia CII.Day chinh la ly do khien nhieu nguoi cho rang, viec CII khong biet va khong neu ro thai do ve de xuat huy niem yet LGC cua Binh Trieu, chi co the ly giai CII khong muon truc tiep danh dong du luan viec nay.Thuc te, huy niem yet la dung cham quyen loi co dong. Dua Binh Trieu noi thay, CII se do bi phan ung tu du luan. Neu de xuat huy niem yet LGC vap phai su phan doi, CII cung co cach rut lui trong em dep. Thuc te, cau chuyen huy niem yet o LGC da khep lai rat nhe nhang. Den gio, nhieu nguoi van dinh ninh, CII “vo can” trong de xuat xin huy niem yet LGC.Theo mot so nguon tin, CII muon tham gia sau hon vao LGC khi dua nguoi vao nam giu chuc Tong giam doc o LGC (thang 9/2011). Tinh ra, 2 vi tri chu chot nhat o LGC deu do CII nam. Cung do, CII da xin DHCD va duoc chap thuan ke hoach mua vuot 25% co phan o LGC ma khong can chao mua cong khai. Neu viec mua lai thanh cong, it nhat CII se gia tang so huu o LGC len 51%. De thuc hien y dinh nay, neu LGC huy niem yet, CII co the se de dang hon khi muon cai to o LGC, it nhat la bot phai tuan thu nhung quy dinh, quy trinh xin phep co quan quan ly va co dong, bot phai cong khai nhieu ke hoach.Nhung CII da kip nhan ra rang, cai loi tu huy niem yet LGC khong bang cai hai neu de co dong va nha dau tu bat man. CII quyet dinh dung cau chuyen huy niem yet LGC lai, nhung nha dau tu van tiep tuc doi theo buoc di moi o CII trong y dinh thau tom DN muc tieu.Theo Ngoc Thuy
DTCK


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000